productivity13

Modulo1

espazo

SOS-3D-peq

Contratacións

Contratacions


Calendario Laboral

CALENDARIO-2018

Orde Conf. Nóminas

2019

Exclusiva-3

CIG-Saúde e a Exclusividade

Información

SERGAS Xunta
D.O.G. BOE en Galego
Acceso a: Biblioteca Cochrane Plus Fisterra, AP na rede
Diario Médico Acceso a: U.S. National Library of Medicine
El Médico Interactivo FADSP

Lingua

en galego

 

Por un Dominio Galego na Internet

 

Tradutor

Web vella

logo

Afiliate xa!


O_Sindicalismo

Complemento de Productividade Variable
Quen non asine os obxectivos mantén o dereito a percibir o adianto mensual do CPV. Imprimir Correo-e
Martes, 06 Novembro 2012 18:09

produtividadeEn sentenza firme e non recorríbel, a Xustiza dálle a razón á AgM-CIG, e establece que é ilegal non abonar o adianto mensual do CPV aos facultativos que non asine os obxectivos.


   Ven de ficar demostrado, como foi repetidamente denunciado pola Agrupación Médica da CIG (AgM-CIG), que as ameazas dos responsábeis do SERGAS aos facultativos que non querían asinar os obxectivos, estaban baseadas en falsidades e eran ilegais.

     Nos pasados anos, moitos facultativos amosamos o noso profundo desacordo tanto co contido de algúns dos obxectivos que o SERGAS pretendía obrigarnos a subscribir (obxectivos excluíntes de todo ou nada, ...), como coa ausencia de negociación real para establecer eses mesmos obxectivos. Como concreción do noso desacordo, e diante da obsesión das xerencias en forzarnos a asinalos, xurdiu a idea de negarnos a asinar os obxectivos. O SERGAS despregou unha intensa, e en boa medida exitosa, campaña de presións sobre os profesionais para forzar a firma; e os principais “argumentos” que a administración usou nesa campaña foron dúas ameazas: a de non realizar a avaliación anual e non pagar o Complemento de Produtividade Variábel (CPV) aos profesionais quen non asinara os obxectivos, e a de que os que non asinaran non recibirían os adiantos mensuais a conta dese complemento.

    Moitos facultativos denunciamos esas ameazas e sempre defendemos que estaban baseadas en supostos ilegais. Diante desas denuncias a administración foi progresivamente recuando: non se atreveu xa a non avaliar aos facultativos que non asinaran os obxectivos de 2011, e veu pagando o adiante mensual a conta a algúns facultativos que non asinaran os obxectivos para 2012. Sen embargo, en paralelo e de xeito incoherente, o SERGAS non lles veu aboando ese adianto a outros facultativos que tampouco asinaron os obxectivos para 2012. Á vista da situación, a AgM-CIG decidiu, no verán de 2012, promover un recurso contencioso administrativo para demostrar claramente que esa práctica do SERGAS é ilegal e clarexar definitivamente a situación.

      Diante do recurso presentado polos servizos xurídicos da CIG en representación dun facultativo que se negou a firmar os obxectivos para o ano 2012, o Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra recoñece “o dereito do demandante a que se lle paguen os anticipos do CPV, igual que ao resto dos facultativos, con independencia de que non firmase os obxectivos”. A sentenza deixa claro que tamén é ilegal a ameaza do SERGAS de non realizar a avaliación anual e non pagar o CPV aos facultativos que non asinen os obxectivos. Datada o 18 de outubro de 2012, a sentenza é firme, non recorríbel polo SERGAS, e a administración é  condenada a abonar as costas.

      Desde AgM-CIG consideramos que o SERGAS debe abandonar as estratexias baseadas en ameazas, e que debe procurar estratexias de encontro cos profesionais que permitan que o CPV deixe de ser un elemento de discordia nas relacións laborais no SERGAS.

