gracias

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO 28-10-09

Éxito de participación na manifestación de hoxe en Santiago. Máis de 5.000 traballadores e trababalladoras secundaron a convocatoria da Plataforma Sindical Unitaria. Agardamos que a Xunta e o SERGAS tomaran boa nota.


As mobilizacións non remataron aquí. Estade atentos ás novas convocatorias de mobilizacións.

PARTICIPA NAS MOBILIZACIÓNS

XÓGASTE MOITO, XOGÁMONOS MOITO

POLO CUMPRIMENTO DOS ACORDOS ASINADOS 

RESPETO AOS ÓRGANOS DE NEGOCIACIÓN 

  .
cig

 

NOTA DE PRENSA DE CIG-SAUDE

 

 

                                    AOS  MEDIOS  DE  COMUNICACION

 

         A  Sección Sindical de C.I.G.-Saúde no Hospital Comarcal de Monforte quere denunciar o desmantelamento que se está a producir no Hospital.

          Dende que o PP chegou á Xunta estase a rexistrar unha diminución nos servizos xa que hai cinco especialistas menos:

-         dous pediatras                       

-         unha farmacéutica

-         un xinecólogo

-         unha traumatóloga                                        

     cabreadisimo_cos_dentes_afiados Tamén no mes de marzo había cinco anestesistas e agora só hai tres, o que produce un incremento considerable nas listas de espera e un trastorno constante á poboación, xa que teñen que desprazarse a Lugo para recibir tratamentos que deberiamos estar en condicións de ofertar aquí.    A estes especialistas ou ben non se lle renovou o contrato ou ben se lles permitiu marchar sen buscarlles substitutos. É evidente que non se garante a estabilidade no emprego e se facilita a partida de facultativos necesarios no noso hospital,  perpetuando os incrementos nas listas de espera e minguando a carteira de servizos progresivamente.

          Tamén hai que falar do desmantelamento da aparataxe propia, xa que levaron un respirador para o Hospital de Lugo, no servizo de raios hai un ecógrafo que leva case dous meses avariado e non se amaña, no mes de marzo ían a comprar un aparato para facer colonoscopias, coa chegada da nova Dirección paralizouse a compra e estase usando un prestado e vello. Din que non teñen cartos pero nomean un Director Médico, cargo que nunca houbo  neste Hospital, e despois non substitúen ó persoal que está disfrutando os seus días libres.

         Todo esto parece estar enmarcado na campaña realizada estes días na nosa área, pola Directora Xeral de Asistencia Sanitaria, Nieves Domínguez, que veu vendernos  que a área sanitaria de Monforte non ía desaparecer, pero mentres tanto estes antecedentes fan  crer que esta xente  o único que fai e desmantelar o Hospital para facer a área única en Lugo e centralizar alí todos os servizos, os concertos e derivacións á privada, etc. Xa están desviando un número importante de pacientes cirúrxicos a Lugo, isto é só un anticipo do que nos espera xa que os doentes da área de Monforte terán que ir o especialista a Lugo, deixando o noso hospital como un mero Centro de Especialidades.

         A centralización non está xustificada en nada obxectivo, fai que os recursos sexan consumidos por un só centro en detrimento dunha área que conta con cerca de 60000 hab que ven como merman as prestacións e a calidade das mesmas.

         A CIG-Saúde demanda que traballadores e usuarios non sexan os que paguen os desaguisados desta nova política privatizadora e reclama modelos sanitarios PÚBLICOS e coherentes.

        

 

 

                                                                                Monforte, a 29 de Outubro de 2009  

 

ORZAMENTOS 2010:O PP AMOSA A SUA VERDADEIRA CARA

Aqui vai unha síntese que nos envían da Central de Santiago onde se amosa a verdadeira cara do PP en materia orzamentaria, depois de encherse, e enchernos, a boca de austeridade, esta redúcena os traballadores 'rasos', iles segen o mesmo.

