gracias

DIMISION DA XERENCIA DE PRIMARIA

DIMISIÓN DE TODA A XERENCIA DE PRIMARIA

PostDateIcon Xoves, 22 Abril 2010 21:29 | Imprimir Correo-e 

É un secreto a voces, hoxe ao longo do día contáronnolo varias persoas diferentes, parece ser que toda a Xerencia de Primaria dimitiu (toda menos unha).

O normal é preguntarse por que sucedeu tal feito, unha das versións é que cesaron ao Xerente porque se negou a atender presións políticas para cesar profesionais que non son do agrado de algún alcalde do PP, e esto motivou que o resto presentaran solidariamente a súa dimisión.

A CIG pensa e manifesta que tamaña desfachatez, se é certo o relatado, non debería ter cabida no sistema político actual, "estado democrático y de derecho", preguntámonos: ¿dereito a que?

Dende logo o dereito a falar e coñecer o galego non existe, o dereito á asistencia sanitaria pública e gratuíta estase perdendo a toda pastilla, o dereito que garante o Estatuto Marco de igualdade, mérito e capacidade para acceder a un posto da sanidade pública tamén se conculca, que nos digan estes señores se nos queda algún dereito e tamén algunha obriga que escoller, ou xa nolo dan todo escollido eles.

Nunca pensamos ter que saír na defensa dunha Xerencia pero dende logo é inconcebible que un cese se prantexe por causas do tipo que se sospeitan.

Non queda máis que desexarlle ánimo ao Sr. Feijoo, un tecnócrata máis que,  como é apolítico acaba como cacique no PP, o ánimo é para que siga a destruír, xa que construír non parece atoparse no seu vocabulario

 

ARTIGO PUBLICADO HOXE N'A VOZ DE GALICIA

Deixo aquí unha ligazón para que vexades un artigo que se publica hoxe n'A Voz de Galicia,no que a plataforma en defensa da sanidade critica as ausencias dos portavoces do PP e da Xunta.

 

ALEGACIÓNS DE C.I.G.-SAÚDE AO DECRETO DE XESTIÓN INTEGRADA

                     573-29600-a-lobezno      Proxecto de Decreto polo que se crea estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde.

 

                                                         Alegacións de CIG-SAÚDE. Marzo de 2010.

 

            Comentarios Xerais.

            O borrador que se nos fai chegar dificúltanos facer unha valoración global do mesmo dado que a única experiencia levada a cabo neste pais é o da área sanitaria de Ferrol; e desde a creación desta xerencia única pouco ou nada se ten avanzado no seu desenvolvemento.

            A favor da xerencia única podemos ter argumentos no senso de favorecer a coordinación asistencial, a integración dos servizos, mellor implantación de guías e protocolos coa implicación de todas/os as/os profesionais, mellor utilización dos RRHH, materiais e a creación dun sistema de información común nos dous niveis.

 

            CIG-SAÚDE apoia unha xerencia  de área sanitaria con funcións de identificación de necesidades de saúde,  planificación e xestión asistencial, de saúde pública, saúde laboral e socio-sanitaria, o que posibilitaría un modelo integral de saúde que favoreza o coñecemento dos problemas de saúde da súa zona e, ao mesmo tempo, a eficacia e a continuidade da atención co lóxico beneficio ao usuario.

            Esta proposta de área integrada non pode condicionar de xeito negativo o futuro desenvolvemento da Atención Primaria, de modo que perda autonomía no desenvolvemento dos seus proxectos  e quede funcionalmente subordinada ás estratexias de xestión do centro hospitalario de referencia. A Atención Primaria precisa de maior impulso para mellorar a sua calidade, a dotación de persoal e recursos, e acadar un correcto funcionamento da súa carteira de servizos, actualmente subdesenvolvida. Cumprimento do Plan Mellora

            Temos que sinalar que non se observa no texto do borrador como as novas Áreas van  asumir as funcións actualmente asignadas ás Direccións Provinciais

            Tamén neste sentido a Área integra realmente todos os recursos públicos?. Polo que botamos de menos a incorporación expresa á Área dos recursos actualmente adscritos ás Fundacións Públicas Sanitarias.

 

            Como se recolle no texto do borrador, a introdución de sistemas de xestión integrada no Servizo Galego de Saúde ten como obxectivo a mellora da accesibilidade ,a eficiencia e a procura da maior calidade das prestacións sanitarias, baseada na atención e centrada no doente,  isto  so se consigue se existe unha única Historia Clínica para cada doente. Integrando as Hª Cª informatizada de primaria e especializada.

