productivity13

Modulo1

espazo

SOS-3D-peq

Contratacións

Contratacions


Calendario Laboral

CALENDARIO-2018

Orde Conf. Nóminas

2019

Exclusiva-3

CIG-Saúde e a Exclusividade

Información

SERGAS Xunta
D.O.G. BOE en Galego
Acceso a: Biblioteca  Cochrane Plus Fisterra, AP na rede
Diario Médico Acceso a: U.S. National Library of  Medicine
El Médico Interactivo FADSP

Lingua

en galego

 

Por un Dominio Galego na Internet

 

Tradutor

Web vella

logo

Afiliate xa!


O_Sindicalismo

CIG-Saúde oponse ás Áreas de Xestión Clínica que propón o SERGAS Imprimir Correo-e
Martes, 03 Decembro 2013 07:15

Resumo da posición de CIG-Saúde sobre a Xestión Clínica e as Áreas de Xestión Clínica (AXC) ico_pdf

clinical_governance-2CIG-Saúde oponse claramente ás Áreas de Xestión Clínica (AXC) que propón o SERGAS. Facémolo desde a defensa da verdadeira Xestión Clínica, que ten pouco que ver coas AXC que pretende crear a actual administración sanitaria galega.

O proceso de creación das novas AXC ven caracterizándose pola nula ou mínima participación dos profesionais e a iniciativa da súa creación procede practicamente sempre das Xerencias das Áreas de Xestión Integrada, e non dos propios profesionais dos servizos afectados.

A proposta de AXC que fai o SERGAS non ten como obxectivo real avanzar na Xestión Clínica dentro da sanidade pública galega, pois o seu verdadeiro obxectivo é tentar trasladar aos profesionais as decisións de  aforro e recorte de gasto, a cambio de beneficios económicos persoais.

A fonte dos recursos económicos que se vai usar para incentivar a participación dos profesionais nas AXC presentan graves problemas deontolóxicos, sobre todo por ligar os incentivos ao aforro económico, no canto de facelo a resultados de saúde. Os pacientes dificilmente entenderán que os profesionais da saúde poidamos lucrarnos por aforrar en persoal para atendelos, ou no material funxíbel necesario para o seu coidado, ou nas probas precisas para diagnosticar as súas enfermidades ou nos tratamentos precisos para curalas ou alivialas.

Ademais, trátase dun modelo que se vai saturar en pouco tempo, pois os incentivos, ao ter como única fonte o aforro, cada ano presentarán menor marxe de redución. Si de verdade quixera facer Xestión Clínica, o SERGAS debería de asignar recursos económicos directos non só para os novos incentivos, que sempre deberían esta ligados a resultados de saúde e non ao aforro puro e duro, senón tamén para asesoría en calidade, imprescindíbel para avanzar en xestión clínica.

O Decreto do SERGAS, cuxo texto é de sobra coñecido e está xa colgado na páxina web do SERGAS, está inzado de incertezas e falta de concrecións en aspectos claves que afectan as condicións laborais e profesionais do persoal que participe nas novas AXC: que vai pasar cos profesionais que non acepten integrarse na correspondente UXC na que se integre o seu servizo?; que pasará cos que se integren e logo queiran saír dela?; como afecta a creación das AXC aos Concursos de Traslados e ás OPEs?; as contradicións entre o Director da AXC (unha figura carente de regulación legal) e os Xefes de Servizo, como se resolverán?; a negociación das condicións de traballo nas AXC farase co Director da AXC?, ...  Desde CIG-Saúde consideramos que o SERGAS debe deixar perfectamente aclaradas esas incertezas e falta de concrecións, publicando unha nova norma legal que deberá ser editada no DOG, pois o valor legal das promesas realizadas nun xogo de preguntas e respostas asinados por un directivo ou na acta dunha mesa sectorial, non semella os lugares acaídos para clarificar e deixar regulamentadas eses aclaracións imprescindíbeis para tomar unha decisión informada sobre se incorporarse ou non ás AXC.

Por outra banda, desde CIG-Saúde vemos con enorme preocupación, a recente modificación do Estatuto Marco (EM), mediante a Lei 10/2013, aprobada no parlamento español e publicada no BOE do 25 de xullo de 2013. Esta modificación do EM ten como obxectivo posibilitar a privatización das AXC existentes na sanidade pública, e forzar a laboralización (perda do vínculo estatutario) “voluntaria” dos seus profesionais. Trátase dunha modificación legal que pendurará como unha espada de Damocles sobre os profesionais que se integren nunhas AXC que agora o SERGAS afirma que carecerán de entidade xurídica propia. Porén, as modificacións introducidas no EM facilitan que esas AXC, até agora públicas, poidan no futuro ser privatizadas se así o deciden os responsábeis políticos correspondentes que, ademais, tamén poderán contar para ese obxectivo privatizador, co Decreto 15/1997 de novas formas de xestión que, cómpre non esquecelo, sigue plenamente vixente. Na opinión da CIG-Saúde, os profesionais non deberían aceptar a súa integración nas AXC que propón o SERGAS, antes de que este oferte garantías suplementarias, críbeis, de que adscribirse a súa integración nas AXC non vai ser usada no futuro para privatizar as AXC e laboralizar ao seu persoal, usando as modificacións do EM recentemente aprobadas ou a Lei 15/1997.

CIG-Saúde recoméndalle aos traballadores que non acepten, nas actuais condicións, a súa integración nas AXC e, por outra banda, pídelle ao SERGAS que paralice o Decreto de ÁXC que está a piques de ser publicado en DOG, e retome na Mesa Sectorial unha verdadeira negociación para implantar unha verdadeira Xestión Clínica.

 

Confederacion Intersindical Galega - Federacion de Saude
Miguel F. Caaveiro 10 - 981 58 32 00 - 981 58 39 34
executiva@cig-saude.info- compostela@cig-saude.info