     Nese camiño, a CIG está negociando co SERGAS a rápida extensión automática da sentenza a todos os profesionais que non asinaron os obxectivos en 2012 e aos que non se lles está pagando o adianto mensual do CPV a conta. Esperamos que o SERGAS acepte esa extensión automática da sentenza pois, de non facelo así, desde os servizos xurídicos da CIG se promoverán os correspondentes recursos individuais para obrigar ao SERGAS a facelo, coa evidente consecuencia, ademais de seguir cabreando aos profesionais, de que o SERGAS deberá aboar as costas de cada un deses recursos.

 
Os principais aspectos da posición sobre o CPV da AgM-CIG, poden consultarse aquí e aquí.

 
Queremos Indicadores do CPV negociados na Mesa Sectorial XA! Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 09:03

productivity13Queremos Indicadores do CPV consensuados e que avalíen o traballo realizado por cada profesional.


Diante da confusión creada polo ámbito de negociación dos criterios de aplicación do CPV, na Agrupación Médica de CIG-Saúde defendemos que o Complemento de Produtividade Variable son retribucións, e como tais, teñen que ser negociadas na Mesa Sectorial. As e os profesionais temos que ter claras as condicións nas que se aplican os criterios polos que somos avaliados para cobrar unha parte da nosa retribución. Os indicadores de avaliación do CPV do 2012 deben coñecerse en xaneiro e ser consensuados na mesa sectorial e cos profesionais.


Non está en discusión a lexitimidade da Administración para establecer unha determinada liña estratéxica e, polo tanto, marcar uns obxectivos concretos en cada ámbito asistencial; o que si está en discusión é o ámbito onde se negocia o marco regulador deses obxectivos e os seus criterios de aplicación e o que é inaceptable é que se entreguen e coñezan en maio-xuño cando se van avaliar desde xaneiro.


A Agrupación Médica de CIG-Saúde segue a defender a creación dun Grupo Técnico, emanado da Mesa Sectorial, que elabore unha proposta de CPV (obxectivos, indicadores, ...) que poida ser acordada pola administración e as organizacións sindicais. O documento inicial elaborado polo Grupo Técnico tería que ser debatido e, coas modificacións oportunas, consensuado e aprobado pola administración e as organizacións sindicais da Mesa Sectorial. Logo ese documento sería concretado e consensuado entre profesionais afectados e as xerencias das distintas áreas sanitarias.


A Agrupación Médica de CIG-Saúde defende o necesario avance da cultura da eficiencia e do traballo por obxectivos entre os facultativos da sanidade pública, mais ten ben claro que ese avance será moito máis difícil se o SERGAS sigue empeñándose en usar a vía impositiva e non participativa na elaboración dos obxectivos do CPV, ou se esta negociación se produce nun ámbito distinto ao legalmente establecido, no que están presentes tódalas organizacións que representan ao colectivo afectado.


So un acordo producido na Mesa Sectorial, que cumpra uns criterios mínimos,  e publicado no DOG, serve de garantía para que a maioría das e dos profesionais sexan avaliados en función da súa implicación, do seu esforzo e da calidade que aporten á atención ao paciente, e de que esta avaliación estará adaptada á situación concreta de cada profesional.


A Agrupación Médica de CIG-saúde lémbralle a administración que se está retrasando un ano máis a presentación dos obxectivos en tempo e con boas formas.

 
Elementos centrais do CPV Imprimir Correo-e
Mércores, 29 Xuño 2011 19:41

Os elementos centrais da posición sobre o Complemento de Produtividade Variábel (CPV) da Agrupación Médica de CIG-Saúde (AgM-CIG).


 

A sensatez e a negociación, e non a imposición, deben ser o fío condutor da negociación do CPV. Na AgM-CIG temos posicións claras sobre que defender nesa negociación. Nos puntos que seguen explicitamos os elementos centrais da posición de CIG-Saúde sobre o CPV dos facultativos.

Ler máis...
 
