Noticias Sanidade Pública Mesas Sectoriais
 
 

Información Mesa Sectorial do 3 de abril

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

1. Concurso de traslados e Decreto de oferta pública de emprego de persoal facultativo de atención especializada e medicas/os de urxencias hospitalarias.

 • TRASLADOS: A Admón vai convocar o concurso de traslados de persoal facultativo de atención especializada, a devandita convocatoria sairá publicada no mes de abril, e nela ofertaranse un total de 220 prazas. Quedaron en enviar o cadro das prazas. Das alegacións presentadas por CIG-SAÚDE aceptaron:

- Convocar conxuntamente , como en convocatorias anteriores, as prazas de Laboratorio para que se poida acceder desde as dúas especialidades: análises clínicos e bioquímica clínica.

- Desde CIG-SAÚDE solicitamos que nesta convocatoria se respectase o criterio de convocar en 1º lugar as comisións de servizo, a Admón afirmou que nesta convocatoria ían sair as prazas cubertas en comisión de servizo, temos que esperar a ver o cadro de prazas.

- Que a convocatoria se publicase coincidindo co ano da toma de posesión da OPE de Psiquiatría, isto xa se garante ao convocarse no mes de abril.

Non aceptaron a nosa alegación referente a que os hospitais comarcais de Barbanza e Salnés sexan considerados centros de espaciais dificultade de cobertura. Polo que deberían ser incluídos, coa puntuacións correspondente de 0,5 puntos por cada ano completo.

 • Decreto de oferta Pública. Desde CIG-SAÚDE rexeitamos que o Decreto de oferta pública de emprego que vai publicar o SERGAS sexa o Decreto de oferta 2012. Isto quere dicir que durante o ano 2012 só se vai convocar a oferta de emprego de persoal facultativo de especializada e de médicas/os de Urxencias Hospitalarias. A Admón concentra o 10% que marca a lei como taxa de reposición nestas categorías. Nesta convocatoria ofertaranse 164 FEAS e 12 de MUH.

No ano 2013, se o permite a lei de Orzamentos,  a Admón podería convocar enfermeiras/os e medicas/os de atención primaria.

A Admón “dí” que no último trimestre podemos analizar o concurso de traslados do resto de categorías non vinculado a oferta de emprego.

Desde CIG-SAÚDE esiximos unha convocatoria de concurso de traslados e OPE para todas as categorías co 100% das prazas.

2. Orde  que regula o procedemento de autorización para prolongar a vida laboral e manterse no servizo activo. CIG-SAÚDE fomos a única organización sindical que non presentamos alegacións á devandita Orde, posto que defendemos que só se conceda a prolongación da vida laboral cando a Admón detecte a imposibilidade de incorporar novos profesionais ao sistema, por ser superior a demanda ao nº de titulados dispoñibles. Para o resto de organizacións o persoal en activo ten dereito a prolongar a súa vida laboral, sen ter en conta a bolsa de paradas/os existentes. O escrito de posicionamento de CIG-Saúde pódese consultar aqui .

3. Decreto Xestión Clínica. Desde a CIG-SAÚDE tiñamos solicitado que se paralizase o prazo de alegacións ao Decreto de Xestión Clínica até que na Mesa Sectorial a Admón nos explicase o modelo de X.C que quere implantar no SERGAS. A nosa preocupación está motivada por que unha das competencias das que se dotan ás unidades de X.C é a competencia de xestionar os RRHH, a transcendencia que isto pode ter de futuro é que se modifique a normativa actual de provisión e selección (OPE, traslados, mobilidade interna, selección temporal) adaptándose esta aos requisitos de acceso que poidan determinar estas unidade. A verdade é que nesta reunión a Admón non despexou ningunha das nosas dúbidas. A normativa será flexible e desenvolverase de futuro, a descentralización será para a aquelas unidades que acaden un nivel de autonomía. Adaptaranse os procesos á nova realidade. Negociarase na M.S o marco regulador do cal se desprenderan os diversos procesos. Segundo a directora de RRHH a Admón vai garantir que estas unidades non se convirtan en reinos de taifas.

4. Temas varios. A Admón informa de que vai colgar na intranet do SERGAS os procedementos dos procesos que se deben de tramitar fora do SERGAS: licencias de maternidade e paternidade,xubilacións... Tamén sobre que teñen asinado un protocolo coa axencia tributaria para que o persoal poida ver a través do FIDES o seu borrador da declaración de facenda . Só se vai poder ver, non se pode modificar nada.

