NOVAS OPE DISTINTAS CATEGORÍAS

Publicar no anexo I desta resolución aspuntuacións definitivas da baremación da fase deconcurso, obtidas polos/as aspirantes das categorías de

enfermeiro especialista en obstetricia e xinecoloxía

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=8&IdAnexo=29

logopeda

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=18&IdAnexo=30

técnico especialista en hixiene bucodental

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=29&IdAnexo=30

grupo administrativo da función administrativa

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=13&IdAnexo=30

 , ademais, na páxina web www.sergas.es.

 Contra esta resolución, que pon fin á víaadministrativa, os/as interesados/as poderán formular recurso contencioso-administrativo ante o xulgadocompetente, no prazo de dous meses contados apartir do día seguinte ao da súa publicación. Potestativamente,poderán interpoñer recurso de reposición,no prazo dun mes, ante este centro directivo.


Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info