productivity13

Modulo1

espazo

SOS-3D-peq

Contratacións

Contratacions


Calendario Laboral

CALENDARIO-2017

Orde Conf. Nóminas

2017

Orde Nominas 2017

Exclusiva-3

CIG-Saúde e a Exclusividade

Información

SERGAS Xunta
D.O.G. BOE en Galego
Acceso a: Biblioteca  Cochrane Plus Fisterra, AP na rede
Diario Médico Acceso a: U.S. National Library of  Medicine
El Médico Interactivo FADSP

Lingua

en galego

 

Por un Dominio Galego na Internet

 

Tradutor

Web vella

logo

Afiliate xa!


O_Sindicalismo

Publicada lista de contratación de odontólogas/os de primaria Imprimir Correo-e
Mércores, 30 Abril 2014 18:00

Publicada no DOG do 29 de abril a resolución que dá publicidade á lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as da categoría de odontólogo/a, así como a baremación provisional desta mesma categoría:

Listas de contratación Odontólogo/a. RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de inscrición de aspirantes para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade, na categoría de odontólogo/a de Atención Primaria.

 
Contra a privatización da xestión das Baixas Laborais Imprimir Correo-e
Luns, 31 Marzo 2014 09:16

xubilacionDesde a Agrupación Médica de CIG-Saúde denunciamos a privatización da xestión das Incapacidades Temporais (baixas laborais) e o recorte de dereitos que isto supón, potenciando a burocratización do traballo das e dos médicos de Atención Primaria e xeneralizando a presunción de fraude por parte das traballadoras e traballadores. Tamén denunciamos a pretensión de dar acceso ás Mutuas á Historia Clínica Electrónica, co que IANUS deixará de ser unha ferramenta clínica e pasará a ser unha ferramenta de control das persoas en situación de baixa laboral. ico_pdf

O pasado 20 de decembro de 2013, o Consello de Ministros ten aprobaba o “Anteproxecto de Lei de Mutuas da Seguridade Social”. 

Coa elaboración deste Anteproxecto abandonase a tramitación do proxecto de Real Decreto (RD) de reforma da Incapacidade Temporal (IT), tras case un ano de negociacións, e que recibira múltiples críticas, entre elas as da CIG-Saúde.

Este Anteproxecto trata fundamentalmente de tres asuntos: A reforma do réxime xurídico das Mutuas, a modificación da xestión da IT e a creación dun “sistema específico de protección por cese de actividade dos traballadores autónomos”.

A modificación da xestión da IT, tal e como xa apuntaba o texto do abandonado RD de reforma da IT, supón un claro recorte de dereitos dos traballadores e traballadoras, xeneralizando a presunción de fraude pola súa parte. Non concede as Mutuas a capacidade de dar Altas de xeito directo, pero establece un mecanismo de resposta ás propostas de alta, con solo 5 días para resolver, e en ausencia de resposta producirase a “Alta presunta” por silencio administrativo,  co que de feito produciranse Altas con este mecanismo deixando as e os traballadores sen prestación económica, sen que medie unha resolución explícita por parte do seus médicos de familia ou dos servizos de inspección do SERGAS, o que pode redundar en fonte de conflitos e inseguridade xurídica tanto para as e os médicos de familia, como para as e os pacientes.

Con esta medida se consigue que sexan as Mutuas as que dirixan esta prestación e actúen como autoridade de control da mesma, ignorando as propias competencias do Servizo Galego de Saúde, que perde as súas competencias de inspección sanitaria entregándollas ás Mutuas.

Ademais incorpora novas competencias asistenciais  para as Mutuas que de feito supoñen un novo paso na fragmentación e na privatización da asistencia sanitaria das e dos traballadores. As Mutuas poderán establecer convenios co SERGAS para adiantar prestacións asistenciais a traballadoras/es de baixa, tendo a sanidade pública que pagar por eses convenios, cando até hoxe, se adiantaban prestacións, tendo as Mutuas o beneficio da menor duración do proceso de IT.

O Anteproxecto pretende regular, tamén, as comunicacións entre tódolos axentes que participan na xestión das ITs, médicos de familia, inspección do SERGAS, do INSS e as Mutuas, como se todos estiveran no mesmo plano e tiveran a mesma responsabilidade asistencial sobre o paciente. Dando acceso á Historia Clínica Electrónica a tódolos actores, incluíndo INSS e Mutuas, pervértese o carácter de ferramenta asistencial da Historia Clínica Electrónica, utilizándoa para conceder ou denegar prestacións económicas.

Así o asegurou o director xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, Agustín Rivero en referencia á futura Lei de Mutuas. "O ministerio quixo incluír que os profesionais das aseguradoras poidan entrar nas historias clínicas". Para xustificar esta medida dixo que así no sistema sanitario non habería que repetir procedementos nin tratamentos.