            Temas formulados por CIG-SAÚDE:

Ø  Solicitamos que se convoque unha reunión para abordar a negociación do anexo do Decreto 206. Existe unha sentenza que anula a convocatoria mediante libre designación dos postos de xefe de cociña, xefe de grupo administrativo e xefe de persoal subalterno. Quedaron en convocar.

Ø  Solicitamos que se adapten á Orde de confeccións de nóminas do ano 2012 as retribucións do persoal de enfermaría do traballo. Quedaron en valoralo .

Ø  Rexeitamos a intención da xerencia de Compostela de unificar as comisión de primaria e especializada. Solicitamos que este tema se aborde nunha M.S, porque a desaparicións destas comisións supón mudar o marco de relacións laborais, limitando a nosa actuación sindical e a capacidade de abordar os temas en profundidade. 

Información Mesa Sectorial: Lei de Medidas

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Información da reunión da Mesa Sectorial celebrada o día 9 de marzo de 2012.

 

ORDE DO DÍA:  LEI 1/2012, DO 29 DE FEBREIRO DE MEDIDAS TEMPORAIS DO EMPREGO PÚBLICO. “LEI DE RECORTES DOS DEREITOS DAS/DOS TRABALLADORAS/ES”.

 

A Lei de Medidas é de aplicación desde o día 3 de marzo de 2012, incluíndo as disposicións adicionais, transitorias e derrogatorias. A Administración vai explicando punto por punto a Lei e a súa aplicación no SERGAS:

 • ARTIGO 2.- Incapacidade Temporal: I.T. Esta medida é de aplicación desde o día 3 de marzo. A Dirección Xeral de Función Pública está a elaborar unhas instrucións de desenvolvemento deste artigo: modalidades de hospitalización,  1ª, 2ª e posteriores baixas... Con posterioridade a que función pública elabore as instrucións, estas pasarán pola Mesa Sectorial para, se cabe, modificar algo.

Desde CIG-SAÚDE rexeitamos a Lei e a posterior instrución. Solicitamos a retirada da norma e a recuperación deste dereito establecido desde o ano 72. Esta medida non pretende mellorar o sistema sanitario, nin a prestación de servizos,  senón aplicar políticas  dirixidas a cebarse cos máis débiles en beneficio dos poderosos. O que está a facer a Admón. e aplicar un imposto sobre a enfermidade, imposto que tamén pretende aplicar ao persoal que este goberno entende que non ten dereito á prestación sanitaria, cando a sanidade debe ser gratuíta e universal.

 • ARTIGO 3.- Acción Social.  A Admón. non vai recoñecer novos complementos de pensións. O persoal que o está a percibir en aplicación do artigo 151 do Estatuto do Persoal Sanitario Non Facultativo seguirá percibindo o devandito complemento, pero non haberá novos recoñecementos.

O persoal laboral e funcionario deixará de percibir os complementos de acción social.

Desde CIG-SAÚDE lamentamos que o SERGAS retire a acción social destinada ao pago de garderías ou escolas infantís,  pois como diría o Sr. Gallardón, isto vai a contribuír a fomentar a “violencia de xénero estrutural” que presiona ás mulleres para que aborten. Se retiran as poucas axudas que hai para a conciliación, cómo pretenden que as mulleres teñan fillos/as?

Xubilación Forzosa. Isto xa está recollido no plan de ordenación de RRHH , na próxima semana enviarán as instrucións do SERGAS que desenvolven este tema.

As contías que se percibían por Acción Social deixarán de percibirse desde o mes de abril.

 • XORNADA LABORAL. A Admón. recoñece que no SERGAS xa se está a facer unha xornada de 37,5 hs semanais. Vanse respectar as xornadas especiais establecidas, redución de xornada en función do nº de noites realizadas. O que si se vai incrementar, a todo o persoal, son as 21 hs correspondentes á redución de 3 días de LD.

A xornada complementaria de medicas/os de urxencias e do persoal de PACs empezará a retribuírse a partires das 132 hs, pola aplicación do incremento das 21 horas de xornada: Xornada complementaria: pasa de 130 a132 hs. Resto da xornada non se modifica. Mantense que a xornada complementaria operará a partires das 190 hs. Para o persoal con Xornada fixa noctuna a xornada pasará a ser de 1451hs. Para o persoal de quenda rotatoria que inclúe noites, vaise publicar unha nova táboa de xornada ponderando o aumento das 21 hs.