           

            As estruturas das áreas de xestión integrada terán o límite xeográfico das actuais áreas sanitarias, sumándolle ás áreas de Barbanza e Cee. Non podemos confundir a xestión integrada coa intención de modificar os límites xeográficos para facelas  máis grandes na súa extensión territorial, co obxectivo de afastar a resolución dos problemas da cidadanía e das/os traballadoras.

           Pensamos que a transcendencia dun proxecto de cambio desta envergadura precisa dos máximos consensos para a súa posta en funcionamento. Xa que o obxectivo da creación da estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, non pode ser o desmantelamento das estruturas actuais do sistema sanitario, propiciando unha confusión permanente entre os niveis de asistencia; reducindo os investimentos públicos,  precarizando as condicións laborais e sometendo á sanidade pública a un recorte drástico na asistencia e no nº de traballadoras/es, dando cabida a iniciativa privada.

 

            Alegacións.

Ler máis...

 

MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DOS SERVIZOS PÚBLICOS

bannercabeceira
 

MANIFESTACIÓN EN PONTEVEDRA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

573-49996-a-megafpAcumúlaselle o choio a señora Farjas.Onte outra manifestación percorreu as rúas de Potevedra en defensa da sanidade pública.Segundo dí a Voz de Galicia milleiros.Xa pudo ser ben grande para que recoñezan esto.

 

NOTA DA PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

NOTA DE PRENSA 17 DE ABRIL DE 2010

 

Despois da última rolda de prensa que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública deu o pasado mércores, día 14, onde se afirmou que existían catro currículos de anestesistas a disposición do Sr. Xerente do Hospital Comarcal de Monforte, este tivo o valor de desmentir publicamente esta información.

Ante esta situación, a Plataforma quere deixar claro que é verdade que pasaron polo Hospital catro anestesistas para ofrecer os seus servizos a partir do mes de maio. Estes anestesistas proceden tres deles de Ourense e o outro de Vigo, trátase de tres mulleres e un home e estiveron conversando na sala da área cirúrxica co persoal sanitario de distintas categorías, onde manifestaron o motivo da súa visita ao Hospital monfortino, é por isto que se o Sr. Xerente non dispón dos devanditos currículos só pode haber dúas razóns:

 1. Non telos aceptado.
 2. Tiralos ao lixo.

Sabemos, ademais que existen ofrecementos doutras especialidades, como por exemplo oftalmoloxía que en ningún caso se están contratando, pero si se continúa a chamar os pacientes para seren operados en centros privados de Lugo.

De todo isto, profundaremos nun futuro próximo e dun xeito máis detallado, posto que non queremos desviar, nin que se nos desvíe, a atención do máis importante neste momento, que é o mantemento da área sanitaria con xestión integrada en Monforte de Lemos.

No tocante ás listas de espera, lamentamos non poder coincidir co Sr. Xerente e informámoslles que estamos en posesión de copias de volantes de citas de primeira consulta e TAC preferentes que non se corresponden cos prazos anunciados polo Sr. Xerente.

A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte quere manifestar, unha vez máis, que o único interese que persegue é o FUTURO e o BO FUNCIONAMENTO do noso HOSPITAL

Monforte de Lemos, 17 de abril de 2010
 

DIFERENCIAS ENTRE AS COMPETENCIAS ACTUAIS E O QUE SE NOS VEN ENRIBA

Actualmente

Segundo o  Artigo 68 da Lei8/2008 de Saúde de Galicia, ás Areas Sanitarias correspóndelles a xestión integrada dos recursos sanitarios asistenciais públicos do seu ámbito territorial, asi como a xestión das prestacións e programasque desenvolvan

(Polo tanto teñen capacidade para desenvolver prestacións e programas)

Segundo o modelo estratéxico do Sergas, vixente até agora, as Areas Sanitarias son as responsables de  prestar os servizos sanitarios con calidade e eficiencia , para isto disporán de recursos tecnicos, humanos e económicos  e capacidade para planificar na area, dispoñer , distribuir e xestionar os recursos

NO FUTURO

Co novo decreto da conselleria polo que se crean as estructuras de Xestión Integrada o xerente de Monforte pasaria a ser un mero xerente executivo  dependente do XERENTE DE LUGO

 

XERENCIA XESTION INTEGRADA LUGO

 • Relacción directa coa conselleria ,dependencia directa do Xerente do SERGAS
 • capacidade para elaborar o plan estratéxico,
 • xestionar todos os recursos ,
 • Programar, dirixir e controlar a execución da actividade, a través dos medios persoais e materiais dispoñibles e a coordinación das súas unidades
 • organizar os recursos materiais, tecnoloxicos e financeiros,
 • Coordinar e elaborar a proposta de orzamentos da area

 

XERENCIA EXECUTIVA MONFORTE

 • Relacción e dependencia do xerente de Lugo
 • Execución das directrices e proxectos elaborados polo xerente de Lugo e a conselleria
 • Xestionar a demanda asistencial
 • Asumir a responsabilidade do gasto  e a xestion dos recursos asignados

 

Ler máis...

