Principal

Comarca de Ourense

Organización

C

o

n

s

e

l

l

o

 

C

o

m

a

r

c

a

l

APELIDOS E NOME

RESPONSABILIDADE
ANA Mª SUAREZ ÁLVAREZ PERSOAL NON SANITARIO
JULIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ PERSOAL SANITARIO E SAÚDE LABORAL
FRANCISCO MATEO DÍEZ ATENCIÓN PRIMARIA
MANUEL PIÑEIRO IGLESIAS ATENCIÓN PRIMARIA, CONTRATACIÓNS E PRIVADA
FERNANDO RIVAS PÉREZ PERSOAL NON SANITARIO E CONTRATACIÓNS
ARTURO VALIÑO VÁZQUEZ PERSOAL SANITARIO
MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ PERSOAL SANITARIO E FORMACIÓN

 

 

Comarcas CIG

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)