CONCLUSIÓN: Respéctanse os acordos vixentes, mais co incremento das 21 hs. Publicarán unha nova táboa de xornada ponderando este aumento de horas.

Desde CIG-SAÚDE rexeitamos o incremento de xornada, isto só vai servir para incrementar a bolsa de parados,  reducindo a contratación. Ademais, o persoal que fai quenda rotatoria complexa con cambios de quenda, xa leva anos facendo máis xornada que a estipulada, polo que xa ten esas 21 hs máis de xornada contabilizadas no tempo que dedica aos relevos nos cambios de quenda.

Desde CIG SAÚDE solicitamos que se recolla en acta un acordo de Mesa Sectorial, coa conseguinte publicación, de que o recorte do 1/3 da xornada non é de aplicación ao persoal do SERGAS. Consecuentemente con isto, a Admón. publicaría unha Orde na que se recollera a desaparición definitiva de: contratos a media xornada, contratos de luns a venres e resto de modalidade de contratacións respectando sempre o principio de causalidade que motiva a contratación. Este tema foi rexeitado pola Admón., argumentando que os contratos a tempo parcial fanse en aras a unha “xestión eficaz”. Unha vez máis van facer o contrario do que anuncian.

INFÓRMATE E MOBILÍZATE!

O QUE NOS QUITAN NON SON PRIVILEXIOS,

SON CONQUISTAS!

Información Mesa Sectorial Sanidade 2 de febreiro

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

1.- Constitución formal da Mesa Sectorial. O venres da semana anterior constituíuse a Mesa Xeral de Negociación, que é a que dá paso á constitución das Mesas Sectoriais. No SERGAS presentamos a mesma alegación que na Mesa Xeral de Negociación: que para a constitución das mesas se deben computar todas/os as/os delegados estatutarios, laborais e funcionarios do ámbito da Consellaría e do SERGAS, xa que todo o persoal é empregado público. Na reunión da Mesa Xeral o director de Función Pública comprometeuse a negocialo na reforma da Lei de Función Pública. A CIG-Saúde é a primeira forza sindical en número de delegados/as, se todos/as estivesen representados/as na Mesa Sectorial, a súa composición sería diferente.

Durante a reunión viñéronse presentar a nova Conselleira e o seu equipo, inda que xa os coñecíamos, aquí non cambiou nada. Desde CIG-SAÚDE fixémoslle entrega dun escrito solicitándolle a retirada da taxa de reposición. Reivindicamos a convocatoria de OPE e Traslado co 100% das prazas vacantes para todas as categorías.

2.- Concurso de traslados. O SERGAS informou verbalmente, sen presentar documento, que os traslados e a OPE de persoal facultativo especialista e do persoal medico/a de urxencias sairán convocados nun mesmo Decreto de OFERTA, que nos será remitido a próxima semana. O devandito Decreto englobarase dentro da taxa de reposición do 10%, polo que na oferta de oposición serán convocadas 176 prazas, que, segundo a Admón., calcúlanse tomando como referencia todas as vacantes do sistema (de todas as categorías) que o resto dos colectivos “cederon” solidariamente; non sabemos a quén lle preguntaron para a cesión solidaria.

No concurso de traslados poderían convocar algunha praza máis. Comprometéronse a enviarnos un cadro de prazas a ofertar. Nin se convocarán todas as especialidades, nin sairán prazas en todos os centros. A oferta de prazas determinaraa Asistencia Sanitaria.

O Decreto de oferta, sen coñecer o texto, e aplicando a taxa de reposición foi respaldado por todas as organización sindicais, agás pola CIG-SAÚDE.

Desde a CIG-SAÚDE solicitamos unha convocatoria de OPE e traslado para todas as categorías co 100% das prazas. Rexeitamos a taxa de reposición e solicitamos do SERGAS que traslade esta petición ao goberno central. A taxa de reposición afecta negativamente  ao sistema sanitario e ás/aos seus profesionais:

 • Elimina postos de traballo do sistema sanitario público.
 • Cómo non se convocan todas as prazas, o persoal vai ver frustrado o seu dereito á estabilidade no emprego.
 • Vulnérase o dereito a se poder trasladar dentro do sistema sanitario. No concurso de traslados non se convocarán todas as especialidades, nin se convocarán prazas en todos os centros. Isto tamén sucederá na OPE.
 • Como a taxa de reposición tamén afecta ás interinidades, o persoal que resulte cesado por mor deste proceso pasará a englobar a listaxe de persoal contratado en precario do SERGAS.