CPV, sinatura e Directora Xeral Imprimir Correo-e
Luns, 27 Xuño 2011 07:32

pau-zenoria-2OS FACULTATIVOS QUE NON ASINEN OS OBXECTIVOS TEÑEN TAMÉN QUE SER OBRIGATORIAMENTE AVALIADOS E PERCIBIR O CPV CORRESPONDENTE. Nunha xuntanza con CIG-Saúde, a Directora Xeral de Asistencia Sanitaria do SERGAS recoñeceu esta realidade.


 

Algúns directivos das xerencias de AP e AE empéñanse en seguir afirmando que quen no asine os obxectivos non cobrará o CPV, e utilizan este argumento para presionar aos facultativos, as veces de maneira claramente excesiva, para conseguir que asinen os obxectivos que lles están a propoñer. Algúns, como fixo recentemente o Director de RR.HH. dun hospital do sur do país, chegan incluso a reproducir por escrito que “os facultativos non subscribintes quedarán automaticamente excluídos da percepción do CPV”, cando saben ou deberían saber que isto é falso.

 

Como xa temos explicado desde a AgM-CIG, existen sentenzas firmes do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que deixan rotundamente claro que a avaliación dos obxectivos e o pagamento do CPV é independente de que se teña asinado ou non o documento de obxectivos proposto pola Xerencia. Esas sentenzas declaran ilegal o apartado do texto orixinal do acordo do CPV de 1996, no que se incluía o parágrafo arriba entrecomillado, e deixan absolutamente claro que a avaliación do nivel de cumprimento dos obxectivos de cada facultativo, e o pagamento do CPV correspondente, é obrigatorio para as xerencias independentemente de que o facultativo teña ou non asinado o documento no que establecen os obxectivos.


O pasado 24/06/2011 unha delegación de CIG-Saúde, a súa Secretaria Xeral e os portavoces da Agrupación Médica do sindicato, mantiveron unha xuntanza coa Directora Xeral de Asistencia Sanitaria do SERGAS. O tema central da xuntanza foi a actual problemática do CPV entre os facultativos. Nesa xuntanza a Directora Xeral de Asistencia Sanitaria:

1.- manifestou a disposición do SERGAS a acatar e cumprir a legalidade establecida en  sentenzas firmes dos tribunais de xustiza no relativo a avaliación e pagamento do CPV;

2.- recoñeceu a plena legalidade e vixencia da posición defendida pola AgM-CIG de que os directivos dos SERGAS teñen a obriga legal de avaliar o nivel de cumprimento de obxectivos de todos e cada un dos facultativos, independentemente de que asinaran ou non o documento de obxectivos que lles propoña a xerencia respectiva, así como de pagarlles o CPV correspondente que desa avaliación se conclúa;

3.- desculpou aos directivos das xerencias que seguen afirmando que quen non asina non é avaliado nin vai cobrar o CPV, e achacou a persistencia desa actitude a problemas de comunicación entre os servizos centrais do SERGAS e os equipos directivos das xerencias.


Por outra banda, a Directora Xeral, mostrou o seu desacordo coa interpretación feita desde a AgM-CIG de que, en función das sentenzas anteditas, o SERGAS ten tamén a obriga de seguir pagando os adiantos mensuais a conta do CPV independentemente de que o facultativo afectado tivera asinado o non o documento de obxectivos presentado pola xerencia. A Directora Xeral afirmou que é legal que ese pagamento non se realice, mentres que, desde CIG-Saúde, lle reiteramos o noso convencemento da ilegalidade desa posición, baseándonos no Informe do Gabinete Xurídico do sindicato, así como a nosa disposición de defender o dereito dos facultativos a seguir percibindo os adiantos mensuais a conta do CPV, independentemente de que teñan asinado ou non os obxectivos.