Artigo 13.3. Tres.- Para efectos do disposto na alínea anterior as retribucións que percibirá o persoal funcionario que ata a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2007 viñan referenciadas aos grupos de titulación previstos na lexislación da función pública galega, e que se corresponden nos mesmos termos cos grupos recollidos no texto refundido da Lei da función pública de Galicia aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, pasan a estar referenciadas aos grupos e subgrupos de clasificación profesional establecidos no artigo 76 e na Disposición transitoria terceira da Lei 7/2007, do 12 de abril, pola que se aproba o Estatuto básico do empregado público, sen experimentar outras variacións que as derivadas dos incrementos previstos nesta lei. As equivalencias entre ambos os sistemas de clasificación son as seguintes:

Ler máis...

 

CAMBIO DE HORARIO PARA PSX E COCIÑEIROS

OPE - Non facultativo e de Xestión e Servizos

Desde o SERGAS achégase a seguinte información:

Bos días: nas datas de realización dos exercicios da OPE 2009 publicadas no DOG do día 16-10-09, por cuestións organizativas alterouse a hora de realización dos exercicios de P.S.X e cociñeiros, respecto ás datas que como previsión estaban colgadas na páxina web como anticipo informativo.

É importante que difundades que  a categoría de P.S.X examinarase o día 15-11-09 ás 17:00 horas, e a de cociñeiro o día 15-11-09 ás 13:00 horas. Gracias

 

ÁREA ÚNICA

Esto da área única estase a converter no misterio máis grande desde a Santísima trinidade.Agora parece que xa da hasta medo nomeala así e hoxe pola mañán tivemos no Hospital de Monforte una Xornada sobre Xestión Integrada.

Os obxectivos desta xornada eran dar a coñecer o modelo de xestión integrada.A primeira en intervir foi Dna.Nieves Domínguez,Directora xeral de asistencia.´

Nos como Cig-saúde dixémoslle si nos podía explicar qué sinifica xestión integrada? si é que Primaria se vai integrar en Hospitalaria ou si os hospitais comarcais se van integrar nos hospitais de referencia e vai ser todo unha única área(palabras tabú).

Ainda a estas horas da tarde non sei o que me trapelexou.Mareou a perediz de tal forma que non respostou.Volta para aquí,volta para alá e nada.

 

Despois folou Ramón Morera Ex-Xerente Territorial Camp Tarragona.

Ler máis...

 

ASAMBLEA INFORMATIVA DO BLOQUE SOBRE A AREA UNICA

O venres 16 as 8 da tarde o BNG vai ter unha asamblea informativa para falar sobre a área única.Cig-saúde únese a tódolos actos a levar a cabo e propoñemos a creación dunha plataforma en defensa da área sanitaria con tódalas competencias que ten actualmente a área sanitaria.

Dita asamblea terá lugar nos locais da Fraternal.

 

NON O NOVO PACTO DE CONTRATACIÓNS

Na reunión que Cig-saúde de Monforte mantivo cos seus afiliados acordouse decir non ao novo pacto de contratacións de forma unánime.

Estamos totalmente dacordo en vincular as listas de contratación á OPE,pero nunha sola lista onde se teña en conta a nota do exame,a experiencia,e a formación.

 

NOVAS DA OPE

Novas OPE
Acabamos de recibir esta información do SERGAS:

Bos días: nos próximos días está previsto que sexan publicadas no Diario Oficial de Galicia as seguintes resolucións:

VENRES DÍA 16 DE OUTUBRO:

- Notas definitivas dos exercicios da fase de oposición de licenciados sanitarios.
- Datas e horas de celebración dos exercicios da fase de oposición das categorías de persoal non licenciado sanitario que se realizarán no mes de novembro (as de outubro xa foron publicadas).

LUNS DÍA 19 DE OUTUBRO:

- Apertura do prazo (de 15 días) para a presentacíón da documetnación da fase de concurso do proceso selectivo de licenciados sanitarios.
 

REUNIÓN DE CIG-SAÚDE COA XERENCIA

Despois de ter solicitada coa xerencia unha reunión dende hai unha semana por fin hoxe nos recibiron.