Dentro deste proceso convocaranse 8 prazas de alta especialización, que curiosamente 7 prazas son no CHUAC e unha praza no CHUVI. Tamén convocarán unha praza de inmunoloxía no  CTG.  A Admón. informa que a próxima convocatoria de OPE e Traslados será para persoal facultativo de primaria e para persoal de enfermaría. E desde a CIG-Saúde preguntámonos: Con qué prazas? E o resto de categorías?

3.- Orde de integración do persoal da Deputación de Lugo. Foi aprobado por unanimidade o decreto de integración do persoal da Deputación de Lugo. A Admón. aceptou parte das alegacións presentadas.

4.- Plan de Ordenación de Recursos Humanos: PORRHH. A Admón. lembra que este plan xa foi aprobado sen apoio das OO.SS. na Mesa Sectorial celebrada o día 20/07/2010. O texto do PORRHH estaba sometido a revisión por Función Pública, que lles propuxo modificacións de redacción. Na próxima semana enviarán o novo texto, que inclúe unha disposición final na que se recolle que as instrucións de aplicación serán negociadas na Mesa Sectorial; estamos a falar de:

 • Mobilidade forzosa
 • Prolongación da vida laboral
 • Exención de gardas do persoal facultativo

5.- Sistema de selección temporal do persoal Facultativo Especialista de ÁreaEste proxecto xa foi aprobado no comité de dirección do SERGAS, é dicir, xa conta co visto e prace da Conselleira. Non se vai  crear un grupo de traballo, cando teñan o texto definitivo pasarano pola mesa sectorial. Previsiblemente o sistema valorará os seguintes parámetros:

 • 50% baremo
 • 20% dispoñibilidade
 • 30% perfil do posto

RESUMO MESA SECTORIAL DO 22/12/2011

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

 

 1. Proxecto de Orde pola que se regula o contido, uso e acceso ao expediente electrónico do persoal do Sistema Público de Saúde de Galicia.

Preséntannos a Orden na que se regula o sistema de acceso ao expediente electrónico. Queda pendente de que tras pasar polos trámites administrativos pertinentes se publique no Diario Oficial de Galicia.

 

 1. Concurso de traslados.

A Administración manifesta que para facer a convocatoria do concurso de traslados necesariamente teñen que ter a confirmación de que os ocos resultantes do mesmo se poidan cubrir a través dunha OPE. Sen esta condición non pretenden convocar concurso de traslados.

A inscrición farase a través do expediente electrónico e teñen a intención de abrir o proceso no mes de xaneiro.

Consolídase a puntuación adicional para FEAS pola prestación de servizos nos hospitais comarcais de difícil cobertura. Non aceptan a incorporación dos hospitais de Barbanza e Salnés porque non reúnen as mesmas condicións para a súa cobertura como o resto de hospitais comarcais.

Incorpórase unha puntuación adicional por reagrupación familiar. Non se terán en conta as parellas que non sexan traballadores da Administración Pública. Esta puntuación será de aplicación para todas as categorías.

Desenvólvese a valoración da capacidade funcional. Limitarase o acceso a aquelas prazas nas que non sexa posible a adaptación do posto por razón de saúde.  Acéptase a nosa petición de permitir o trámite de audiencia do interesado unha vez emitida a resolución definitiva.

A Administración prantexa que nun futuro, para o persoal de enfermería (DUE), pretenden incorporar no baremo do concurso de traslados o mesmo que para licenciados sanitarios (formación, docencia e investigación).

Non aceptan incorporar que se puntúe o período de residencia como servizos prestados na especialidade.

Dende CIG solicitamos que se inclúa no texto da convocatoria a circular sobre regulación das excedencias por coidado de fillo/a ou familiar. A Administración non acepta a nosa petición posto que ditas instruccións non están publicadas no Diario Oficial de Galicia, aínda que recoñecen que independentemente de que se nomeen ou non no texto, serán de aplicación igualmente.