 
Sobre o anticipo do CPV Imprimir Correo-e
Xoves, 23 Xuño 2011 09:42

pau-zenoria-Desde algunhas xerencias ameazan con deixar de pagar o adianto mensual do CPV a quen non asine os obxectivos.


Diante das noticias que nos chegan da pretensión das xerencias de Atención Primaria de deixar de pagar o anticipo a conta do CPV ás persoas que non asinen o ADX-2011, a instancia da Agrupación Médica, a secretaria Nacional de CIG-Saúde remitiu un escrito á Directora de Recursos Humanos, no que insistimos na necesidade de que o tema sexa tratado na Mesa Sectorial para a fixación dos criterios, pautas ou ambos para a determinación dos obxectivos dos que se derive a percepción do CPV, e tamén solicitamos que mentres isto non se produza, e co fin de facilitar as condicións da negociación, non se tomen medidas sobre as e os profesionais que decidan retrasar a sinatura do ADX-2011 até que se produza dita negociación.

 
CPV: a falsa obriga de asinar. Imprimir Correo-e
Domingo, 19 Xuño 2011 20:55

firmadixitalEN RELACION CO CPV, desde a Agrupación Médica da CIG-Saúde (AgM-CIG) ESTAMOS EN CONDICIÓNS DE AFIRMAR QUE:


Os facultativos que non asinen os obxectivos tamén teñen que ser forzosamente avaliados polo SERGAS e este, en función desa avaliación, ten a obriga legal de pagarlles o CPV.

Son falsas e ilegais, e hai sentenzas que así o establecen claramente, as ameazas realizadas desde algunhas xerencias de que, os que os facultativos que non asinen os obxectivos que o SERGAS pretende impoñer, non percibirán o CPV.

   

  As xerencias non poden deixar de abonarlles o adianto mensual do CPV aos facultativos que non asinen:

  Os rumores promovidos desde algunhas xerencias de que non asine os obxectivos van deixar de percibir o adianto mensual do CPV non deben enganar a ninguén.
  Existen sentenzas que establecen claramente a ilegalidade de non seguir abonando eses adiantos aos profesionais que non asinen os obxectivos.

    

   O SERGAS ten a obriga legal  de negociar coas centrais sindicais, na Mesa Sectorial, para “a fixación dos criterios, pautas ou ambos para a determinación dos obxectivos dos que se derive a percepción do CPV”.

   A pretensión do SERGAS de impoñernos sen negociación un modelo de CPV inaceptábel e non negociado é ilegal, de acordo co establecido en sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,

     

    Estas conclusións, que se tiran do Informe da Asesoría Xurídica da CIG do 17/06/2011, elaborado a petición da Agrupación Médica de CIG-Saúde, baséanse en dúas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que conteñen idéntica doutrina: a primeira de data 30 de setembro de 1999 (relator:  Sr.  Outeiriño  Fuente)  e  a  segunda  de  data  5  de  abril  de  2004 (relator:  Sr.  López  Paz).

     
    O modelo de CPV en xogo Imprimir Correo-e
    Xoves, 16 Xuño 2011 22:00

    contratos-4No último mes estanse a producir acontecementos que poden supoñer un cambio importante no actual modelo de CPV.


     

    A posición da Agrupación Médica de CIG-Saúde xa é coñecida, foi expresada en rolda de prensa o 27 de maio , e antes en dous documentos sobre Atención Primaria e Especializada publicados a primeiros de maio na web.


     

    Nas Asembleas convocadas e realizadas por profesionais da Atención Primaria en diferentes áreas estase a por de manifesto a necesidade de cambios no modelo, que teñen que ser debatidos na Mesa Sectorial (Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, etc.).


     

    Dende a Agrupación Médica de CIG-Saúde seguimos recomendando retrasar a sinatura do ADX-2011 ate que se estableza un marco negociador para cambiar o modelo actual por outro que respecte a vontade da maioría das e dos profesionais.