 

O ENGANO DÁS LISTAS DE ESPERA

573-26240-a-tou20enfadaopSegundo dí o xerente as listas de espera baixaron,esto que podería ser unha excelente noticia,non deixa de ser un intento mais por parte da xerencia de decir que o hospital funciona moito mellor agora.Pero mira ti por onde hoxe sae publicado no diario El País que en Monforte aumentou en 2,6 días o tempo de espera.Mira ti o que son as cousas.

Esto da mellora ben como sempre polo maquillaxe que fan coas listas como xa denunciamos mais dunha vez.Por exemplo si te chaman para operarte na privada e dis que non,automáticamente saes da lista e pasas a engrosar outra que non computa en ningún lado.

 

O S€RGAS NON PAGA

El Sergas no paga gastos de centros de salud transferidos hace meses

La Xunta asumió la cesión de 27 ambulatorios que financian los municipios

PABLO LINDE - Santiago - 15/04/2010

 

A final de este año la Consellería de Sanidade tiene que haberse hecho cargo de los gastos de 51 centros de salud distribuidos por toda Galicia. Los ayuntamientos han corrido tradicionalmente con el pago de algunas facturas de los ambulatorios, como pueden ser limpieza, energía, incluso, en ocasiones, las nóminas de parte del personal. Con el Pacto Local entre la Administración autonómica y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se pusieron unos plazos para transferir esta responsabilidad al Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El Consello de la Xunta comenzó a firmar las cesiones el pasado 19 de noviembre. Entonces fueron 14 los centros de salud transferidos. El 10 de diciembre se sumaron cinco más; el 28 de enero, otros tantos y el 4 de febrero, tres. En total son 27 ambulatorios cuyos gastos ya están supuestamente asumidos por parte del Sergas. Pero todavía no se han materializado estas transferencias y son los ayuntamientos los que se tienen que encargar de los pagos.

Ler máis...

 

ANESTESISTAS DE OFERTA E O XERENTE NON CONTRATA

Cuatro anestesistas se ofrecieron a trabajar en el hospital comarcal

La Plataforma pola Sanidade reclama su contratación para la puesta en marcha de las instalaciones de la UCI

Autor:
Luis Díaz
Fecha de publicación:
15/4/2010

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública afirma tener constancia de que acaban de recibirse en la dirección del hospital comarcal los currículos de cuatro anestesistas que se ofrecen para trabajar en el centro sanitario monfortino. Su incorporación permitiría la apertura de la unidad de cuidados intensivos, postergada hasta la fecha por los sucesivos gobiernos de la Xunta con la excusa de la falta de especialistas. «Xa que tanto imos mellorar coa xestión integrada, agora teñen unha boa oportunidad de demostralo», dijo Maribel García.

La portavoz de este colectivo emplazó ayer al concejal y diputado autonómico del PP Dámaso López a que «se poña en contacto coa conselleira de Sanidade para contratar a estes especialistas, en vez de dedicarse a dicir paisadas».

Ler máis...

 

PRIVATIZACIÓN DO ARQUIVO

pprivatizadorXa é oficial,hoxe pola mañá a directora de xestión confirmounos que o arquivo ía seguir en mans da empresa privada.Hoxe remataba o contrato,pero vanllo renovar.Non sabemos todavía por canto tempo,pero cremos que vai para longo.O que empezou coa antiga dirección como un contrato dun ano para arranxar o arquivo e que logo se prorrogou por un ano mais,agora parece ser que vai ser para bastante máis.Seguindo a liña do que está a facer o PP nos outros hospitais(en Lugo ca lavandería,en Vigo lavandería ,cociña,mantemento,etc)aquí empezan polo arquivo e moito nos tememos que detrás vaian a lavandería e mais tarde a cociña.

Pois ben esto é o que temos,para que logo o señor xerente e o señor Dámaso vaian dicindo por ahí que o hospital vai a mellorar.

 

NOTA DEPRENSA DA PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

OS PLANS DA CONSELLERÍA DESCOBREN A FALSIDADE DOS ARGUMENTOS DO XERENTE DO HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE

 

A Consellería de Sanidade non tardou en desmontar o discurso do xerente do Hospital de Monforte acerca de que o novo modelo de área sanitaria significaría para o centro monfortino un reforzo da súa autonomía e unha maior especialización.

