Quén somos?

CIG SAÚDE CEE SOMOS:

  • ANA BELÉN LESTÓN GALLARDO. Membro electo da Xunta de persoal da área sanitaria de A Coruña.
  • MARÍA FORMOSO FERNÁNDEZ. Sección sindical.
  • Mª HENAR PRIETO ARRANZ. Sección sindical.
    TELEFONO DE CONTACTO: 671371394