facebook     twitter

gripe
eu-galego
O informe de expertos sobre Atención Primaria, feito á carta para o SERGAS?... Imprimir Correo-e
Atención Primaria
Luns, 18 Novembro 2019 07:47

O SERGAS non pode desprezar o traballo de máis de 250 profesionais da sanidade publica nin seguir a dar voltas sen tomar medidas concretas que melloren a situación crítica da Atención Primaria.


Na actualidade máis de 250 profesionais da sanidade publica están a traballar en diferentes comisión creadas desde o Consello Técnico de Atención Primaria, persoas que de forma desinteresada están a por o seu tempo e coñecemento ao servizo da sanidade pública.

 

O único interese é a súa aposta por un novo modelo de atención primaria que de resposta ás necesidades de saúde da poboación de Galiza. E remate coa situación laboral que soportan.


Por iso, desde CIG-SAÚDE non entendemos as presas da Consellaría de Sanidade en publicar o traballo encomendado a un “GRUPO DE EXPERTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA”, denominados así pola consellaría, como se as/os profesionais da sanidade pública non merecesen con maiúscula ser cualificados como EXPERTAS/OS.


Como afirma a Consellaría de Sanidade, o grupo de expertos creouse por acordo entre a Consellaría, os Colexios Profesionais e as sociedades científicas. CIG-SAÚDE agarda que estes amosen o mesmo respecto e interese polo traballo que están a facer os expertos da sanidade pública nas comisión de traballo.

 

No referente ás conclusións do “GRUPO DE EXPERTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA” CIG-Saúde quere manifestar que é posible que se a Consellería de Sanidade escoitara máis non necesitaría grupos de expertos:


 

Cadro-expertos-primaria

 

Algunhas das conclusións que se recollen no traballo do grupo de expertos son as mesmas que, dende o ano 2010, vimos denunciando desde a CIG-SAÚDE e desde outras organizacións.


Hai outras conclusións, como a eliminación dos Puntos de Atención Continuada (PACs), que cuestionan o modelo de Atención Primaria que defendemos e que suporían un importante paso atrás tanto para as e os profesionais como para o servizo que se presta á cidadanía.

 

Reiteradamente, vimos denunciando o desmantelamento da atención primaria, a falta de orzamento, a súa subordinación aos obxectivos hospitalarios. E o mais grave, a eliminación de postos de traballo coa amortización de prazas nos últimos anos.

 

Tamén vimos denunciando que no ano 2020 vanse producir un número importante de xubilacións de persoal facultativo, das/os que na actualidade están a prorrogar a súa vida laboral e que no próximo ano cumpriran 70 anos, disto ninguén fala, pensan que ocultando o dato vaise solucionar por si só.


A Consellería de Sanidade, se quere demostrar que aposta pola Atención Primaria, ten que:


  • Modificar os orzamentos presentados e incrementar a cantidade dedicada á Atención Primaria para dar cumprimento ás propostas dos grupos de traballo.

  • Modificar o Decreto que regula as Areas Sanitarias e os Distritos Sanitarios para crear unha verdadeira estrutura de xestión da Atención Primaria.

  • Negociar un verdadeiro plano de Ordenación de RRHH que de resposta ás necesidades actuais e futuras de tódalas categorías da nosa Atención Primaria.

  • Crear prazas novas nos Centros de Saúde que viven situacións máis críticas, en cantidade suficiente para que repercuta no tempo da atención e na calidade asistencial.


Se a Consellería de Sanidade non toma estas medidas de xeito inmediato, CIG-Saúde continuará denunciando a situación e presionando para que o faga.

 
Concurso de traslados aberto e permanente 2019 en médico/a de familia de atención primaria Imprimir Correo-e
Traslados
Martes, 12 Novembro 2019 08:07


O luns 11 de novembro publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se inician os prazos de cesamento e toma de posesión do concurso de traslados aberto e permanente correspondente ao ano 2019, na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

TRASLADOS_SERGAS

Prazo de cese no centro de orixe: primeiro día hábil, é dicir, o 12 de novembro de 2019.


Prazos da toma de posesión:


- No mesmo centro: non hai prazo posesorio, a incorporación é inmediata a continuación do cese.