 

Este mesmo argumento, que foi exposto polo xerente na reunión con membros da Plataforma o pasado 22 de xaneiro, utilizaríase tamén para calmar os ánimos dos veciños e veciñas na multitudinaria asemblea na Casa de la Cultura do día 28 de xaneiro. O hospital, en palabras do xerente, ía medrar e ía gañar co novo modelo organizativo de xestión integrada do Sergas.

 

O concelleiro e deputado autonómico polo PP chegou mesmo  a manifestar que tanto a Consellería como o Presidente da Xunta xa deixaran claro nas súas manifestacións que os hospitais non ían  perder autonomía.

 

A nota de prensa difundida tras a reunión da Plataforma en Santiago co equipo directivo da Consellería, o pasado 3 de febreiro, contiña a mensaxe de que o hospital  ía “mellorar a súa capacidade de xestión sanitaria e a súa carteira de servizos e, a través de todo isto, a súa autonomía.”.  

Ler máis...

 

PERMISOS E LICENZAS

http://www.cig-saude.org/images permisos-instrucions-sergas.pdf

 

NOVAS MANIFESTACIONS NA DEFENSA DA SANIDADE PÜBLICA

mani

PONTEVEDRA

 Os sindicatos CSIF, CEMSATSE, CIG, OMEGA, SAE, UGT, CCOO e USO, integrantes da Xunta de Persoal da Área Norte de Pontevedra veñen de convocar unha Manifestación para o día 7 de abril de 2010, ás 20,30 horas con saída diante da Porta Principal do Hospital Provincial(rúa Loureiro Crespo),  pasando polas ruas Benito Corbal, Peregrina, Oliva , Rosalía de Castro, Gagos de Mendoza, Xeneral Rubín e rematando diante do Edificio da Xunta de Galicia en Campolongo, co  lema:

 SANIDADE PÚBLICA 100%

EN DEFENSA DOS POSTOS DE TRABALLO

 FERROL

 A Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Ferrol, da que forma parte a CIG, diante do grave deterioro ó que se está sometendo á Sanidade Pública, á falla de compromiso coa Área Sanitaria de Ferrol que ten a Xunta de Galicia e ante as medidas privatizadoras do Partido Popular respecto da Sanidade Pública, convoca para o vindeiro día 11 de abril unha Manifestación Comarcal; a cal agardamos que reflexe na rúa o descontento e o rexeitamento destas medidas por parte do conxunto da cidadanía da comarca. A manifestación partirá ás 12 do mediodía do Ambulatorio Fontenla Maristany.

 

NON Á PRIVATIZACIÓN DA SANIDADE

A SAÚDE NON É UN NEGOCIO

 


 

OUTRA DE OPE

Mexan por nós e din que chove.E alucinante mandan as preguntas da OPE metidas nun pen-drive.Claro agora nos explicamos as notazas de algúns...E incrible,e que a estas alturas ainda non dimitira ninguén,ou ainda non cesaran a ninguén...

Aquí vos deixo outra noticia disto que ven hoxe n'A Voz.

polémicas oposiciones
 Personal del Sergas denuncia fallos en la custodia de exámenes
El tribunal envió los test en un «pendrive» a la subdirección donde trabajan los opositores que sacaron las notas más altas

Autor:
Mario Beramendi
Fecha de publicación:
28/3/2010
El sistema que rige la integración en la función pública gallega, en el que se debe garantizar la igualdad de acceso de todos los participantes, se ha visto salpicado esta semana por dos episodios. Al caso de la Consellería de Facenda, donde dos miembros de un tribunal eran a la vez opositores, se ha sumado el del Servicio Galego de Saúde (Sergas), en el que existen algunas sospechas de filtraciones.

Empleados de la subdirección xeral que confeccionó y custodió los exámenes, algunos vinculados familiarmente a la máxima funcionaria responsable, aparecen con las notas más altas en pruebas a las que se presentaron miles de personas. A esto se sumó una nueva denuncia que pondría en entredicho la integridad del proceso, hecha por los propios funcionarios. Los beneficiarios de las supuestas filtraciones, por la naturaleza de su puesto, están en condiciones de puntuar la fase de concurso de la oposición a la que se presentaron. Sanidade, preguntada al respecto, cree con firmeza que no hay caso por la ausencia de pruebas y de denuncia oficial. La investigación concluye que al tribunal no le constan fallos en la cadena y que técnicos informáticos no han detectado anomalías. El departamento de Farjas explica además que cada uno de los cinco miembros del tribunal hace sus preguntas por lo que resulta difícil que se les hubiese filtrado toda la prueba a los aspirantes.