Os temas que tratamos foron os seguintes:

-Os contratos dos catro facultativos(trauma,xine,farmacia e ollos).Os cales están cun  contrato para facer gardas.

Por parte da xerencia se nos di que non se poden ofertar contratos mellores por falta cartos.

A resposta da Cig é que nos non nos podemos permitir o luxo de deixar marchar facultativos porque xa hai bastantes problemas para que veñan a un hospital comarcal.Esto conleva a un aumento da lista de espera,a reorganización destas consultas e incluso a supresión de algunha delas.

-Xerencia Ünica.

Comentannos que van a vir da "consejería" a informar o todo o persoal de que vai ser a Xerencia  Única.

A nosa contestación foi que nos non estamos a favor da Xerencia Única porque vai a ir en prexuicio do noso hospital.

-Usuarios que se derivan a clínicas privadas.

O problema ven porque neste momento so contamos con tres anestesistas e non se están a cubrir as prazas que faltan.

Estamos agardando que se nos conteste a un escrito presentado o 25 de setembro sobre a actividade suspendida no hospital.

Esto foi o que deu de si a reunión.

 

Por certo decir tamén que o Xerente está puntualmente informado da nova pandemia de griPe P que está asolar ao SERGAS,xa que tiña enriba da mesa do seu despacho un folleto informativo da Cig-saude.Alégranos moito que esté tan ben informado.

 

REUNIÓN DE AFILIADOS O MARTES 13

O próximo martes día 13 as 16'30 reunión no local da Cig-saúde para falar da proposta do Sergas do novo pacto de contratacións.

 

GRIPE PP,NOVA PANDEMIA

http://cig-saude.org/VIGO/index.php?option=com_content&view=article&id=362:gripe-pp-nova-pandemia&catid=28:outras-novas&Itemid=49

 

CARTA DA CIG-SAUDE O SERGAS

Bo día: mediante o presente escrito a CIG-SAÚDE quere  por no teu coñecemento que non acudiremos á reunión bilateral á que estabamos convocados para o próximo xoves, día 8 de outubro.
 
        Á CIG-SAÚDE parécenos dunha gravidade,   até hoxe nunca vista, o feito de que a Admón incumpra os acordos asinados, e creemos que é materia máis que suficiente para que se convoque a Mesa Sectorial de Sanidade.
        Solicitamos que en vez de reunións bilaterais con cada unha das organizacións sindicais, se convoque de inmediato a Mesa Sectorial para que todas/os recibamos a información en tempo e forma.
 
    Agardando a túa resposta.
 
        Un saúdo         Mª Xosé Abuín.
 

SUSPENSIÓN DOS ACORDOS ASINADOS

Qué supón en termos económicos a suspensión dos acordos?


Isto é o que deixará de percibir cada traballadora/or se o goberno do PP suspende no 2010 o acordo retributivo.

Incremento retributivo 2010

GRUPO---ANUAL---MENSUAL
A/A1 ----425 € ----30,36 €
B/A2 ----407 € ----29,07 €
C/C1 ----389 € ----27,79 €
D/C2 ----372 € ----26,57 €
E/AP ----354 € ----25,29 €

Incremento lineal do complemento de atención continuada. Xaneiro 2010.
Nocturnidade + 3 €
Festividade + 1 €
Prefestivo + 6 €

Qué outros conceptos retributivos e de xornada deixarán de percibirse?

Ler máis...

 

O SERGAS INVITA:QUEN PAGA?

Ler máis...

 

QUEN SOMOS?

CIG SAÚDE MONFORTE SOMOS:

  • VICENTE VÁZQUEZ VÁZQUEZ
  • MARIA PILAR LÓPEZ TALLOS
  • PILAR GUEDELLA DÍAZ
 

AFÍLIATE

A afiliación na CIG-Saúde é un acto de compromiso e solidariedade.

