1) Resolución do 1 de outubro de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da fase de concurso.

Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

 albanel

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=1&IdAnexo=26

carpinteiro

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=3&IdAnexo=25

lavandeiro/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=17&IdAnexo=26

pasadora de ferro 

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=20&IdAnexo=26

 

2) Resolución do 14 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que

se modifica a Resolución do 21 de maio de2010, en estimación de recursos en vía

administrativa do proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de

persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, relativo á baremación definitiva da fase de concurso.

RESOLVE:

Primeiro.-Modificar a puntuación da baremación definitiva da fase de concurso do proceso selectivo convocado por resolucións da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 11 de decembro de2008 (DOG nº 247, do 22 de decembro) da categoría de facultativo/a especialista de área de microbioloxía e parasitoloxía de Mª Victoria Domínguez Márquez, DNI 12376150-B, e da categoría de facultativo/ a especialista de área de psiquiatría de Alberto Durán Rivas, DNI 32668941-V.

 

Segundo.-Publicar no anexo desta resolución as puntuacións definitivas da baremación da fase de concurso, obtidas polos/as aspirantes das ditas categorías

 

 


Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info