Principal

ACORDOS

SERGAS

Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas.
Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial.
Acordo Urxencias de Hospital 2007
Acordo Residentes 2007 Acta Mesa Sectorial

Acordo de Concertación Social (2001). SERGAS

Acordo de Mellora Retributiva (2003). SERGAS

Pacto de Contratacións (2004) SERGAS

Acordo de Creación das Comisións de Centro. SERGAS

Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde.

FUNDACIÓNS

II Convenio de Fundacións Públicas Sanitarias

Convenio de Fundacións Públicas Sanitarias ou Empresas Públicas (C. erros )

Convenio de Fundacións Públicas Sanitarias ou Empresas Públicas 

Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004)

Pacto de Contratación do 061

PRIVADA

Convenio Colectivo da Sanidade Privada de Ourense. ( 2006 - 2007 ) Revision Laudo

Convenio 2008 - 2009. Revisión

Convenio Colectivo da Sanidade Privada (A Coruña) 2002-2003 2005 2007 Revisión Salarial Agosto 2007. Convenio 2009

Convenio de PO.VI.S.A. ( 2004 - 2005 ) e Convenio 2006 - 2008

Convenio Colectivo da Sanidade Privada de Lugo ( 2004-2007 ) Revisión 08.

Convenio Colectivo da Sanidade Privada Pontevedra ( 2005 - 2010 ) Acta explicativa

Táboa Salarial.

Convenio Axuda a Domicilio Galicia ( 2004 - 2005 )

Convenio Colectivo Farmacias ( 2003 - 2006 )

Actualización táboas salariais Convenio Farmacias 2004 - 2005

 

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)