Sin embargo, personal de Sanidade cercano a este proceso ofrece una versión muy diferente, y discrepan de la argumentación de la consellería.

Los trabajadores recuerdan que todas las preguntas, en gallego y en castellano, las grabó el tribunal en un pendrive - dispositivo informático de almacenamiento de datos- y las envió a la Subdirección Xeral de Recursos Humanos que capitanea Rosario García, cuyo marido -que empezó en este departamento a través de una asistencia técnica- aparece como segundo y cuarto en dos pruebas distintas, según ha denunciado José Manuel Lage Tuñas, del PSdeG. El diputado señala también a la cuñada de esta persona por sacar la mejor nota entre diez mil opositores.

Funcionarios consultados insisten en que el tribunal está libre de sospechas porque no ve los test hasta que llegan al recinto ferial de Silleda. Fue la subdirección, según los empleados, la que trabajó con el pendrive para configurar las pruebas y prepararlas para el día de las oposiciones. Es en ese departamento en el que están tres de las cuatro personas que aparecen con mejores notas. Fernández Leiceaga, del PSdeG, aprovechó ayer este caso, el de Facenda y el de Barreiros para decir que hay un proceso de «baltarización» acelerada en el funcionamiento de la Xunta. El también diputado socialista Lage Tuñas, en relación al asunto de filtraciones en el Sergas, fue más irónico. «Igual Pilar Farjas cre nos milagres, pero nós non».

 

A SUBDIRECTORA XERAL DE RECURSOS HUMANOS DO S€RGAS,CONTRATOU AO SEU MARIDO A DEDO

A subdirectora xeral de recursos humano,Rosario García Villadangos,contratou ao seu marido pola cara.Así da gusto.Non chega coas irregularidades que hai na OPE,que agora se destapa isto.Xa non sei que pode ser o seguinte.De verdade que non sei como non se lles cae a cara de vergoña.Aquí vos deixo o artigo que sae no País do sábado.Cando van empezar a rodar cabezas?

Una jefa de la Xunta contrata a su marido a dedo
EL PAÍS - Santiago - 27/03/2010

La subdirectora general de Recursos Humanos del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Rosario García Villadangos, contrató a su marido como auxiliar administrativo a través de una asistencia técnica, sin publicidad. Este hecho se suma a las supuestas irregularidades en dos oposiciones a personal administrativo del Sergas, reveladas el mes pasado, en que el propio marido de García, Leopoldo Pérez, consiguió la segunda y la cuarta mejor calificación en exámenes a los que se presentaron 6.000 y 7.500 aspirantes, respectivamente.

El viceportavoz del PSdeG en el Parlamento, José Manuel Lage Tuñas, señaló ayer que la dirección de Recursos Humanos "es el epicentro de las graves sospechas de las irregularidades en las oposiciones del Sergas".

Lage apuntó que en uno de los procesos, la cuñada del marido de la subdirectora, Estefanía Delgado, también consiguió un resultado envidiable: el primer lugar en el ejercicio inicial de las pruebas para auxiliar administrativo. "A lo mejor es un milagro o una casualidad", ironizó.

"La Xunta está llena de agujeros negros y puede que sólo estemos delante de la punta de un iceberg con escándalos mayúsculos y de proporciones escandalosas en muchos procesos selectivos", afirmó Lage, que pidió que la conselleira de Sanidade aparte temporalmente a García de su puesto. También reclamó el cese del director general de Función Pública, José María Barreiro.

 

PECHAN NO VERÁN 80 CAMAS DO HOPITAL CRISTAL-PIÑOR DE OURENSE

Xa non se cortan nada.Cada día van máis a saco contra a sanidade.Deixo aquí un interesante artigo publicado no diario El País do sábado.

El hospital de Ourense cerrará 80 camas en verano pese al colapso en las urgencias

Los representantes sindicales temen que el Sergas pretenda clausurar el centro

CRISTINA HUETE - Ourense - 27/03/2010

   Enviar

La sanidad pública orensana perderá 80 camas durante los tres meses del verano. La gerente del complejo hospitalario Cristal-Piñor de Ourense, Eloína Núñez, tomó la decisión histórica de cerrar durante un período prolongado de tiempo un hospital completo de la red asistencial pública. Las camas de este centro hospitalario están dedicadas en su integridad al servicio de medicina interna, especialidad en la que, según los representantes sindicales de los trabajadores, "no van a disminuir en absoluto las necesidades asistenciales durante el verano". 

Los delegados sindicales de los trabajadores han expresado ya su malestar por lo que consideran una "política sanitaria equivocada", a la vista de que el servicio de Urgencias del complejo hospitalario orensano (CHOU), al que pertenece el hospital de Piñor, está desde hace meses desbordado de pacientes en espera de ingreso por falta precisamente de camas en las plantas.