Solicitamos a convocatoria do 100% das prazas vacantes a concurso de traslados e manifestamos o noso rexeitamento á aplicación de calquer taxa de reposición. O único que acadamos foi o compromiso de que non sacarán a OPE ninguna praza que previamente non fora ofertada a concurso de traslados e ademáis a única cifra aportada foi que convocarán a traslados como mínimo 176 prazas.

Unha vez resolto o concurso de traslados procederase a facer a convocatoria de OPE en función da taxa de reposición que corresponda para o ano 2012. O nº de prazas ademáis verase afectado polo número de profesionais que a través do concurso de traslados acaden praza no Sergas procedentes de outras Administracións Públicas, xa que entran a formar parte do cómputo da taxa de reposición.

A Administración pretende pechar a negociación da convocatoria de concurso de traslados na vindeira Mesa Sectorial, na segunda quincena de xaneiro de 2012.

 

 1. Proxecto de Orde pola que se regula o proceso de integración no réxime estatutario de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das función, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo.

Achégase ás OOSS dito proxecto de orde de integración. Quedou pendente de que nos remitan o texto para que se presenten alegacións. Hai de prazo ata o 15 de xaneiro de 2012.

 

Ler máis

CIG-Saúde esixe na Mesa Sectorial do Estado a retirada do límite da taxa de reposición

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
O Programa de Estabilidade do Goberno do Estado contén no seu articulado unha taxa de reposición do 10% para o persoal das Administracións Públicas. Esta taxa de reposición está recollida na Lei de Orzamentos do Estado do 2011, e en previsión de que vaia ser recollida tamén na Lei de Orzamentos do Estado para o 2012, os anteproxectos de orzamentos das CCAA para o 2012 recollen tal medida.

De seguir manténdose esta taxa de reposición nas Leis de Orzamentos dos vindeiros anos, isto tería o efecto perverso de eliminar postos de traballo na Sanidade Pública, facendo inviable a prestación do servizo.

CIG-Saúde está hoxe presente na reunión da Mesa Sectorial Estatal de Sanidade, onde esixirá do Ministerio de Sanidade que inste ao Goberno do Estado a retirar a limitación da taxa de reposición do 10% da Lei de Orzamentos do Estado.

Este é o escrito que se presentará nesa reunión, agardando sexa realizada a nosa petición.
 

Información Mesa Sectorial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
1.- OPE e Concurso de traslados.

Ø  OPE: PROPOSTA SERGAS.

O SERGAS propón convocar este ano a OPE de FEAS, para esta convocatoria teríanse en conta as vacantes existentes desde o ano 2009; 1762 prazas vacantes dotadas orzamentariamente (estas non son todas as  prazas vacantes  do SERGAS, pero o resto están cubertas con contratos temporais, non con nomeamento de interinos).  Como hai que aplicar a taxa de reposición do 10%, a oferta de prazas sería de 176 prazas. Non se convocarían todas as especialidades. Asistencia Sanitaria elaborará un informe das necesidades do SERGAS, en base a este informe decidiríanse as especialidades a convocar e en que  áreas sanitarias se convocarían.

Resto de categorías, convocaríanse nos seguintes anos.

  - Resposta CIG-SAÚDE.

O que ten que facer o goberno da Xunta é instar ao goberno do Estado para que se elimine a taxa de reposición.

Con nós que non conten para repartir esta miseria.

Agora convocan facultativos, pero, cómo se vai a contabilizar a taxa de reposición do ano que ven? Se esta se computa tomando como referencia as vacantes que se xeneren entre esta convocatoria e a seguinte,  non dá para convocar nin media praza de enfermaría.

Cando chegue a quenda de convocatoria do persoal de xestión e servizo o nº de prazas será = 0. Situación ideal para eliminar do cadro de persoal a certos colectivos.

Ø  Traslados: proposta SERGAS.

Cambios na normativa, en breve recibiremos a súa proposta que conterá os seguintes aspectos:

a.- Renuncias.

b.-Capacidade Funcional.

c.-Valoración de antigüidade. A antigüidade ten moito peso no baremo, isto conleva que en certos centros se estea a aumentar, de forma considerable, a idade das/os profesionais.

d.- Non se convocarán o 100% das prazas ofertadas a OPE, é dicir, convocaranse menos de 176 prazas para evitar o incremento do nº de profesionais se concursa persoal doutras CCAA. Tampouco se convocarán todas para non deixar desertos os comarcais.

e.- Terase en conta as prazas de alta especialidade.

