TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_sergas

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e se aproba a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

Descargar PDF

NON. Esta corrección de erros non modifica os prazos establecidos no punto primeiro) e terceiro) da Resolución do 18 de marzo de 2019 (DOG núm. 61, do 28 de marzo).