El pasado mes de enero, los colapsos del CHOU obligaron a incrementar en más de cien camas la dotación del complejo hospitalario. "Si lo que se pretende es disminuir costes, no va por el buen camino", destacan los representantes de los trabajadores, que temen que el Sergas pretenda cerrar definitivamente el hospital.

El anuncio de cierre estival ha causado gran inquietud entre los trabajadores. "Desde luego, el cierre no es para mejorar la calidad asistencial", señalan representantes de la junta de personal, que advierten que el perfil del usuario del Piñor es el de una persona mayor de 85 años y muy dependiente.

Precisamente por ese motivo de prestar asistencia a personas mayores, el hospital fue reformado durante los últimos años. Las habitaciones son individuales o, como mucho, de dos camas (frente a las tres que son la tónica común del Cristal), muy amplias y con espacio para un acompañante. Los baños están adaptados para los pacientes dependientes y las instalaciones, para el tránsito de sillas de ruedas. "El cambio para los pacientes va a ser tremendo", sostienen los trabajadores.

El PSdeG ha expresado también su malestar por la decisión de Eloína Núñez. La parlamentaria Carmen Acuña lamenta que "todos los días haya que asistir a un recorte o supresión de la red sanitaria pública gallega". La diputada socialista alerta de que el Gobierno de Núñez Feijóo "empezó suprimiendo las unidades móviles para detección del cáncer de mama y ahora cancela un hospital entero", de características tan "especiales" como el Piñor, cuando la provincia está necesitada de camas hospitalarias.

Los trabajadores del Piñor, que, según la gerencia provincial del Sergas, serán reubicados en otros centros durante los meses de cierre del hospital, contestaron duramente la decisión en el encuentro en el que recibieron la noticia. Todos temen que el colapso del servicio de Urgencias pueda llevar a situaciones insostenibles y censuran que, mientras, con el objetivo de "ahorrar costes" se "rebaja" la calidad asistencial de los más dependientes.

 

A VOLTAS COS CHANCHULLOS NA OPE

 La oposición tilda de escándalo las pruebas del Sergas y pide anularlas

El PSdeG acusa a Feijoo de transmitir a la sociedad una imagen lamentable con este caso y con el de Facenda

Autor:
Mario Beramendi
Fecha de publicación:
26/3/2010

Los indicios que apuntan a graves irregularidades en pruebas selectivas del Servizo Galego de Saúde (Sergas) desencadenaron ayer una contundente respuesta de las fuerzas de la oposición pocos días después de que saltase a la luz el caso de los cargos de Facenda, que eran miembros de un tribunal al tiempo que se presentaban a una oposición. La sospecha de filtraciones en cuatro categorías -al acabar con las notas más altas empleados del departamento que custodió los exámenes y al estar algunos vinculados familiarmente a la funcionaria responsable de las pruebas- ha llevado a socialistas y nacionalistas a defender que existen anomalías con la suficiente entidad como para anular las procesos.

El viceportavoz del Grupo Socialista, Lage Tuñas, emplazó ayer a Feijoo a actuar con prontitud porque la Xunta transmite una imagen lamentable sobre las mínimas garantías que deben exigirse en estas pruebas, a las que se presentan miles de personas y en las que los derechos de igualdad, mérito y capacidad «parecen quedar cercenados». «A constante diaria é o coñecemento por diversas fontes informativas dunha ausencia real de garantías de limpeza e imparcialidade; hoxe son as oposicións do Sergas e eu pregúntome cal vai ser mañá o seguinte escándalo», argumenta el diputado socialista. En relación al otro caso que esta semana ha salpicado a la función pública gallega, recordó que «os cargos de Facenda seguen participando nas oposicións e serán xulgados polo presidente do tribunal do que formaban parte os dous xefes de servizo».

Sobre lo ocurrido con las pruebas del Sergas, que ha generado un profundo malestar en gran parte del personal de la consellería, Sanidade asegura que, a día de hoy, no hay denuncia oficial contra los procesos. El departamento que lidera Farjas tiene abierta una investigación en aras de la transparencia, pero por ahora no ha aparecido ni una sola prueba que demuestre la existencia de filtraciones.

Ana Luisa Bouza, diputada del BNG, recuerda que en este asunto hay «demasiadas casualidades e cando hai moitas, estas convértense en causalidades e dan lugar a un escándalo». La gravedad de los indicios que apuntan a filtraciones se fundamenta también en los vínculos personales entre las personas señaladas por los sindicatos. Dos de ellas, que han obtenido las mejores puntuaciones entre miles de aspirantes, son familiares de la máxima funcionaria responsable de la organización y gestión de las pruebas.

