Resolución do 11 de outubro de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da fase de concurso.

cociñeiro/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=5&IdAnexo=38

grupo auxiliar da función administrativa

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=14&IdAnexo=42

 persoal de servizos xerais

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=23&IdAnexo=42

técnico/a especialista de sistemas e t.i.

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=27&IdAnexo=26

técnico/a de xestión de sistemas  t.i.

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=25&IdAnexo=26

 técnico/a superior de sistemas e t.i.

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=93&IdAnexo=28

 Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

 


Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info