- Mesma área sanitaria (EOXI) e distinto centro: dentro dos 3 días hábiles seguintes á publicación.

- Distinta área sanitaria:  dentro dos 15 días hábiles

- Distinto servizo de saúde: no prazo de 1 mes.

 
CIG-Saúde denuncia a nula receptividade de Sanidade na cuestión asistencial e laboral de POVISA Imprimir Correo-e
POVISA
Martes, 12 Novembro 2019 08:11

Compostela, 8 de novembro de 2019.


A CIG-Saúde denuncia a ausencia total de diálogo coa consellaría de Sanidade coa que despois de múltiples intentos e de presionar mesmo con mobilizacións conseguiu manter unha xuntanza para tratar as cuestións asistencias e laborais referidas a POVISA.


A secretaria nacional, María Xosé Abuín, explica que o argumento esgrimido polo conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña “foi patético” porque ante a preocupación da CIG-Saúde pola situación na que queda a atención sanitaria na área de Vigo, que atinxe a máis de 135.000 persoas, e a situación laboral do cadro de persoal “só foi quen de dicir que a consellaría de Sanidade segue a ter un contrato con POVISA, que esta non desaparece e que o único que cambia é o accionariado”.


Diante disto Abuín pregúntase se é por “inxenuidade ou por incapacidade” que o conselleiro dá estar resposta, porque “un cambio de accionariado pode mudar todo o modelo asistencial e as condicións laborais do persoal, se así o decide a empresa á marxe do que pense a consellaría de Sanidade”.


Mercar POVISA

A CIG-Saúde defendeu, desde que se coñeceu a intención de Ribera Saúde, da multinacional Centene, de adquirir POVISA, que esta fora mercada pola Xunta de Galiza para revertela á sanidade pública e poder facer así unha planificación sanitaria para garantir a asistencia a toda a poboación, cun ratio mínimo de profesionais por número de doentes, da área sanitaria de Vigo desde a sanidade pública.


Por iso, na xuntanza, volveu poñer sobre a mesa esta cuestión. “O conselleiro respendeu a isto que se POVISA pasaba a sanidade pública esta tamén tiña que asumir as débedas do centro hospitalario privado”.


Abuín denuncia que, “en primeiro lugar, non nos dixeron a canto ascendía esa débeda; segundo, entendemos que parte desa débeda foi xa amortizada cos incrementos do concerto que lle deu a consellaría; terceiro, estamos convencidas de que esta operación tiña como obxectivo sanear as contas para facilitar a venda á multinacional Centene e xa por último, o que nos parece alucinante é que pretendan convencernos de que esa multinacional vai actuar como unha ONG, mantendo a calidade, os postos de traballo, a débeda da que fala a consellaría e ademais poñer sobre a mesa os cartos para mercar POVISA”.


Xunto a isto, e ante a pregunta de que medidas vai a adoptar a consellaría para manter a calidade asistencial e o cadro de persoal o conselleiro limitouse a responder que xa o estudarían.


Porén para a CIG-Saúde a preocupación é que “os despedimentos poidan producirse pola vía da externalización, por parte de Centene, de servizos que actualmente presta POVISA”.

 
Previsión de publicación de actualización de listas de contratación Imprimir Correo-e
Contratacións
Venres, 08 Novembro 2019 20:31

 

 Contratacion

Xaneiro

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e baremación provisional das categorías:

Albanel, carpinteiro/a, celador/a, cociñeiro/a, costureiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, lavandeiro/a, pasador/a de ferro, perruqueiro/a, pinche e telefonista.


Febreiro

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e baremación provisional das categorías de:

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en dietética e nutrición, técnico/a superior en documentación sanitaria, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría e técnico/a en farmacia.


Marzo

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as e baremación provisional das categorías de:

Enfermeiro/a, enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo, enfermeiro/a especialista en enfermería pediátrica, enfermeiro/a especialista de saúde mental, enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía, enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria, médico/a de familia, médico/a de urxencias hospitalarias, pediatra de atención primaria e persoal de servizos xerais.


