LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL

Achegámosvos o enlace no que podedes acceder á resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal para as seguintes categorías de persoal estatutario:
 
 
- Enfermeiro/a
- Enfermeiro/a da Función Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
- Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo
- Enfermeiro/a especialista de saúde mental
- Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
- Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
- Médico/a de familia
- Médico/a de urxencias hospitalarias
- Pediatra de atención primaria
- PSX  
 
 
 
 
 
As listas co número de orde e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), podendo acceder á documentación das diferentes categorías premendo no seguinte enlace:
 
 
 
 
 
O estado de cada solicitude tamén pode ser consultado polas persoas aspirantes no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
 
 
 
ENTRADA EN VIGOR: 21 de maio de 2019.
 
 
 
RECURSOS:
 
Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do seguinte ao da súa publicación. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado  a partir do seguinte ao da súa publícación.