Noticias Persoal Formación
 
 

Cursos de Formación da FEGAS

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Publícanse hoxe no DOG a convocatoria de cursos FEGAS para este período:

  • Cursos FEGAS. RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2014, conxunta da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Escola Galega de Administración Sanitaria, pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal do Servizo Galego de Saúde. Descargar PDF

Cursos ofertados por FORGA para afiliad@s CIG

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

FORGA está a ofertar, en exclusiva para afiliad@s da CIG, os seguintes cursos acreditados por SAGA, baremábeis para listas de contratación e OPE, a uns prezos asumíbeis:

cadro_cursos

Para máis información ou para te inscribires, na páxina web da FORGA ou en calquera centro FORGA.

Publicacións probas selectivas especialidades sanitarias

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Publicáronse hoxe no BOE as convocatorias de probas selectivas para varias especialidades sanitarias, entre elas as de Enfermaría.

o    Orde SSI/1694/2013, de 12 de setembro, pola que se aproba a convocatoria de proba selectiva 2013, para o acceso no ano 2014, a prazas de formación sanitaria especializada para graduad@s/diplomad@s en Enfermaría.

o    Orde SSI/1695/2013, de 12 de setembro, pola que se aproba a convocatoria de probas selectivas 2013 para o acceso no ano 2014, a prazas de formación sanitaria especializada para Médic@s, Farmacéutic@s e outr@s graduad@s/licenciad@s universitari@s do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

A CIG-Saúde demanda do Sergas que prorrogue por un ano os contratos dos MIR galegos en Oncoloxía Médica

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Este venres, día 14 de xuño, remata o prazo e o Partido Popular xa se pronunciou en contra por motivos exclusivamente economicistas
.
Este venres, día 14 de xuño, remata o prazo definido legalmente para que o SERGAS decida se prorroga, ou non, en 1 ano os contratos dos MIR galegos de Oncoloxía Médica. Diante da falta de resposta todo parece indicar que esa prórroga non se vai producir. Ante isto, a Agrupación da CIG-Saúde vén de se dirixir  á consellaría de Sanidade, á Xerencia do SERGAS e máis ao Director de Asistencia sanitaria para que reconsidere esa decisión.

A ampliación do período formativo das/os residentes galegas/os en 1 ano, até completar un total de 5 anos de residencia, é unha condición necesaria para a homologación na Unión Europea (UE) dos títulos de especialistas en Oncoloxía Médica que obterán os MIR desta especialidade que na actualidade están facendo a súa residencia baixo un programa formativo de 4 anos de duración. Nesta situación están todas/os as/os residentes da especialidade menos os R1 que comezaron a especialidade hai unhas semanas.

Na xuntanza da Comisión de Sanidade do Parlamento Galego do 30/05/2013, e por motivos exclusivamente economicistas, de aforro económico, o Partido Popular pronunciouse en contra desa prórroga. Ficou deste xeito claro que a decisión que tiña previsto tomar o goberno galego e o SERGAS, era negarlles a prórroga do contrato aos residentes afectados (16 en total) que, deste xeito, rematarían a súa residencia e se toparían cun título sen homologación europea, e polo tanto sen a posibilidade de traballar como especialistas nos países da Unión Europea, coa excepción do Estado Español”, denuncia a Agrupación Médica da CIG-Saúde.

A nivel público, esa é a posición coñecida sobre o tema das autoridades sanitarias galegas, malia o forte malestar que esa decisión provocou entre os residentes afectados, os especialistas en Oncoloxía Médica e en todos os profesionais sanitarios que coñecen a situación.

No momento actual, e coa excepción do SERGAS, as autoridades sanitarias de todas as CCAA xa fixeron pública a súa decisión de prorrogarlles 1 ano os contratos aos seus residentes de Oncoloxía Médica, de xeito que o seu título de especialistas sexa homologábel na Unión Europea.

Ante isto, a CIG-Saúde demanda novamente da Consellería de Sanidade e do SERGAS que reconsideren a súa posición, e confirmen de contado que lles van prorrogar 1 ano os contratos aos residentes galegos de Oncoloxía Médica.

A CIG-Saúde considera que “é de xustiza que o faga pois, de non facelo, estaría prexudicando e discriminando aos residentes galegos desta especialidade e demostrando unha mesquindade e falta de sensibilidade dificilmente xustificábel”.

A nova en Avantar.

