TRASLADOS SERGAS


Por fin o SERGAs cumpliu co seu compromiso de convocar o concurso de traslados aberto e

permanente para o seu persoal, tanto sanitario  como non sanitario. Os prazos, debido aos 

retrasos na publicación no

DOG, son:

                           Persoal Non Sanitario:  Ata o 15 de Xaneiro

                           Persoal Sanitario:  Ata o 31 de xaneiro

 

 Cada persoa interesada en participar, deberá cubrir unha única solicitude de participación por 
categoría/especialidade, en modelo normalizado, a través da Oficina Virtual do Profesional 
(Fides/Expedient-e/Sección de Procesos), á cal se accederá seguindo as instrucións que se 
establecen no Anexo IV da convocatoria, e que logo de confirmada deberá asinar mediante 
sinatura dixital (DNI electrónico ou certificado dixital) e presentar mediante o rexistro electrónico
habilitado a través de Fides/Expedient-e.

 No momento de confirmar a solicitude de inscrición no concurso aberto e permanente, 
debe elixir unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario e deberá
 presentarse unicamente mediante o REXISTRO ELECTRÓNICO habilitado no Fides/Expedient-e,
 consignando a súa sinatura dixital, sen necesidade de ter que acudir a ningún rexistro
 presencial

 No formulario de inscrición poderá visualizar para a súa selección, os potenciais destinos, 
que son as prazas básicas do cadro de persoal das institucións sanitarias, ás que poderá optar
 o/a profesional en función da súa categoría/especialidade de pertenza, 
con independencia da súa ocupación na data de solicitude por persoal temporal ou fixo.

 No primeiro trimestre de cada ano natural a Dirección Xeral de Recursos Humanos do 
Servizo Galego de Saúde, previo o seu tratamento na Mesa Sectorial de Negociación, publicará 
no Diario Oficial de Galicia así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde a oferta
de prazas correspondente ao ciclo de adxudicación do ano en curso, co detalle do seu número
por categoría, centro, localidade, e no seu caso, quenda de traballo. 
Esta oferta incluirá tamén as prazas de necesaria cobertura ocupadas por 
persoal fixo que poidan ser adxudicadas en resultas

 O destino adxudicado será irrenunciable agás que a renuncia estea motivada 
pola obtención de praza  en virtude da resolución dun  procedemento de mobilidade
 voluntaria convocado por outra Administración  Pública ou servizo de saúde.

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info