XOGO DE TRILEIROS:

a Xunta de Galiza chantaxea aos empregados/as públicos

 

A Xunta de Galiza asina un acordo con CCOO, UGT e CSIF que NON restitúe os 9 días de asuntos propios.

 

 

     

      O xoves 15 de outubro de 2015 xuntouse a Mesa Xeral de Empregados Públicos e a Comisión de Persoal para aprobar un Acordo entre a Dirección Xeral de Función Pública e as organizacións sindicais en materia de permiso por asuntos particulares e vacacións por antigüidade.

 

       Na súa exposición, a CIG mantívose firme no seu posicionamento: Eles quitáronos, que eles os restauren. Insistimos unha vez máis en que os dereitos recortados de xeito unilateral pola Xunta de Galiza tiñan que ser restituidos xa, por decreto do Consello da Xunta, sen necesidade de buscar a vergoñenta complicidade que atopou no resto de organizacións sindicais para sacar adiante un acordo no que se materializa a perda de 3 días de AAPP con respecto aos 9 días que tiñamos antes dos recortes, polo que con este acordo o conxunto de empregados públicos vémonos claramente perxudicados.

     

      Nese senso, a CIG foi a única organización sindical que se negou a participar no paripé da votación dun acordo que saíu adiante co voto favorable de CCOO, UGT e CSIF, e a través do cal o Partido Popular e o presidente Feijóo conseguiron o que buscaban: ter un bonito titular para os medios de comunicación co que lavar a súa faciana de cara ás vindeiras citas electorais. A CIG, como sindicato de clase traballadora, non vai ser copartícipe da campaña electoral do PP e primará por riba de todo os intereses das empregadas e empregados públicos galegos.

     

      Non entendemos como nun momento en que a política do Partido Popular está marcada por levantar o pé do acelerador dos recortes, as outras organizacións sindicais non aproveiten para facer xunto coa CIG a presión necesaria para restaurar a totalidade dos dereitos roubados e se conforman aceptando, polas boas, unha parte do que o PP unilateralmente nos quitou, e unilateralmente pode e debe restituir.

 

 

      Os cambios con respecto ao texto do borrador inicial son os seguintes:

    *  Os días por asuntos particulares poderán acumularse aos días de vacacións que se poden gozar de forma independente.

    *  O período de disfrute dos días referidos ao ano 2015 amplíase ata o día 30 de abril de  2016 e será de aplicación a todos os sectores.

    *  A entrada en vigor foi dende o día seguinte á publicación no DOG.