  - Proposta CIG-SAÚDE.

a.- Eliminación da taxa de reposición

b.- Convocatoria do 100% das prazas vacantes, non só as 176 da oferta de emprego.

c.- Respecto dos baremos existentes. Mantemento o peso da antigüidade.

        d.- Negociar un pacto de selección temporal con puntuación adicional para as localidades con dificultade de cobertura;  isto facilitaría que non queden desertos os comarcais.

e.- Negociación dos itinerarios profesionais. Neste tema o SERGAS solicítanos que lle enviemos a nosa proposta por escrito.


Como podedes comprobar o SERGAS vai propor modificacións substanciais na selección e previsión  de persoal. Enviarán documentación.

 

2.- Selección temporal: chamamentos para os centros de saúde dos concellos de Pontevedra que agora se integran na área de xestión de Compostela.

Maioritariamente as organización sindicais propuxemos que para a selección temporal destes centros de saúde se realicen os chamamentos polas listas da área de Pontevedra. Na próxima convocatoria de selección temporal integraranse na área de Compostela.

 En xaneiro desaparecerán as Direccións Provinciais de Coruña e Ourense; están elaborando os procedementos para a xestión das contratacións nestas áreas.


3.- Plano de traballo 4º trimestre.


·         Integración no réxime estatutario do persoal transferido da Deputación de Lugo. Están elaborando o Decreto de integración. Non se ofertará carreira profesional .

·         Selección temporal de FEAS. Enviarán documento.

·         Desenvolvemento do Plano de Ordenación de RRHH. Temas a desenvolver:

                       a.-Regular as situación administrativas.

                       b.-Orde de vínculos.

                       c.- Regular capacidade funcional en: Selección temporal, selección definitiva, prolongación da vida laboral.

Desde a CIG-SAÚDE solicitamos que todas as reestruturacións que se fagan en aplicación do PORH para, como din eles, facilitar a xestión integrada, sexan negociados na Mesa Sectorial. Neste tema tivemos un debate importante, segundo o SERGAS pasarán por M.S os temas referentes ás condicións de traballo, os temas de organización non son competencia da M.S

Preguntamos se a organización non afecta ás/aos traballadoras/es e polo tanto vanse ver modificadas as súas condicións laborais. Se a organización non afecta ás/aos traballadoras, e polo tanto non é tema de mesa, se a asistencia sanitaria tampouco, que nos definan que facemos as/os traballadoras/es no SERGAS.


4.- Catalogación de prazas Enfermeira/o Especialista  en Saúde Mental. Non se pode facer xa que isto implica un incremento retributivo, e a Lei prohibe os incrementos.
 

>Temas que a CIG-Saúde quer abordar na Mesa Sectorial.

   Persoal de Xestión e Servizos de Atención Primaria, pendente desde o acordo do 2008.

   Cómputo de xornada.

   Reunión coas/os xerentes, ou como se chamen agora, de Atención Primaria para abordar a aplicación da acta de xullo de 2011.

   Grupo de traballo ou comisión Técnica para abordar o CPV do persoal facultativo. Non ven necesaria creación deste grupo, os indicadores son tema de organización. De condicións de traballo son as instrucións; están elaborando un documento de instrucións que se pasará pola M.S.

Información Mesa Sectorial 29 de marzo

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

INFORMACIÓN REUNIÓN MESA SECTORIAL 29 DE MARZO DE 2011.

1.- Pacto de contratacións. Onte asinouse o pacto de contratacións e a acta de fin de negociación. Asinaron todas as OOSS, agás CSIF e SATSE, que quedaron en pronunciarse.

 

2.- Orde de reavaliación das xefaturas. Abriron un novo prazo de 10 días para enviar alegacións. Na mesa como CIG-Saúde presentamos as seguintes:

a.- Que se convoquen as xefaturas pendentes de convocar. O artigo 43 do decreto 206 recolle que o período máximo de cobertura provisoria é de un ano.

b.- Que se valore a dedicación exclusiva con 40 puntos, artigo 9 da orde de 24 de maio.

c.- Que se controle o compromiso de dedicación exclusiva, xa que o incumprimento deste compromiso implica a perda do posto de xefatura (artigo 9 da orde). Aínda que xa sabemos que para este goberno a dedicación exclusiva non é un mérito, para a CIG-SAÚDE a exclusividade é un requisito, xa que ten un peso moi importante no resultado da actividade.

d.- Comisión avaliadora: formación do persoal, axencia avaliadora con persoal propio do SERGAS .

