TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES Imprimir
Traslados
Luns, 01 Xullo 2019 11:37
  • O venres, 28 de xuño  publicouse no Diario Oficial de

 

  • Galicia a Resolución pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e

 

  • excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano
  • 2019 do concurso de traslados aberto e permanente de todas as categorías convocadas.
  • Os/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de 15 días hábiles para formular reclamación contra os
  • resultados da baremación e adxudicación provisionais.
  •  Este prazo finaliza o 19 de xullo próximo.
Addthis
 
Technorati Button Facebook Button Twitter Button