Plan AFEDAP: falta transparencia e sobran intermediarios

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Publícase hoxe no DOG a Resolución de convocatoria dos cursos FEGAS:

  • RESOLUCIÓN conxunta do 26 de decembro de 2012, da Dirección de Recursos Humanos e da Escola Galega de Administración Sanitaria, pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal do Servizo Galego de Saúde.  Descargar PDF 

Nesta resolución indícase que foi negociada cos sindicatos CIG, CCOO, UGT e CSIF mais o que non se aclara é que a CIG non asinou o Plan AFEDAP para este ano. Os nosos motivos temos. Desde a CIG-Saúde solicitouse, xa o ano pasado, e neste ano de novo, que se nos remitira un informe de orzamento dos cursos xestionados e ofertados a través da FEGAS, desglosando nese informe os custos de prezo/hora, formadores/as, material, instalacións etc... de cada curso, para ter coñecemento de en qué se están gastando os cartos que o SERGAS achega á fundación FEGAS e ver se este gasto é acaído ás necesidades formativas. Deste xeito, ademais de cumprirse co suposto compromiso de transparencia deste goberno, as organizacións sindicais poderíamos tamén facer as nosas propostas de cara a un mellor aproveitamento dos recursos existentes, posto que a formación no SERGAS este ano finánciase exclusivamente coas achegas dos/as traballadores/as e sendo o SERGAS unha "empresa do coñecemento", a formación debe de ter un importante peso específico, e as traballadoras e traballadores deben de ter a posibilidade de participar na súa planificación a través dos/das seus/súas representantes.

A petición de orzamentos remitiuse a Pablo Galego Feal, Director da FEGAS, e a Rocío Mosquera, Conselleira de Sanidade, o pasado 11 de decembro. Hoxe, día 11 de febreiro, dous meses despois, publícase a resolución no DOG sen que a CIG-Saúde asinara, posto que non tiñamos recibido resposta á nosa petición. Casualmente, esa resposta chegou hoxe mesmo, e nela, ademais dun percorrido pola existencia da FEGAS e o seu financiamento, remítesenos un cadro onde, sen desglosar curso por curso, se indican os custos das actividades formativas da FEGAS no ano 2012 e onde atopamos custos de empresas contratadas (non é a FEGAS o ente encargado da formación? inda ten que andar subcontratando?). Efectivamente, falta transparencia e sobran intermediarios.

Por se fora pouco, ademais de terse retirado este ano a achega que o SERGAS facía á FEGAS para a formación do persoal, e basearse o financiamento da mesma só nas achegas que fai o persoal a través da súa nómina, na propia resolución publicada hoxe indícase: "a execución das accións formativas recollidas neste Plan queda condicionada á existencia de credito orzamentario adecuado e dispoñible", ou sexa, que poidera ser que a metade de ano se suspendan as actividades formativas programadas como aconteceu o ano pasado?

Desde a CIG-Saúde pensamos que a formación do persoal do SERGAS é algo o suficientemente importante como para que haxa un exercicio de transparencia e se recollan as achegas que se fan desde as organizacións que representan as/os traballadoras/es, e, desde logo, como para que se fagan esforzos para garantir e mellorar a formación, que, non o esquezamos, vai repercutir nunha mellor da calidade asistencial.

Convocatoria de prazas de formación sanitaria especializada

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

Orde SSI/1997/2012, de 18 de setembro, pola que se aproba a convocatoria de proba selectiva 2012, para o acceso no ano 2013, a prazas de formación sanitaria especializada para graduados/diplomados en Enfermería.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/22/pdfs/BOE-A-2012-11913.pdf

 

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

Orde SSI/1998/2012, de 18 de setembro, pola que se aproba a convocatoria de probas selectivas 2012 para o acceso no ano 2013, a prazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos e outros graduados/licenciados universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/22/pdfs/BOE-A-2012-11914.pdf

 

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

Resolución de 2 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral de Sanidade e Consumo, pola que se avocan determinadas competencias que corresponden á Dirección Xeral de Ordenación Profesional na convocatoria de probas selectivas de 2012, para o acceso en 2013, a prazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos e outros titulados universitario do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/22/pdfs/BOE-A-2012-11915.pdf

Publicación das prazas adxudicadas para formación en Especialidades Sanitarias

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Publicáronse onte e hoxe candansúa resolución correspondente á adxudicación de prazas de formación nas distintas especialidades sanitarias:

* Graduados/as e Licenciados/as sanitarios/as de varias especialidades: Resolución de 15 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, pola que se convocan os actos de asignación de prazas correspondentes ás probas selectivas 2011 para o acceso no ano 2012, a prazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos e outros graduados/licenciados universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física. PDF (BOE-A-2012-4206 - 9 págs. - 193 KB)

* Graduados/as e Diplomados/as sanitarios/as en Enfermaría: Resolución de 15 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, pola que se convocan os actos de asignación de prazas correspondentes á proba selectiva 2011 para o acceso no 2012 a prazas de formación sanitaria especializada para graduados/diplomados en Enfermaría. PDF (BOE-A-2012-4270 - 4 páxs. - 159 KB)

FEGAS: publicada convocatoria 2012

Correo-e Imprimir PDF
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo

Formación Continuada FEGAS

Publicada no DOG do 27 de xaneiro a oferta formativa da FEGAS para o 2012, así como os prazos de inscrición:

  • Para as accións formativas do 1º semestre, o prazo vai do 1 de febreiro ao 20 de febreiro.
  • Para as accións formativas do 2º semestre, o prazo vai do 1 de xuño ao 20 de xuño.

Máis información na páxina da FEGAS.

 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto