gracias

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_28_03_19

 

NOTA INFORMATIVA LISTAS CONTRATACIÓN ENFERMERÍA

Descargar nota informativa

Descargar escrito Mesa Contratacións Lugo fecha 30/11/2018

Descargar escrito Mesa Contratacións Lugo fecha 30/12/2018

nota_informativa_26_03_19

 

CADRO PROVISIONAL OPE XUNTA 2019

xunta_de_galicia

Achégase documentación co cadro de prazas para OPE que se levará á vindeira Mesa Xeral Extraordinaria de Empregados Públicos. Pendente a súa publicación no DOG

Descargar cadro prazas OPE 2019

 

 

LUGAR E DATAS OPE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

INFO_OPE

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF

Premer ligazón web SERGAS

 

DESGLOSE PRAZAS PSX

OLLO! Aínda está sen publicar a oferta de emprego 2019 e posteriormente terán que publicar tamén unha Resolución que inclúa esas 60 prazas na convocatoria de OPE

prazas_psx_22_03_19

 

PREVISIÓNS PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS LISTAS CONTRATACIÓNS

info_listas_contratacin

Está previsto que o mércores, 27 de marzo se publiquen as listas provisionais do proceso de actualización correspondente ás categorías de:

 • Enfermeiro/a
 • Enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
 • Enfermeiro/a especialista do traballo
 • Enfermeiro/a especialista de saúde mental
 • Enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía
 • Enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e comunitaria
 • Médico/a de familia
 • Médico/a de urxencias hospitalarias
 • Pediatra de atención primaria
 • Persoal de servizos xerais.
 

LISTAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓNS

listas_contratacin

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario das categorías:

 • Albanel
 • Carpinteiro/a
 • Celador/a
 • Cociñeiro/a
 • Costureiro/a
 • Grupo auxiliar da función administrativa
 • Lavandeiro/a
 • Pasador/a de ferro
 • Perruqueiro/a
 • Pinche
 • Telefonista
As listas entrarán en vigor con efectos do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

 

 

OPE AUX ADMTVO

573-18369-a-tou20saltonInfórmase que está previsto que o luns, 25 de marzo, se publiquen no Diario Oficial de Galicia, o lugar e as datas de realización dos exercicios da fase de oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa.

 

Os exames da fase de oposición terán lugar no Recinto da Feira Internacional de Galicia en Silleda, o domingo, 7 de abril, ás 15:30 horas.

 

Na páxina web (www.sergas.es) publicaranse as distintas portas de acceso ao recinto de realización das probas así como os/as aspirantes asignados/as a cada unha delas.

 

 

INSCRIPCIÓN LISTAS XUNTA PSX E XEROCULTOR

 

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo IV, categorías profesionais de xerocultor/a e de persoal de servizos xerais

Solicitudes

Os/as interesados/as en formar parte das listas, deberán presentar a instancia con-forme o modelo que se encontra á súa disposición no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, epígrafe de Listas de contratación.

As instancias dirixiranse á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda e presentaranse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nas oficinas de Correos e nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Taxas: 17,60 euros

Están exentos do pagamento, consonte o artigo 23.5 da Lei 6/2003 do importe total da taxa:

 • As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.
 • As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial

Do 50 % do importe da taxa:

 • As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría xeral.
 • As persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galiciae non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Descargar PDF

 

 

NOTA DE PRENSA CENTRO DE SAÚDE CHANTADA

Nota de prensa íntegra remitida aos medios

Prensa dixital Xornal de Lemos

chantda_cs_17_02

 

PUBLICACIÓN PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS PROCESO OPOSICIÓN VARIAS CATEGORÍAS

INFO_OPE

Grupo técnico da función administrativa e Grupo de xestión da función administrativa
 
Médico/a de familia de atención primaria
 
Enxeñeiro/a técnico/a
 
Técnico/a superior en documentación sanitaria
 

CORRECCIÓN DE ERROS PROCESO SELECTIVO XUNTA

xunta_de_galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
 

COMPOSICIÓN CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DA ÁREA DE MONFORTE, O CERVO E MONFORTE DE LEMOS

logo_eoxi_lugo

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se establece a composición do Consello Asesor de Pacientes da Área de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

Descargar PDF

 

CADRO DE PRAZAS PENDENTES DE OFERTAR

Descargar documento

provisionales_ope_2019

 

OPE 2019

ope

 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA XEFE DE TALLER HOSPITAL DE MONFORTE

Hospital-Comarcal-de-Monforte

Publicouse hoxe no taboleiro da nosa Eoxi a Resolución de Convocatoria de Xefe de Taller do Hospital de Monforte

Descargar resolución

 

PREVISIÓNS OPE

ope_15_03

 

MODIFICACIÓN CADRO DE PRAZAS TRASLADOS DE PERSOAL SANITARIO NON FACULTATIVO

traslados_sergas

O SERGAS mandou un novo cadro de prazas para traslados aberto e permanente para persoal sanitario non facultativo que modifica ao que mandamos o sábado

Descargar pdf

 

CADRO DE PRAZAS OPE 2019

ope_informa_logo_grande

Hoxe houbo Mesa Sectorial e o SERGAS presentou o seguinte cadro de prazas provisionáis para OPE 2019

Descargar cadro de prazas

 

CONCURSO DE MÉRITOS XEFE DE TALLER DO HOSPITAL DE MONFORTE

Hospital-Comarcal-de-Monforte

ANUNCIO do 18 de febreiro de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, polo procedemento de concurso de méritos, dun posto de xefe/a de taller do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos.

Descargar PDF


 

CONVOCATORIA XUNTA SUBALTERNOS E ORDENANZA

xunta_de_galicia

ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

Descargar PDF

ORDE do 5 de marzo de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Descargar PDF

O prazo para formalizar telematicamente as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG)

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info