Previsión de publicación de listas de contratación SERGAS

listas sergas

Información sobre a previsión de publicacións das listas de contratación, facilitada hoxe polo SERGAS na reunión da Comisión Central:

Entre marzo e abril procederase á apertura das listas de contratación das categorías de: Albanel, Carpinteira/o, Telefonista, Costureira/o, Perruqueira/o.

Preguntado polas listas das especialidades de Enfermaría que faltan por abrir, o SERGAS indica que están traballando na súa próxima apertura, sen dar previsión de data.

Marzo:

  • Provisionais das categorías de enfermaría (), .Enfermeira/o, Enfermeira/o Especialista en Saúde Mental, Enfermeira/o Especialista en Obstetricia e Xinecoloxía, Enfermeira/o Especialista do Traballo, Enfermeira/o do 061Médica/o de Familia, Médica/o de Urxencias Hospitalarias, Pediatra de Atención Primaria
  • Definitivas das categorías de Técnicas/os Superiores Sanitarias/os, TCAE e Técnica/o de Farmacia. (2ª quincena)
  • Publicación das listas provisionais da Lei 17 (Saúde Pública), primeira quincena.

Abril:

  • Provisionais de .PSX, Calefactor/a, Condutor/a, Electricista/a, Fontaneiro/a, Mecánico/a

Maio:

  • Definitivas de enfermaría (), .Enfermeira/o, Enfermeira/o Especialista en Saúde Mental, Enfermeira/o Especialista en Obstetricia e Xinecoloxía, Enfermeira/o Especialista do Traballo, Enfermeira/o do 061Médica/o de Familia, Médica/o de Urxencias Hospitalarias, Pediatra de Atención Primaria
  • Provisionais de Psicóloga/o Clínica/o, Farmacéutica/o de Atención Primaria, Fisioterapeuta, Logopeda, Médico/a Coordinador/a do 061, Médica/o Asistencial do 061, Médica/o do Traballo, Odontóloga/o, Terapeuta ocupacional, Traballador/a Social.