Listas definitivas de admtidos/as e excluídos/as e baremación definitiva das categorías de: 

Albanel, carpinteiro/a, celador/a, cociñeiro/a, costureiro/a, grupo auxiliar da función administrativa, lavandeiro/a, pasador/a de ferro, perruqueiro/a, pinche e telefonista.

 
Lotería Nadal CIG Imprimir Correo-e
Inicio
Martes, 05 Novembro 2019 07:55

Loteria-nadal-2019

 
Permisos electorais 10 de novembro 2019 Imprimir Correo-e
Inicio
Luns, 04 Novembro 2019 11:36

 

DOG Núm. 206 Martes, 29 de outubro de 2019

 

ORDE do 18 de outubro de 2019 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia

 

O persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia que o día das eleccións non desfrute do seu descanso semanal terá dereito a un permiso retribuído de ata catro horas libres para exercer o seu dereito ao voto, sempre que a súa quenda de traballo, o día 10 de novembro de 2019, coincida, polo menos en catro horas, co tempo en que permanecerán abertas as mesas electorais. Cando o traballo se preste en xornadareducida, efectuarase a correspondente redución proporcional do permiso.

 

O persoal ao servizo da Administración pública de Galicia que teña previsto que na data da votación non se atopará na localidade onde lle corresponde exercer o seu dereito ao voto, ou que non poida exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, disporá, no seu horario laboral, de ata catro horas libres para que poida formular persoalmente a solicitude de certificación acreditativa da súa inscrición no censo, que se recolle no artigo 72 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, así como para a remisión do voto por correo.

 

O persoal nomeado presidenta/e ou vogal de mesas electorais e as/os que acrediten a súa condición de interventoras/es teñen dereito, durante o día da votación, a un permiso retribuído de xornada completa se non desfrutan en tal data de descanso semanal, e a unha redución da súa xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior.

 

As/os que acrediten a súa condición de apoderadas/os teñen dereito a un permiso retribuído durante o día da votación, se non desfrutan nese día de descanso semanal.

 

A acreditación do persoal nomeado presidenta/e ou vogal de mesas electorais ou da condición de interventoras/es ou de apoderadas/os, realizarase mediante a achega da oportuna xustificación documental na correspondente dirección ou xefatura de persoal. 

 

O persoal ao servizo da Administración pública de Galicia que se presente como candidata/o ás eleccións que terán lugar o vindeiro 10 de novembro poderá ser dispensado, logo da súa solicitude, da prestación do servizo nas súas respectivas unidades durante a campaña electoral; é decir, desde as cero horas do venres 1 de novembro de 2019 ata as vinte e catro horas do venres 8 de novembro de 2019. A competencia para a concesión do referido permiso corresponderalle á secretaría xeral técnica de cada consellería.

 

As direccións ou xefaturas de persoal das dependencias onde prestan os seus servizos as persoas afectadas por esta orde exixiranlles a estas os oportunos xustificantes expedidos polas mesas electorais de que foi exercido o seu dereito ao voto.

 

 
Manifestación para reclamar un xiro radical nas políticas laborais Imprimir Correo-e
Inicio
Martes, 29 Outubro 2019 11:55

 MÉRCORES 30 DE OUTUBRO ÁS 20 HORAS DENDE VÍA NORTE, VIGO


O secretario comarcal da CIG de Vigo compareceu en rolda de prensa para analizar os datos da EPA do terceiro trimestre do ano, que confirman a grave crise que atravesa o sector industrial, que perdeu 400 postos de traballo neste período, aos que haberá que sumar os que desaparecen no naval. Fronte a isto, a central chama a participar na manifestacióncomarcal deste mércores 30 dende Vía Norte ás 20:00 horas para reclamar un xiro radical nas políticas económicas e laborais do Goberno central e da Xunta.


Mani-polo-futuro-industrial-da-comarca-Vigo

Alberto Gonçalves sinalou que nos meses de agosto, setembro e outubro só na cidade de Vigo destruíronse 1600 empregos en relación ao trimestre anterior, dado que a poboación ocupada retrocedeu de 127.400 persoas a 125.800. Ademais, denunciou que a destrución de emprego foi máis acusada entre as mulleres.


