facebook     twitter

gripe
eu-galego
Orde de integración de persoal funcionario e laboral Imprimir
Inicio - Outras novas
Xoves, 10 Xaneiro 2019 09:00

 

 


ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca o sexto procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde.

Procedemento.

 

As solicitudes, debidamente dilixenciadas pola xerencia do centro, dirixiranse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, e poderán ser presentadas nas oficinas de rexistro dos respectivos centros ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 3. Documentación. O persoal que efectúe a opción de integración presentará, xunto coa súa solicitude, copia compulsada da seguinte documentación:

 

a) Titulación académica ou, de ser o caso, o libro de escolaridade.

 

b) No caso do persoal médico, título de especialista que posúa e/ou que o habilite para exercer a praza que vén desempeñando.

 

c) Certificado oficial acreditativo do centro onde presta servizos, indicativo da categoría profesional, natureza funcionarial ou laboral do vínculo, situación administrativa en que se atopa, así como do seu carácter de fixeza.

 

 

Prazo de solicitudes: un mes dende a publicación da orde (do 10 de xaneiro ao 9 de febreiro).

 

Proceso selectivo do Centro de Transfusión de Galicia: poderán optar pola súa integración no réxime estatutario no prazo da súa toma de posesión.


Carreira profesional: A solicitude do grao I poderá presentarse no mes seguinte á notificación da resolución estimatoria da integración.

 

Orde no DOG