A XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL DA COSTA REXEITA A DESAPARICIÓN DA ÁREA SANITARIA DA MARIÑA QUE CENTRALIZA EN LUGO OS RECURSOS SANITARIOS.

IMG_20170731_185553A Xunta de Persoal do Hospital da Costa solicita a retirada inmediata do anteproxecto de Lei presentado na mesa sectorial do SERGAS, polo que se suprime a área sanitaria de A Mariña.

O Partido Popular unha vez mais intente meter pola porta de atrás unha nova medida prexudicial para a nosa comarca, en pleno mes de agosto e establecendo neste mesmo mes 15 días para alegacións.

DESMANTELAMENTO E CENTRALIZACIÓN DA SANIDADE.

O órgano de representación das traballadoras e traballadores entende que o obxectivo do PP con esta reforma é avanzar nas políticas de desmantelamento da sanidade pública -dando cabida á iniciativa privada-, provocar unha perda do número de camas e servizos nos hospitais comarcais, dificultar a accesibilidade aos servizos sanitarios, paralizar a reforma da atención primaria, reducir o número de traballadores/as e precarizar as súas condicións laborais.

ÁREA SANITARIA PROPIA.

A Xunta de Persoal incide ademais na necesidade de que A Mariña sexa un área sanitaria propia, sen depender de Lugo como ocorre na actualidade, que xestione os recursos humanos, materiais, de infraestruturas e coordine a atención especializada coa atención primaria.

Unha xerencia de área sanitaria próxima, con funcións de identificación de necesidades de saúde, planificación e xestión asistencial, de saúde pública e saúde laboral e socio-sanitaria. Isto posibilitaría un modelo integral "que favoreza o coñecemento dos problemas de saúde da súa zona e, ao mesmo tempo, a eficacia e a continuidade da atención, co lóxico beneficio para os usuarios e usuarias".