As cifras de ocupación constatan que na actualidade hai 7100 empregos menos na cidade dos existentes no terceiro trimestre de 2009 (125.800 fronte a 132.900). Destes, 4600 pertencían ao ámbito industrial. Na construción rexistrouse un incremento do emprego (+900 persoas ocupadas) no último trimestre, pero continúa significativamente por baixo do nivel de 2009.


No sector servizos é onde se produce a maior destrución de emprego en relación ao segundo trimestre (-2500 persoas ocupadas), “un dato especialmente grave tendo en conta que nestes tres meses compútanse o groso do período estival, onde a actividade terciaria é predominante”.


A agricultura e pesca, a vendima e as actividades extractivas rexistraron un pequeno incremento de 200 empregos en relación ao trimestre anterior, “mais o nivel de ocupación fica estancado nos mesmos parámetros de hai unha década”.


Gonçalves tamén subliñou o feito de que no último trimestre continúase a destruír emprego público (-400 persoas ocupadas). Na actualidade no sector público hai 2900 postos de traballo menos que en 2009.


A evolución da poboación parada atópase practicamente estancada. Aumentou en 200 persoas en relación ao trimestre anterior, manténdose por enriba dos 23 mil parados/as xa rexistrados en 2018. “Polo tanto, o descenso de 1000 parados/as comparando cos datos de 2009 non se corresponde, tal e como demostran as cifras de ocupación, con creación de emprego, senón que se deben a persoas que pasaron a situación de inactividade e á emigración”.


O alcalde impide que a CIG poida intervir no pleno

Para alén da grave situación en termos de ocupación, especialmente no sector industrial e nos servizos públicos, a EPA constata que se mantén a tendencia de precarización do emprego existente. É especialmente preocupante que o número de postos de traballo con contratación indefinida continúen a retroceder (3400 menos no último trimestre, e 6100 menos que en 2009), ao tem que aumentan os empregos temporais (+1000 no último trimestre, e 1800 máis dos existentes en 2009).


“Estes datos, malia se referiren apenas á cidade de Vigo, son un indicador moi demostrativo da situación laboral do conxunto da nosa comarca e confirman que atravesamos unha gravísima crise industrial, que a precariedade segue en aumento e que as políticas de recortes nos servizos públicos teñen un efecto letal”.


Para Gonçalves, a evolución da EPA é polo tanto un reflexo máis da situación de “emerxencia social, laboral e produtiva” que padece a comarca de Vigo e que require dun “xiro radical” nas políticas aplicadas tanto pola Xunta de Galiza como polo Goberno do Estado.


Diante disto, reiterou o chamamento a toda a clase traballadora, ao estudantado, ás pensionistas e á poboación en xeral a participar na manifestación comarcal coa que o próximo mércores 30 de setembro a central enviará un S.O.S por Vigo, reivindicando o futuro industrial da comarcal, emprego digno e con dereitos e servizos públicos de calidade. “É fundamental que nos botemos ás rúas, para esixir medidas e solucións que garantan o noso dereito a vivirmos con dignidade do noso traballo na propia terra”.


Por outra banda, o secretario comarcal da CIG de Vigo criticou que o alcalde de Vigo non atendese a petición cursada pola central para intervir no pleno municipal que se celebrará o mesmo mércores 30 pola mañá. Gonçalves, en nome da Unión Comarcal, solicitara poder tomar a palabra durante a sesión para alertar desta situación de grave crise e demandar solucións eficaces e inmediatas.  O que si se convocou, a petición da CIG, foi o Consello Económico e Social da cidade.

 
A CIG forza unha reunión co conselleiro de Sanidade tras pecharse nas dependencias do SERGAS Imprimir Correo-e
POVISA
Martes, 22 Outubro 2019 17:45

A central reclama información sobre a compra de Povisa e a súa adquisición para garantir a atención sanitaria dende o público.


 

Delegadas e delegados da CIG no comité de POVISA e membros da CIG-Saúde realizaron un peche o martes 22 de outubro na Consellaría de Sanidade, en San Lázaro, para forzar unha reunión co conselleiro ante o proceso de compra do centro hospitalario por parte da aseguradora estadounidense Centere e para reclamar a xestión pública dun recurso asistencial vital para a área sanitaria de Vigo.