 

EN DÚAS PALABRAS:IM-PRESIONANTE

Deixo aquí unha ligazón da noticia que sae hoxe no diario El País.

Deixo outra coa noticia n'A Voz.

A cidadanía de Vigo di un NON rotundo á privatización do novo hospital de Vigo nunha IMPRESIONANTE manifestación. Mais de 70.000 persoas marcharon dende o cruce de Vía Norte ata o edificio da Xunta.

A marea humana era tal que cando a cabeceira da manifestación chegou ao seu destino aínda non arrancara a cola da mesma, cando se rematou de ler o manifesto e a xente se retiraba a cola aínda estaba no cruce da Gran Vía, era un cruce entre os que ían e os que volvían.

A gran participación da sociedade viguesa mostra deste xeito a concienciación que ten pola defensa da sanidade pública na comarca de Vigo. Vigo non se vende foi unha das frases que berrou a cidadanía nunha das maiores manifestacións mais multitudinarias da súa historia.

O goberno do PP ten que tomar nota e os responsables da sanidade galega teñen que reflexionar sobre a súa capacidade para representar os intereses sanitarios da cidadanía. Vigo xa fixo historia con esta mobilización e converteuse na punta de lanza da loita en Galiza en defensa da sanidade pública. En Vigo foi o primeiro ataque á sanidade pública por parte do goberno do PP e en Vigo comezou a súa defensa.

Algún xornal próximo ao PP como Atlántico Diario, intenta minimizar o éxito da manifestación e fala segundo "se rumorea" (quen rumorea?) menudas fontes de información mais rigorosas, de mesa camilla, dunhas 10.000 persoas. Non hai peor cego que o que non quere ver, as decenas de miles de persoas que alí estábamos sabemos que non éramos 4 ou 5.

Lembramos que as próximas mobilizacións en defensa da sanidade pública serán o día 11 de abril en Ferrol e o día 16 de abril en Pontevedra. A marea humana en defensa da sanidade pública estase expandindo por todo o pais de forma imparable, e Vigo converteuse no símbolo desta loita con esta demostración de forza cívica na defensa dunha sanidade pública, gratuíta e de calidade.

Señores e señoras arrogantes do PP, a rúa e da cidadanía, os guetos para cegos como vostedes. A loita continúa.

Soriano lambón vaite para León.

Pilarita Pilarita a sanidade pública non se quita

VIVA A SANIDADE PÚBLICA E GRATUÍTA


Grande expresión de rexeitamento á política privatizadora do goberno de Feijoo


Milleiros e milleiros de persoas encheron as principais rúas do centro da cidade de Vigo para manifestar con forza o rexeitamento a vontade privatizadora da Consellaría de Sanidade e do goberno do PP da Xunta de Galiza de privatizar a sanidade galega, e concretamente no caso de Vigo, no caso da construción do novo hospital de Vigo. Convocadas e convocados pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública esta mobilizaciónn recebeu moitos apoios, e non só de distintas forzas sindicais, sociais e políticas desta comarca, senón que tamén sumou apoios e solidariedades desde moitos outros recunchos do noso país: Pontevedra, Monforte, A Coruña, e Ferrol, entre outras plataformas que tamén están a mobilizarse na defensa da sanidade pública galega

Desde antes das oito da tarde xa eran moitas as persoas que se xuntaban no cruce de Vía Norte, diante do chamamento desta manifestación en defensa da sanidade pública. Se en outubro eran 15.000 persoas, desta volta todas as previsións ian quedar curtas nunha noite de reivindicación e demostración de forza dunha cidade e dunha comarca que non se rende diante da teimuda política privatizadora do goberno do PP na Xunta.

"Non á privatización"

Estaba marcha ía encabezada por unha pancarta c lema 'A privatización prexudica a túa saúde: hospital público xa', e ao longo desta manifestación houbo canticos, berros e consignas como 'Non, non, non á privatización', 'Xerente dimite, o Chuvi non te admite', 'Conselleira dimisión' ou 'Feijóo, atende, Vigo non se vende'.

Solidariedade das plataformas

Foron moitos os colectivos, e moitas tamén as plataformas sindicias, de traballadoras e traballadores da sanidade pública, mesmo doutras zonas do país como Pontevedra, A Coruña, Ferrol, Monforte, O Barco de Valdeorras ou Compostela que participaron desta mobilización, que colapsou o centro de Vigo durante perto de dúas horas.

