facebook     twitter

gripe
eu-galego
Mobilidade Interna
Publicación provisional listas provisionais Mobilidade Interna CHUVI Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Venres, 10 Maio 2019 07:57

 

traslados-chuvi

 

 

O venres 10 de maio de 2019, publícase nos taboleiros de anuncios e na Intranet da XXI Vigo adocumentación relativa á publicación da resolución provisional do concurso de mobilidade interna voluntaria do persoal estatutario fixo do ámbito de atención hospitalaria, correspondente a diversas categorías de persoal sanitario diplomado e de formación profesional e de persoal de xestión e servizos convocado por resolución da Xerencia do 12 de xullo de 2018.

 

 

 

 Datos-mobilidade-interna-CHUVI-2019

 

- Resolución do 10 de maio de 2019

 

- Listaxes provisionais de asignación de prazas:

 

- Enfermeiro/a

 

- Fisioterapeuta

 

- Terapeuta Ocupacional

 

- Logopeda

 

- TSID

 

- TCAE

 

- Auxiliar Administrativo

 

- Celador

 

 

 

 

As persoas participantes disporán dun prazo de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación para formular as alegacións que estimen oportunas (do 13 de maio ao 3 de xuño, ambos días incluídos) 

 

 

Listas provisionais

 

 

Resolución

 
Mobilidade Interna CHUVI Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Martes, 30 Abril 2019 08:03

 

A dirección de Recursos Humanos da EOXI nos informa que sairán publicadas as listaxes provisionais da Mobilidade Interna no CHUVI a semana do 6 ao 10 de maio.

traslados-chuvi

 
Resumo informativo Mobilidade Interna CHUVI 2018 Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Luns, 16 Xullo 2018 06:33
REQUISITOS E CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

a) Persoal fixo do CHUVI

b) Estar en situación de activo ou asimilada na correspondente categoría.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

DATA INICIAL: 16 de xullo de 2018

DATA FINAL: 18 de setembro de 2018 as 15 horas
traslados-chuvi
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Formulario de inscrición

Cumprimentarase a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES/expedient-e/procesos/mobilidade
interna voluntaria), e imprimirase para a súa posterior presentación.

2. Modelo de elección de postos (Anexo II, da categoría correspondente).

O modelo está dispoñible na Intranet e nas oficinas de persoal. Se cumprimentará a man o modelo da
correspondente categoría, indicando necesariamente: Nome e Apelidos completos, DNI, e orden de
preferencia dos postos solicitados (1º, 2º, 3º,...). Poden solicitarse un ou máis postos.

O formulario de inscrición así como o modelo de selección dos postos solicitados deberán ser presentados conxuntamente
dentro do prazo indicado, nos rexistros da EOXI ou noutros admitidos pola lei de procedemento administrativo. 
Serán excluídas as solicitudes que presenten emendas ou datos incompletos ou inexactos.

MÉRITOS AVALIABLES

En aplicación do baremo de méritos incluído na convocatoria, só se avalían os servizos prestados na que se
teñan causado
ata a data inmediatamente anterior á publicación da Resolución da convocatoria (ou sexa, ata o día 12 de xullo de 2018).

Tales méritos deberán estar necesariamente mecanizados en FIDES, para o que poderán rexistrarse e acreditarse ata o momento
de finalización do prazo de presentación de solicitudes (ata o día 18 de setembro).

CATEGORIAS CONVOCADAS

Enfermeira/o, Enfermeira/o Especialista en Saúde Mental, Fisioterapeuta, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, TSID e TCAE.
Grupo Auxiliar da Función Administrativa e Celador/a.

OUTRAS NORMAS A TER EN CONTA

Os postos adxudicados nesta convocatoria serán irrenunciables.
O persoal que veña desenvolvendo as súas funcións, por motivos de saúde, nun dos postos ofertados,
estará obrigado a participar solicitando a lo menos, o correspondente posto.
A incorporación nos destinos adxudicados será progresiva e nun prazo non superior a seis meses.

Convocatoria e bases

SOLICITUDES DE POSTOS:

Celador/a
Auxiliares administrativas/os
TCAE


Enfermeiras/os

Enfermeiras/os en saúde mental


TSID


Logopeda


Terapeute ocupacional

Fisioterapeuta

 
Documento asinado Mobilidade Interna CHUVI 2018 Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Luns, 29 Xaneiro 2018 13:18

DOCUMENTO 2018

 
Concurso extraordinario mobilidade interna CHUVI aux. administrativo Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Martes, 07 Febreiro 2017 07:59

Luns 6 de febreiro publícase na Intranet da XXI Vigo e nos taboleiros de anuncios,  a relación definitiva de persoal que pode participar no Proceso Extraordinario de Mobilidade Interna Voluntaria para a categoría de Grupo Auxiliar da Función Administrativa na área de Admisión, e a relación provisional complementaria do persoal que pode participar no Proceso Extraordinario de Mobilidade Interna Voluntaria para a categoría de Grupo Auxiliar da Función Administrativa nas distintas áreas administrativas (excluída amisión)

 Traslados

Ábrese un prazo de 10 días para a presentación das alegacións que se consideren oportunas contra a relación provisional complementaria. Achégase o modelo de presentación das ditas alegacións.

