O Convenio colectivo vixente foi asinado para os anos 2007, 2008 e 2009. O seu ámbito é provincial e de aplicación para os Establecementos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia, Consulta e Laboratorios de Análises Clínicas da provincia de A Coruña. Asemade toma do Convenio Colectivo da empresa "Hospital POVISA S.A."  o Capítulo V "Ordenación Xurídica de Faltas e Sancións a modo de Código de Conduta.

Addthis