Principal

Z

Comarca de Lugo

Organización

C

o

n

s

e

l

l

o

 

C

o

m

a

r

c

a

l

APELIDOS E NOME

RESPONSABILIDADE
CARME AIRA DÍAZ Secretaria Comarcal
NICOLÁS CACHARRÓN PRIETO  
Mª XOSÉ LOURÉS CASTIÑEIRA  
PILAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ( MONFORTE )
ARTURO INSUA MEIJIDE ( MONFORTE )
RICARDO BERMEJO Y DÍAZ DE RÁBAGO  
PEDRO TEIJEIRO PENA  

  

Comarcas CIG

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)