De continuar con estas medidas, IANUS deixará definitivamente de ser unha ferramenta clínica e pasará a ser, cada vez máis, unha ferramenta de control das e dos profesionais para fiscalizar o gasto xerado pola actividade asistencial e das e dos pacientes para conceder ou denegar prestacións económicas.

Desde a Agrupación Médica de CIG-Saúde demandamos do goberno a retirada deste Anteproxecto por atentar contra os dereitos das e dos pacientes, das e dos traballadores  e das e dos profesionais da Sanidade Pública, e pedimos aos Partidos políticos con representación no Parlamento español que se opoñan á súa aprobación.

Tamén esiximos da Xunta que defenda ás súas competencias, reclamando o mantemento das funcións da Inspección Médica e das e dos médicos de familia, e que defenda que a Historia Clínica electrónica ten que ser unha ferramenta de uso clínico, elaborada e xestionada polo persoal da sanidade pública, e ao servizo da saúde da/o paciente.

 
As Áreas de Xestión Clínica do SERGAS. Razóns dun rexeitamento Imprimir Correo-e
Domingo, 30 Marzo 2014 21:34

Artigo de opinión publicado no Faro de Vigo do día 30/03/2014 e asinado por Manuel González Moreira, médico de familia e membro da Executiva Nacional de CIG-Saúde e da Agupación Médica.

Faro-2Razóns dun rexeitamento

Estamos a asistir a un intenso debate sobre a pretensión do SERGAS de implantar “Áreas de Xestión Clínica” tanto nos hospitais como en Atención Primaria.

 A xestión da sanidade pública debe adaptarse ás novas necesidades xurdidas dos cambios científicos e sociais dos últimos 30 anos. A “Xestión Clínica” defende facer eses cambios contando coa participación das e dos profesionais clínicos, transferíndolles un maior grao de responsabilidade, co obxectivo último de conseguir os mellores resultados posibles na práctica clínica diaria, tendo en conta a información científica dispoñible e procurando reducir os inconvenientes e os custes para o paciente e para a sociedade no seu conxunto.

Se esa é a pretensión da “Xestión Clínica”, onde está o problema?. Na miña opinión, en que a proposta do SERGAS non ten como obxectivo fundamental incorporar os principios da “Xestión Clínica” na actividade cotián da sanidade pública galega.

O que o SERGAS  pretende, segundo figura no Decreto 36/2014, é crear unha nova estrutura de xestión, as denominadas “Áreas de Xestión Clínica”, nas que o director da área será nomeado pola xerencia de xestión integrada mediante libre designación, e fican sen definir aspectos fundamentais da súa organización, sobre todo no que fai referencia aos recursos humanos, ao manexo de recursos económicos e aos sistemas de avaliación, como recolle o informe do Consello Consultivo de Galicia, no ditame 877/13, que remata dicindo “que o proxecto de decreto polo que se regulan as áreas de xestión clínica do Servizo Galego de Saúde resulta contrario ao ordenamento xurídico”.

As “Áreas de Xestión Clínica” supoñen dar un paso importante na fragmentación da asistencia sanitaria, coa creación de espazos fora da regulación xeral da sanidade pública, cun orzamento pechado e xestionado por un director ou directora de área, cunhas competencias que superan amplamente ás das actuais Xefaturas de Servizo. As “Áreas de Xestión Clínica” teñen como principal obxectivo aforrar cartos dese orzamento, principalmente en persoal, materiais, medicamentos e exploracións complementarias e, con parte de ese aforro, en realidade con eses recortes no servizo á cidadanía, financiar incentivos económicos para as e os profesionais que decidan participar nesas Áreas.

Para crear máis incerteza, a proposta de creación desas “Áreas” faise nun contexto económico e político de recortes e privatizacións da sanidade pública, no que chegan da Unión Europea directivas que pretenden a liberalización dos servizos públicos. A súa vez, no Parlamento español se modifica o Estatuto Marco, que regula as condicións de traballo das persoas que traballamos na sanidade pública, para facilitar a privatización das áreas de xestión clínica.

Estas razóns e neste contexto, especialmente visto desde a atención primaria, que continúa a perder peso desde a desaparición das xerencias propias, fan que as persoas que defendemos á sanidade pública e recoñecemos os elementos positivos que ten a “Xestión Clínica”, nos opoñamos á creación das “Áreas de Xestión Clínica” que o SERGAS quere impoñer.