 

Pódese consultar no seguinte enlance:

 

http://intranetxxiv/Paginas/Grupos.aspx?menu=2&idTermo=1407&filtro=1620

 
Concurso Mobilidade Interna extraordinaria, resolución elección destinos Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Venres, 14 Outubro 2016 08:28

 

 Publícase o venres 14 de outubro a resolución pola que se convoca ao persoal enfermeiras e TCAES para elección de postos do persoal fixo sen consolidar unha vez resolto o concurso extraordinario.

Resolución convocatoria acto elección día 18-10-16

 
Resolución listaxes definitivos Mobilidade Interna Extraordinaria enfermería Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Luns, 03 Outubro 2016 10:12

 

 

Resolución

 

Listaxe-definitivo-TCAE

 

Listaxe-definitivo-DUE

 

 

Prazo de reclamación do Recurso de Alzada, un mes natural dende o día seguinte á publicación ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do SERGAS. Data de publicación 22 de setembro de 2016. 

 

O prazo remata o sábado 22 de outubro.

 

 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE MOBILIDADE INTERNA 2015 Imprimir
Traslados - Mobilidade Interna
Luns, 16 Novembro 2015 09:21


O MARTES 17 DE NOVEMBRO SAE PUBLICADA A RELACIÓN DO PERSOAL DO CHUVI REASIGNADO DA CATEGORÍA PROFESIONAL DE ENFERMEIRAS e TCAEs CON MOTIVO DO CAMBIO DA ESTRUTURA HOSPITALARIA DE VIGO

 traslados-chuvi

 

O 10 de xuño de 2015, asinouse o Acordo entre a Dirección da EOXI Vigo e a Comisión de Centro do CHUVI para a asignación/redistribución de postos de traballo con motivo do cambio da estrutura hospitalaria. No apartado 2 do mencionado Acordo establécese:

 

Finalizado o proceso de cambio da estrutura hospitalaria, convocarase en primeiro lugar un proceso extraordinario de mobilidade interna voluntaria para o persoal reasignado con

consolidación, regulado pola Comisión Paritaria, no que se ofertarán o 100% dos postos vacantes existentes na EOXI – CHUVI (100% de postos ocupados por interinos e postos ocupados por persoal non consolidado)

 

Por acordo coa Comisión de Centro, neste proceso extraordinario de mobilidade interna voluntaria, poderá participar o persoal reasignado consolidado no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (en adiante CHUVI) por calquera dos Concursos de Mobilidade Interna Voluntaria realizados ata a data, así como os traballadores fixos con praza en propiedade no CHUVI con continuidade no desenvolvemento do seu posto de traballo no Hospital Xeral dende 1990 ou no Hospital Meixoeiro dende 1993, que como consecuencia deste proceso de cambio de estrutura hospitalaria do CHUVI tivese cambiado de Centro, Unidade ou quenda.

 

Finalizado o proceso de asignación/reasignación de determinadas categorías profesionais, procede o inicio do proceso extraordinario de mobilidade interna voluntaria e a fin de facilitar a determinación do persoal con dereito á participación neste Proceso Extraordinario, procede a publicación das relacións do persoal que cumpre os requisitos esixidos no Acordo, por categoría profesional, outorgando un prazo para a presentación das reclamacións polos interesados.

 

Por todo isto, a Dirección de Recursos Humanos procede a Publicar na Intranet da EOXI Vigo a relación provisional de persoal das categorías profesionais de ENFERMEIRAS e TCAEs que poden participar no proceso extraordinario de mobilidade interna voluntaria previsto no mencionado Acordo do 10 de xuño de 2015, outorgando un prazo que finalizará as 14:00 horas do día 4 de decembro de 2015, para que os interesados poidan presentar as alegacións que consideren oportunas, aportando a tal efecto a documentación xustificativa das mesmas. As ditas alegacións deberán ser presentadas en calquera dos rexistros da EOXI, dentro do prazo establecido.

 

As alegacións formuladas contra a publicación da relación provisional serán rexeitadas ou admitidas por medio da relación definitiva do persoal que poida participar neste proceso extraordinario.

 

 Para o persoal non sanitario estase pendente de negociar as condicións.

 

Listaxes enfermeiras

 

Listaxes TCAES 

 

Reclamación inclusión nas listaxes

 

 

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 Seguinte > Final >>