Valoración moi positiva

Manuel G.Moreira, presidente da Xunta de Persoal da área sanitaria de Vigo, declaraba diante dos medios de comunicación, ao remate desta mobilización na Praza da Estrela en Vigo, valorou moi positivamente a resposta da cidadania a esta convocatoria, e "pensamos que a Conselleira de Sanidade e o presidente da Xunta teñen que facer unha lectura de que a maioría da cidadanía de Vigo está amosando que non quere esa política para a sanidade de Vigo, e estamos dicindo que non pode privatizar, e que se privatiza é por unha decisión política, e non é unha cuestión de xestión, nin de organización nin económica. A cidadania de Vigo está a dicir que non pode privatizar, que esta non é a política que queremos e este non é o hospital que precisamos".

Acto final

Manuel Martín, portavoz da Plataforma en defensa da Sanidade Pública, tomou a palabra, e agradeceu a presenza de todas as persoas e especialmente doutras plataformas en defensa da sanidade pública porque "é preciso poñerlle freno a esta situación para que non se estenda".

"Tamén saudamos ás traballadoras do Hospital da Cruz Vermella de Vigo que está en proceso de desmantelamento porque entendemos a súa situación e porque Vigo como toda Galiza, precisa camas de longa estancia. A vosa presenza é unha demostración de que hoxe estamos aqui porque coa saúde non se xoga", engadiu.

Por último, lembrou que "é un asunto da maior importancia para toda a cidadanía: a atención futura da nosa saúde. A nosa, que pronto precisará coidados, mais aínda a das nosas fillas e fillos. A elas e eles debemos deixarlle unha Sanidade Pública mellor que a que recibimos das nosas nais e pais. E porque o futuro da sanidade galega ficará en máns da mocidade e ao seu servizo, vaivos ler este manifesto Uxia, unha estudante dun instituto de Vigo, que está nerviosa por ver tanta xente, mais convencida do que este escrito defende".

 

MANIFESTACIÓN EN VIGO

Hoxe, día 25 de marzo, está convocada unha folga de 24 horas na Área Sanitaria de Vigo, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria así como en Galaria para protestar pola privatización do novo hospital de Vigo. Ás 20 horas e convocada pola Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Vigo haberá unha gran manifestación con saída da Vía Norte que percorerrá as principais rúas da cidade.

  

MOBILÍZATE POR UNHA SANIDADE PÚBLICA

GRATUÍTA E DE CALIDADE

 XÓGASTE MOITO, XOGÁMONOS MOITO

  HOSPITAL PÚBLICO XA!!!  

 

INVESTIGACION DE SANIDADE POR POSIBLES FILTRACIONS NA OPE

Deixo un artigo d'a VOZ que fala das posibles filtracións da OPE.

Sanidade abre una investigación ante posibles filtraciones en pruebas del Sergas

Empleados del área que preparó los exámenes tienen las notas más altas, por encima de miles de personas

Autor:
Mario Beramendi
Fecha de publicación:
25/3/2010
 
El sistema de garantías en el acceso a los empleos públicos está cada vez más en entredicho. La sucesión de noticias en las que se denuncian irregularidades manifiestas o indicios de anomalías está erosionando su credibilidad. El último caso ha salpicado a la Consellería de Sanidade, que tiene abierta una investigación para tratar de verificar posibles filtraciones en cuatro categorías de las oposiciones al Sergas. Los aspirantes que obtuvieron las máximas puntuaciones en estas pruebas, a las que se presentaron miles de personas, prestan servicio en el departamento de Recursos Humanos, concretamente en la subdirección xeral que está encargada de la gestión y la organización de los exámenes.

A comienzos del pasado mes de febrero, los sindicatos denunciaron estos hechos en Sanidade. E incluso una funcionaria envió una carta personal de queja a la propia Pilar Farjas. En la información remitida a la cúpula de la consellería se da cuenta de cómo dos personas familiarmente vinculadas a la funcionaria responsable de la gestión y organización de las pruebas aparecen con notas sospechosamente altas. Uno obtiene el cuarto lugar de la oposición de auxiliar administrativo, examen en el que había matriculadas 10.000 personas, de las que finalmente solo se presentaron 6.000; y ocupa también el segundo lugar en la prueba de personal de servicios, donde logra 23,2 puntos sobre un máximo de 25. A este examen se presentaron 7.500 personas. La otra persona en cuestión, vinculada familiarmente a la anterior y a la funcionaria responsable de las pruebas, obtuvo el primer puesto en la categoría de auxiliar administrativo y en la de personal de servicios. Se da la casualidad de que esta misma persona logró notas mucho más bajas -quedando al fondo de las listas- en otras pruebas a las que se ha presentado tanto en la Xunta como en la Administración central.

Ler máis...

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info