 
CIG-Saúde exixe a retirada do decreto de xestión clínica Imprimir Correo-e
Mércores, 26 Marzo 2014 13:18

O Consello Consultivo considera o texto contrario ao ordenamento xurídico.  ico_pdf

CIG-Saúde exixe da consellaría de Sanidade a retirada inmediata do decreto de xestión clínica.

Consello-ConsultivoA CIG-Saúde exixe a inmediata retirada do Decreto de Xestión Clínica aprobado polo Consello da Xunta e publicado no DOG número 57 do día 24 de marzo. Considera que non se pode impor un modelo de xestión que conta co rexeitamento das organizacións sindicais, as/os profesionais da sanidade pública e da cidadanía en xeral. Rexeitamento ao que se suma ademais o Consello Consultivo de Galiza que mesmo o considera contrario ao ordenamento xurídico.

A CIG-Saúde congratúlase de que o informe do Consello Consultivo coincida, no substancial, coas denuncias presentadas por escrito pola central sindical na mesa sectorial, nomeadamente a consideración de que o texto “está cheo de ambigüidades e de aspectos claramente negativos”. Ambigüidades que a central sindical entende que “son especialmente rechamantes no relativo a Recursos Humanos, ao manexo de recursos económicos e nos sistemas avaliación”.

A este respecto, o Consello Consultivo coincide en sinalar que o documento ten un “grao de indefinición do sistema e falla de claridade nas previsións” e fai referencia ademais á “pouco clara” regulación dos incentivos económicos.

Nese sentido, a CIG-Saúde denunciaba, e denuncia, que os incentivos económicos están baseados nos recortes nas prestacións e non en indicadores de saúde e sobre isto o Consello Consultivo recolle que non hai unha regulación expresa dos indicadores que deberán terse en conta para a fixación dos incentivos e coincide tamén coa valoración da central sindical respecto da libre designación do xefe/a da área de xestión clínica.

Para a CIG-Saúde é “inadmisíbel” que a pesar de ter coñecemento da valoración do Consello Consultivo, en contra do proxecto de creación das áreas de xestión clínica, o goberno galego no seu conxunto, aprobara o Decreto sen ter en conta ningunha das observacións xerais que sobre a legalidade do proxecto fai este organismo.

Por iso considera que debe ser retirado de forma inmediata e devolto á mesa de negociación para así corrixir as deficiencias denunciadas polas organizacións sindicais que se ven avaladas polo Consello Consultivo.

 
O Consello da Xunta aproba o Decreto de Xestión Clínica co rexeitamento maioritario de profesionais, sindicatos e poboación Imprimir Correo-e
Venres, 21 Marzo 2014 10:54

caras_de_sorpresa-2Onte aprobouse no Consello da Xunta o Decreto de Xestión Clínica. Cando inda se supoñía que estaba sobre a mesa de negociación, cando onte mesmo nos envían unha mensaxe na que nos anuncian que nos van convocar para continuar a falar sobre o modelo de Xestión Clínica que se pretende implantar... resulta que xa sae o Decreto para a súa publicación en DOG. Un decreto que conta co rexeitamento case unánime de profesionais, poboación e organizacións sindicais.

Desde a CIG-Saúde remitímoslle esta mensaxe á Conselleira, á Xerenta e ás persoas que dirixen Recursos Humanos no SERGAS:

Bo día: onte recibimos o voso correo no que nos anunciabades a aprobación polo Consello da Xunta do Decreto de Xestión Clínica. Se a mensaxe que nos queredes transmitir é que con esta aprobación o SERGAS dá por pechada a interlocución coas organizacións sindicais, e que en breve o voso decreto será publicado no DOG, desde CIG-SAÚDE daríamos por feito que esta Admón. nunca tivo intención de consensuar o documento coas organización sindicais, senón que a súa intención sempre foi a de utilizar a Xestión Clínica para facer un cambio no modelo de prestación sanitaria, e un cambio nas condicións laborais das/os profesionais. Por iso non aceptastes as nosas alegacións.

Esta Admón. cega e xorda ante as demandas dos/as seus/súas profesionais aboca á Xestión Clínica a un rotundo fracaso. Lamentamos que se perda este momento de mellorar a Sanidade Pública coa implicación de todas/os as/os traballadoras/es.

Ainda que publiquedes un decreto que é rexeitado pola maior parte das/os profesionais, non imos desistir nas nosas mobilizacións, non imos consentir que a través do decreto de Xestión Clínica impoñades un sistema retributivo arbitrario, que deixa fóra un número importante de profesionais. Non imos aceptar que modifiquedes os sistemas de selección de persoal. Non imos renunciar ao dereito que temos de negociar na Mesa Sectorial as condicións laborais do persoal do SERGAS.