 

3.- Plan de acollida das/os profesionais. Presentáronnos o que será o Plan de Acollida xeral do SERGAS para novos/as profesionais. Vai haber un apartado específico na intranet para esta cuestión. Cada xerencia elaborará un plan de acollida interno que será enviado a servizos centrais para a súa validación e con posterioridade colgarase na intranet.

O SERGAS enviaranos o procedemento xeral para que no prazo de 10 días enviemos as oportunas alegacións. Desde CIG-Saúde repetimos a nosa alegación de que se publique o traballo feito sobre a carteira de servizos de enfermaría Atención Primaria. Consultarano con Asistencia Sanitaria.

Ler máis

Información Mesa Sectorial

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Na reunión da Mesa Sectorial do 23 de decembro abordáronse os seguintes temas:

 

1.- Categorías de prevención de riscos laborais: os decretos polo que se crean as categorías estatutarias de persoal enfermeira/o especialista do traballo, e as de técnico superior e de grado medio en prevención de riscos laborais, foron aprobados unilateralmente pola Administración co voto en contra de todas as organizacións sindicais. Non recolleron as alegación de maior transcendencia para o colectivo:

a.- Establecer un sistema retributivo que permita corrixir as diferenzas salariais existentes entre os técnicos superiores e os de grao medio, xa que realizan as mesmas funcións.

b.- Convocatoria de OPE por separado das 3 especialidades.

Unha vez aprobado, co único voto da Administración, o decreto seguirá a tramitación administrativa correspondente. Sairá publicado nun prazo de 6 meses, e a convocatoria de OPE será a finais de ano.

 

2.- Elecións sindicais.

A Administración iniciou a reunión falando do calendario, cando isto é competencia exclusiva dos promotores (organizacións sindicais).  Cando conseguimos que se comezara a falar do que realmente había que falar na Mesa Sectorial, a conclusión que podemos sacar da reunión, é que as eleccións sindicais van ser por área sanitaria. Neste proceso incorporarase a área do Salnes, xa que está constituída como área sanitaria. Barbanza, Cee e Verín incorpóranse nas áreas sanitarias correspondentes, polo que os seus censos se sumarán aos dos outros centros desas áreas.

Non quixeron falar de máis temas. Aceptaron constituír a comisión central coordinadora a primeiros de xaneiro, nós marcabamos o día 11 como data desta reunión, pendente de confirmar.

 

3.- OPE- Traslados.

a.- Conclusións dos tribunais que estaban valorando o proceso de filtracións. Tribunais de: PSX, Auxiliares Administrativos, Administrativos e Enfermeiras/os. A conclusión destes tribunais, acadada por unanimidade, é “que non houbo filtracións”. Non esperabamos menos.

A pesares disto, e motivado por que non se respectou o principio de igualdade, por unha posible información privilexiada, prodúcense as seguintes situacións :

 • Están pendentes de resolver un recurso de reposición dun opositor nun dos tribunais.

 • Están valorando a posibilidade dun expediente de exclusión das listas de seleccionados doutra persoa.

O acordo dos tribunais de Auxiliares Administrativos e de PSX é non elevar as listaxes a definitivas até que non se teñan resolto os expedientes anteriormente relacionados. Isto pode atrasar os procesos nesas categorías, mais a Administración confía en que haxa celeridade e non afecte ás tomas de posesión.

 

b.- Instrucións de ceses e incorporacións: Quedaron en enviar un novo texto. Aceptan a maioría das alegacións das OOSS. Non aceptan das nosas alegacións o disfrute das vacacións no centro de destino. Enviarán o documento do plan de acollida.

 

c.-Cronograma: enviarano por correo electrónico. Queren ter rematado o proceso a finais de febreiro para que as incorporacións se poidan realizar en marzo.

O tribunal de enfermaría pode sufrir algún retraso, motivado por que antes o tribunal non participaba na resolución das reclamacións e agora vai participar, e non teñen moita experiencia, despois do cambio de membros do mesmo.

Ler máis

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto