A “Lei de Medidas” e os cambios na Xornada Laboral do persoal Facultativo Imprimir
Mércores, 07 Marzo 2012 23:00

Recortes-PPA “Lei de Medidas” e os cambios na Xornada Laboral do persoal Facultativo:

a posición da Agrupación Médica de CIG-Saúde.
 

A “Lei de medidas temporais en determinadas materias do emprego público” contén un artigo que pode afectar á xornada laboral das e dos facultativos, nas diferentes categorías e modelos retributivos que temos: FEAs, Médicos de Atención Primaria en atención ordinaria, Médicos de Atención Primaria en PACs, Médicos de Urxencias Hospitalarias, etc.

Artigo 5. Xornada laboral

1. A partir da entrada en vigor desta lei, e para o conxunto de todo o persoal comprendido no seu artigo 1, a xornada ordinaria de traballo terá unha media semanal non inferior ás trinta e sete horas e trinta minutos.

Esta media semanal entenderase sen prexuízo das xornadas especiais existentes, que se adaptarán á xornada ordinaria coas correspondentes modificacións.” 

A CC.AA. de Madrid, na súa propia “lei de medidas” tamén establece a xornada semanal en 37,5 horas, e  para cada facultativo/a a administración creou unha bolsa de horas, coa diferenza entre as 35 horas de xornada laboral que tiñan e as 37,5 horas establecida na súa lei de medidas (aproximadamente 14 días/ano). A administración poderá usar esa bolsa de horas para obrigar aos facultativos/as a facer esas horas de xornada a maiores da que teñen actualmente (tardes, cubrir baixas, ...).      

O día 09/03/2012, o SERGAS presentará en Mesa Sectorial a súa proposta de aplicación no ámbito sanitario da “Lei de Medidas” para o conxunto da área pública.  

Diante da incerteza creada pola aplicación práctica desta Lei á nosa xornada, desde a Agrupación Médica de CIG-Saúde queremos por de manifesto as posicións que defenderemos diante do SERGAS:

1.- Rexeitamos a creación de calquera tipo de bolsa de horas á disposición do SERGAS, porque entre outros motivos, os facultativos/as do SERGAS xa temos unha xornada de 37,5 horas semanais.

2.- Se existen profesionais que na actualidade non fan na práctica as 37,5 horas de xornada semanal, e o SERGAS pretende obrigarlles a facelo, CIG-Saúde defenderá que só se poderá facer dentro da xornada ordinaria. Rexeitamos calquera modificación do ámbito da prestación da atención ordinaria (AP-Ordinaria, AP-PAC,...)

3.- As xornadas especiais (PACs, Urxencias Hospitalarias, ...) teñen que ser respectadas.

4.- Os descansos ininterrompidos de 12 horas entre xornadas de traballo son intocábeis.