facebook     twitter

gripe
eu-galego
OPE
Publicación baremación definitiva da fase de concurso da OPE de diversas categorías Imprimir
OPE - OPE
Xoves, 20 Febreiro 2020 21:36

O mércores 19 de febreiro publicouse no DOG as baremacións definitivas da fase de concurso, e aspirantes seleccionados/as da OPE de diversas categorías:

Ope

 

Prazo de UN MES para presentar a seguinte documentación (do 20 de febreiro ao 20 de marzo):

- Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión.

 

- Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

 

- Certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, na sua falta, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.

 

- Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta.

 

- Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar  orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes.

 
Publicacións plantilla de respostas provisionais OPE de diversas categorías Imprimir
OPE - OPE
Mércores, 12 Febreiro 2020 09:33

 

O luns 10 de febreiro publicaronse na páxina web do SERGAS os exames  e as plantillas de respostas provisionais dos exames de OPE da pasada fin de semana.


 Ope

 

Persoal de servizos xerais

Enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica

Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria

Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo

Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental

Fisioterapeuta

 

Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o 17 de febreiro de 2020).

 
Publicación de lugar e data de exame da fase de oposición de diversas categorías Imprimir
OPE - OPE
Venres, 24 Xaneiro 2020 00:09

O xoves 23 de xaneiro publícouse no DOG o lugar e data de exame da fase de oposición de diversas categorías:  

cig-saude-vigo4

 

Enfermeira/a especialista 

Enfermeira especialista 

Fisioterapeuta 

Data: 9 de febreiro de 2020. 

Hora: 9.30 horas. 
Lugar: recinto da Feira Internacional de Galicia; avenida Recinto Feiral, s/n. Silleda (Pontevedra). 

Persoal de servizos xerais

Data: 8 de febreiro de 2020. 

Hora: 15.30 horas. 
Lugar: recinto da Feira Internacional de Galicia; avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).
 
Publicación convocatorias OPE diversas categorías Imprimir
OPE - OPE
Luns, 30 Decembro 2019 07:50

 

O venres 27 de decembro publícouse no DOG as convocatorias do concurso-oposición das seguintes categorías:

 

Médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061

MUH

Médico/a de admisión e documentación clínica

Med Admision

Facultativo/a especialista de área

FEAs 1

FEAs 2

FEAs 3

Prazo de presentación de solicitudes: do 30 de decembro de 2019 ata o 31 de xaneiro de 2020.

 
Publicación convocatorias OPE diversas categorías Imprimir
OPE - OPE
Luns, 30 Decembro 2019 07:50

 

O venres 27 de decembro publicouse no DOG as convocatorias do concurso-oposición das seguintes categorías:

 

Médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061

 

MUH

Médico/a de admisión e documentación clínica

Med Admision

 

Facultativo/a especialista de área

 

FEAs 1

FEAs 2

FEAs 3

 

Prazo de presentación de solicitudes: do 30 de decembro de 2019 ata o 31 de xaneiro de 2020.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>