     

    Isto pode facerse mandando un escrito a administración con este texto ou outro similar:

     

    “Con este escrito comunícolle que retraso a sinatura dos ADX-2011 até que se negocien na Mesa Sectorial ás súas condicións.  Manifesto, tamén, que non renuncio a ser avaliado nin a percibir o CPV correspondente a esa avaliación”.

     
    Rexeitamos o modelo de obxectivos e CPV que o SERGAS pretende impoñer Imprimir Correo-e
    Domingo, 29 Maio 2011 11:14

    Maila que outros o acepten, a Agrupación Médica da CIG mantén o seu rexeitamento ao modelo de obxectivos e CPV que o SERGAS pretende impoñer

    Rolda-AgM-CPV-ADX-2011

    Reclama a “urxente” convocatoria da Mesa Sectorial e oponse ao ‘suposto’ acordo asinado unilateralmente polos sindicatos corporativos CESM-Omega coa administración.


    A Agrupación Médica da CIG manifestou na mañá do venres, 27 de maio, en rolda de prensa, o seu rexeitamento ao modelo de Acordos de xestión que impón o SERGAS, porque consolidan a introdución dos incentivos á prescrición no Complemento de Produtividade Variábel, logo da introdución o ano pasado do obxectivo de prescrición de xenéricos; porque utiliza indicadores para medir diferentes actividades que non son pactados por quen as realiza e porque introduce, por vez primeira, indicadores de todo ou nada.  Xunto a isto, denunciaron o ‘suposto’ acordo publicitado polos sindicatos corporativos CESM-Omega e demandaron a convocatoria urxente dunha Mesa Sectorial para tratar estes asuntos.

     

    Francisco Vázquez Vizoso e Manuel González Moreira, da Agrupación Médica da CIG, compareceron diante dos medios de comunicación acompañados de Victor Vila, da Executiva Nacional, e María Xosé Abuín, Secretaria Nacional de CIG-Saúde.

    Ler máis...
     
    Escrito á Conselleira desde os Centros de Saúde sobre o CPV Imprimir Correo-e
    Martes, 24 Maio 2011 12:26

    boligrafo2Nos Centros de Saúde de Lugo preparouse un escrito para mandar á Conselleira de Sanidade solicitando  "que de forma inmediata se abra unha vía de negociación para a elaboración dun novo acordo de xestión".

    Desde a Agrupación Médica de CIG-Saúde apoiamos esta iniciativa e facemos un chamamento a que se estenda polos Centros de saúde de todalas Áreas.

     
    Reclamamos Mesa Sectorial para debater sobre o CPV Imprimir Correo-e
    Martes, 24 Maio 2011 10:33

    contratos-4A Agrupación Médica de CIG-Saúde remite este escrito á Conselleira de Sanidade, Pilar Farjas,  á Directora Xerente do SERGAS,  Rocío Mosquera e á  Directora de RRHH, Esperanza Lago, sobre a problemática suscitada pola situación da avaliación da CPV do 2010, e as previsións para o 2011.

    Ler máis...
     
    Persoal Facultativo e Acción Sindical no SERGAS 8 Imprimir Correo-e
    Martes, 03 Maio 2011 19:14

    doctor-1No nº 8 da serie “Persoal Facultativo e Acción Sindical no SERGAS”,  a Agrupación Médica de CIG-Saúde (AgM-CIG) analiza a aplicación do CPV-2010 nalgúns hospitais, que  está resultando intolerábel. As repercusións que sobre o CPV-2011 vai ter do Acordo de Xestión para 2011 (ADX-S 2011) co novo criterio do SERGAS sobre as Novidades Terapéuticas , son totalmente inaceptábeis.


    Número 8: “CPV-2010 e CPV-2011 NOS HOSPITAIS: Abusos que non debemos tolerar.

         Confederacion Intersindical Galega - Federacion de Saude
    Miguel F. Caaveiro 10 - 981 58 32 00 - 981 58 39 34
    executiva@cig-saude.info- compostela@cig-saude.info