Compromiso, porque no acto, manifestas que as túas inquietudes e pensamento sindical coinciden en gran parte cos postulados e opinións nosas, e solidariedade porque a cota sindical que pagas non é a compra dun servicío senón a contribución desinteresada para o mantemento da organizacións sindical.

Tamén e un acto no que te comprometes a respaldar as mobilizacións e actos convocados polo sindicato sempre que poidas asumilos.

¿E que se financia coa túa cota sindical?

Pois a adquisición de edificios e locais do sindicato, así como o seu mantemento.

As campañas de mobilización e concienciación social.

A contribución a caixa de resistencia é que se utiliza só en conflictos longos e duros, e de desgaste económico para o afiliado de inmensa contía.

Os servicios técnicos como a Asesoría Xurídica e normalización liguística.

Servicios Sociais como a Secretaría da Muller ou Atención o Emigrante retornado ou Inmigracion.

Tódolos que xere o sindicato pola súa actividade instituciónal.

Asesoría Xurídica:

A asesoría xurídica esixe para a súa utilización por parte do traballador unha antigüidade mínima de 6 meses, ou o pago dos mesmos se queres utilizala, nunha medida que ten como fin promocionar a afiliación de conciencia e compromiso colectivo, e non a de interese individual exclusivo.

Ademais nas demandas nas que o traballador reclama diñeiro o sindicato estableceu unhas comisións sobre os cartos reclamados no caso de que a demanda sexa estimada e que diminue atendendo a antigüidade do afiliado que no caso de ter máis de 5 anos a comisión e 0%.

 

 

CIG SAÚDE

A CIG-Saúde e a Federación de Sanidade da CIG; e dicir ocúpase de tódolos asuntos sindicais que se producen no Sector da Sanidade.

Como federación integrada na CIG practicamos un sindicalismo de clase e nacionalista nos que os principio de solidariedade e acción sindical global é o eixo da nosa actividade como sindicato.

Ademais os nosos obxectivos principais establecidos nos  estatutos de CIG-Saúde son os seguintes:

1) A defensa do dereito á protección e promoción da saúde integral das/os galegas/os.

2) A defensa do carácter de servicio público da atención de saúde, e por tanto a consolidación dun sitema sanitario público, universal, gratuito e de calidade.

3) A loita contra o coorporativismo e a integración dos lexitimos intereses particulares dos diferentes colectivos nunha concepción sindical global, de clase, e unha acción común.

4) A organización, o asesoramento e a defensa das condicións laborais, profesionais e sociais das/os traballadoras/es do sector sanitario alí onde estean.

Como podedes observar no nosa web  para dar cauce os léxitimos intereses particulares dos diferentes colectivos existen as agrupacións ou grupos de traballo que ocúpanse de forma especializada dos intereses exclusivos que lles afectan, un exemplo de todo isto é a Agrupación Médica que defende os intereses sindicais dos traballadores médicos ante os órganos que correspondan e poñen en coñecemento do sindicato as reivindicacións do seu colectivo, sempre no eido dun sindicalismo global, de clase e solidario.

Noutros colectivos existen grupos de traballo que fan a mesma función que as agrupacións e que posibilitan as propostas sindicais do seu colectivo nunha alternativa real solidaria os sindicatos coorporativistas e nunha forma de atende-los problemas do día a día que como ben sabemos moitas veces son os que máis prexuizos e molestias ocasionan os traballadores.

No referente a organización da nosa Federación podemos resumila da seguinte forma:

1.-Son órganos nacionais de governo da CIG-Saúde:

a) O Congreso

b) O Consello Federal

c) A Executiva Federal

2.- Son órganos comarcais de governo da CIG-Saúde:

a)    A Asemblea Comarcal

b)    O Consello Comarcal

3.- Son órganos locais de governo da CIG-Saúde:

a)    A Asemblea Local

b)    O Consello Local

3.- É órgano unipersoal da CIG-saúde:

a)     A Secretaría Nacional

b)     A Secretaría Comarcal  

c)     A Secretaría Local

 

 

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info