A medida de presión levantouse por volta da unha da tarde, logo de manterse unha tensa xuntanza co Xerente do SERGAS, quen se comprometeu a fixar esta semana unha data de reunión co conselleiro nun prazo máximo de 15 días. A secretaria nacional da CIG-Saúde, María Xosé Abuín, criticou a pasividade que está a amosar o Goberno galego ante o proceso de venda de POVISA, malia a repercusión que a actividade deste hospital ten en toda a área sanitaria de Vigo. Por iso, denunciou que non se concretara xa hoxe a data do encontro e advertiu que “agardamos que o conselleiro cumpra co compromiso que nos acaba de transmitir o Xerente, porque do contrario teremos que incrementar as medidas de presión”.

 

María Xesús Neira, voceira do comité de empresa, lamentou que malia ter solicitada a reunión dende o pasado 8 de outubro “e de vir concentrarnos aquí hai dez días, finalmente tiveramos que facer hoxe esta acción para lograr unha resposta”. Neira salientou que Vázquez Almuíña é o máximo responsábel de Sanidade “e non pode inhibirse ante un tema tan grave. Queremos transmitirlle todos os problemas que temos, todo o que supón a venda e como lle vai afectar aos/ás usuarios/as e ás/aos traballadoras/es”.

 

Un hospital que atende a máis de 135.000 persoas

Nesta liña, María Xosé Abuín tamén criticou que o Xerente do SERGAS puxera como escusa para non recibir a CIG que teñen que trasladar conxuntamente a información ao resto de sindicatos, malia ser a CIG a única central que demandou este encontro. “Queremos saber con claridade que vai pasar coa compra por parte desa multinacional dun centro que atende a máis de 137.000 persoas e que ten repercusión sobre o desenvolvemento do resto da área sanitaria de Vigo”, urxiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este punto, Neira reiterou o rexeitamento da venda do hospital a Ribera Salud, “atrás da que está a multinacional Centene, que sabemos que o único que vén facer é negocio coa sanidade. Por iso, reclamamos que POVISA sexa absorbido polo SERGAS, xa que hai fórmulas legais para facelo, e que a sanidade se preste 100% dende o público”.

 

 

A voceira do comité lembrou que POVISA entra dentro da rede sanitaria pública da área sur de Pontevedra, atende a 137.000 persoas e ten 1.400 traballadores/as, “polo que é obriga da Consellaría de Sanidade e da Xunta impedir esta venda a prezo de ganga”. A este respecto preguntouse que ten cambiado dende o ano 2011, cando a dirección presentou un ERE porque non se renovaba o concerto co SERGAS “e Feijoo saíu facendo unhas declaracións nas que dicía que non estaba de acordo coa venda a Ribera Salud. Que foi o que mudou neste tempo para que agora si lle pareza ben esta compra?”.  

 

 

Chamamento a participar na manifestación deste xoves

 

Para o secretario comarcal da CIG-Saúde de Vigo, Manuel González Moreira, a situación é de tal gravidade que esixe unha resposta inmediata por parte da Administración, “que ten que garantir a asistencia sanitaria, porque non temos nesta área un recurso sanitario público alternativo”, algo que, advertiu, deixa a Centene “nunha situación de poder para negociar o que queira”. De aí que fixera un chamamento á cidadanía a tomar consciencia da gravidade da situación e a participar masivamente na manifestación convocada para este xoves, 24 de outubro, con saída ás 20 horas, dende a Praza dos Cabalos. 

 

 

“Non estamos só ante un cambio de accionariado, aquí hai un cambio de modelo coa entrada dunha empresa que ten uns antecedentes de problemas  xerados noutras comunidades. A cidadanía non pode quedar parada, temos que dar resposta e dicirlle á  Consellaría que non pode permitir a venda de POVISA por 24 millóns de euros”, advertiu. Nesta liña, González Moreira destacou que isto supón unha ameaza, “pero tamén unha oportunidade de recuperar a xestión deste centro desde o público e xestionar a área sanitaria sen a rémora que supón POVISA. A Consellaría ten que tomar a decisión política de mercar POVISA, xestionalo dende o público e facer unha remodelación do conxunto da área sanitaria”, concluíu.

 

 Noticia en Avantar

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>