PREVISIÓN DATA OPE DE ENFERMERÍA

573-36683-a-ollopiollopPrevisións: o día 30 de abril publicarase no DOG a data e hora do exame de OPE da categoría de enfermeira/o. Será o 12 de maio de 2019 ás 15:30 horas.