Principal

CURSOS FORGA 2009 (SANIDADE)

    

FORMACIÓN CONTINUA 2009 CIG-SAÚDE
NOME CURSO
LUGAR E DATAS
 
REANIMACION CARDIOPULMONAR PEDIATRICA
CEE
TECNICAS DE ESTERILIZACION
CEE
COIDADOS PALIATIVOS E ACOMPAÑAMENTO EN PROCESOS TERMINAIS
A CORUÑA ( 7 - 13 maio )
INICIACION A INFORMATICA
A CORUÑA
LEXISLACION LABORAL SANITARIA
A CORUÑA
XESTION CALIDADE/TECNICOS SANITARIOS
A CORUÑA ( 25 maio - 5 xuño )
ACTUACION ANTE EMERXENCIAS E CATASTROFES
BURELA ( 8 - 12 xuño )
INICIACION A INFORMATICA
BURELA ( 18 - 22 maio )
PRIMEIROS AUXILIOS
BURELA ( 11 - 14 maio )
COIDADOS PALIATIVOS E ACOMPAÑAMENTO EN PROCESOS TERMINAIS
COMPOSTELA ( 5 - 9 outubro )
COMUNICACIÓN E TRABALLO NUN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
COMPOSTELA ( 11 - 15 maio )
DEREITOS E DEBERES DO EMPREGADO PUBLICO
COMPOSTELA ( 21 setembro )
DIETETICA E NUTRICION
COMPOSTELA ( 1 º quincena setembro )
INICIACION A INFORMATICA
COMPOSTELA ( 13 abril )
DEREITOS E DEBERES DO EMPREGADO PUBLICO
FERROL
DIETETICA E NUTRICION
FERROL
INTERNET CORREO ELECTRONICO
FERROL ( 3 - 10 abril )
LEXISLACION LABORAL SANITARIA
FERROL ( 17,24,26,31 marzo 2 abril )
ACCES E EXCEL
LUGO ( 4 - 8 maio )
DEREITOS E DEBERES DO EMPREGADO PUBLICO
LUGO ( 28 - 30 maio )
REANIMACION CARDIOPULMONAR PEDIATRICA
BARBANZA
REANIMACION CARDIOPULMONAR NEONATAL
BARBANZA
DEREITOS E DEBERES DO EMPREGADO PUBLICO
MONFORTE
LEXISLACION LABORAL SANITARIA
MONFORTE
ACCES E EXCEL
O BARCO
INICIACION A INFORMATICA
O BARCO
MECANISMOS FRONTE O ESTRÉS
O BARCO
FORMACION CONTINUA PARA CELADORES
OURENSE ( 30 marzo - 30 abril )
HIXIENE ALIMENTARIA
OURENSE ( 20 - 24 abril )
INTERNET CORREO ELECTRONICO
OURENSE ( 11 - 15 maio )
XERONTOLOXIA
OURENSE ( 19 - 23 outubro )
ACCES E EXCEL
PONTEVEDRA ( 20 - 24 abril )
HABILIDADES SOCIAIS MELLOR DA CALIDADE NA ATENCION AO PACIENTE
PONTEVEDRA ( 25 - 29 maio )
LEXISLACION LABORAL SANITARIA
PONTEVEDRA ( 19 - 23 outubro )
PRIMEIROS AUXILIOS
PONTEVEDRA ( 9 - 13 novembro )
DIETETICA E NUTRICION
VIGO ( 11 - 22 maio )
HABILIDADES SOCIAIS MELLOR DA CALIDADE NA ATENCION AO PACIENTE
VIGO ( 25 - 29 maio)
INICIACION A INFORMATICA
VIGO ( 9 - 13 novembro )
MECANISMOS FRONTE O ESTRÉS
VIGO ( 19 - 23 outubro )
   

 

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)