Corrección erros prazas OPE Enfermaría 2013 Imprimir
OPE
Venres, 20 Xaneiro 2017 10:22

O luns dia 23  publicarase no Diario Oficial de Galicia, corrección de erros do anexo II da resolución da Dirección Xeral de Recursos

Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría

de enfermeiro/a e se convoca para o acto de elección de destino.

No anexo II relación de prazas que se ofertan, onde di:

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Nº prazas

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

49

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

6

Dirá:

Código

Centro directivo

Centro

Localidade

Nº prazas

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

A Coruña

42

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

Lugo

13

Addthis
 
Technorati Button Facebook Button Twitter Button