Principal

Comarca de A Coruña

Organización

C

o

n

s

e

l

l

o

 

C

o

m

a

r

c

a

l

APELIDOS E NOME

RESPONSABILIDADE
ANTONIO BELLO GONZALEZ Secretario Comarcal
FRANCISCA PRESA ROEL  
ÁFRICA VELOSO PEAGUDA  
MILTON PÉREZ COMBA  
ENCARNA MUIÑO FERNÁNDEZ  
XOSÉ CAMIÑO SOTO  
MERCEDES VAZQUEZ GARCÍA   

Comarcas CIG

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)