Se a negociación do Decreto está pechada, non ten sentido seguir coa comisión técnica de desenvolvemento do Decreto. CIG-SAÚDE non vai participar no desenvolvemento dunha norma que consideramos lesiva para o sistema sanitario, para a poboación e para as/os traballadoras/es.

Non nos convoquedes, non imos ser cómplices do voso xogo que consiste en transmitir á opinión pública que existe una negociación coas organizacións sindicais. Negociar é o procedemento utilizado para solucionar conflitos en prol dun interese xeral, e isto dista moito da vosa intención.

 
Nova aplicación para descarga de noticias da CIG-Saúde Imprimir Correo-e
Venres, 21 Marzo 2014 10:47

LG_Google_Nexus5-CIGSe tés un móbil ou tableta con Android, agora tés outro xeito de estares ao día nas noticias da CIG-SAÚDE.

Só tés que entrar no Google Play, poñer no buscador “cig-saude” e instalar a aplicación gratuíta que recolle as novas publicadas.

Recibirás un aviso na barra de alertas do teu aparello cada vez que se publique unha nova información nas webs da CIG-SAÚDE.

Podes ver a descrición da app e descargala premendo aquí.

Se queres estar ao día, instala no teu móbil ou tableta esta nova aplicación!

Desde a CIG-Saúde queremos agradecer a Miguel Carrillo o desenvolvemento e distribución desta aplicación gratuíta.

 
A Lei de Mutuas do PP avanza na fragmentación e na privatización da asistencia sanitaria Imprimir Correo-e
Martes, 18 Marzo 2014 00:00

A CIG-Saúde demanda a retirada do Anteproxecto por atentar contra os dereitos de doentes, traballadores/as e profesionais da Sanidade Pública

defendete_coa_cig_dos_abusos_mutuas800O pasado 20 de decembro de 2013, o Consello de Ministros aprobaba o “Anteproxecto de Lei de Mutuas da Seguridade Social”. Un texto co que se abandona a tramitación do proxecto de Real Decreto (RD) de reforma da Incapacidade Temporal (IT), tras case un ano de negociacións, e que recibira múltiples críticas, entre elas da CIG-Saúde. A federación demanda do goberno a retirada deste Anteproxecto por considerar que atenta contra os dereitos das e dos pacientes, das e dos traballadores  e das e dos profesionais da Sanidade Pública.

O Anteproxecto trata fundamentalmente de tres asuntos: A reforma do réxime xurídico das Mutuas, a modificación da xestión da IT e a creación dun “sistema específico de protección por cese de actividade dos traballadores autónomos”.

A CIG-Saúde lembra que a reforma do réxime xurídico das Mutuas era unha histórica reclamación da patronal e comeza por mudar o seu nome, Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (MATEPSS), pasando a denominarse “Mutuas da Seguridade Social” ocultando a súa clara dependencia das organizacións patronais.

A modificación da xestión da IT, tal e como apuntaba o RD de reforma da Incapacidade Temporal, supón un claro recorte de dereitos dos traballadores e traballadoras, xeneralizando a presunción de fraude pola súa parte. Non concede ás Mutuas a capacidade de dar Altas de xeito directo, pero establece un mecanismo de resposta ás propostas de alta, con só 5 días para resolver, previndo que en ausencia de resposta producirase a “Alta presunta” por silencio administrativo,  co que de feito produciranse Altas con este mecanismo deixando as e os traballadores sen unha prestación sen que medie unha resolución explícita por parte do seus médicos de familia ou dos servizos de inspección do SERGAS.

Ademais incorpora novas competencias asistenciais  para as Mutuas que de feito supoñen un novo paso na fragmentación e na privatización da asistencia sanitaria das e dos traballadores. De feito, poderán establecer convenios co SERGAS para adiantar prestacións asistenciais a traballadores de baixa. A CIG-Saúde denuncia que a sanidade pública terá que pagar por eses convenios, cando até hoxe, se adiantaban prestacións,  tendo as Mutuas o beneficio da menor duración do proceso de IT.

A CIG-Saúde advirte de que o Anteproxecto pretende regular, tamén, as comunicacións entre todos os axentes que participan na xestión das ITs, médicos de familia, inspección do SERGAS, do INSS e as Mutuas, como se todos estiveran no mesmo plano, pretendendo dar acceso á Historia Clínica Electrónica a todos os actores, incluíndo INSS e Mutuas. “Pervértese así o carácter de ferramenta asistencial da Historia Clínica Electrónica, utilizándoa para conceder ou denegar prestacións económicas”.

CIG-Saúde lembra que así o asegurou o director xeral da Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, Agustín Rivero en referencia á futura Lei de Mutuas, que afirmou que o ministerio quixo incluír que os profesionais das aseguradoras poidan entrar nas historias clínicas. “Para xustificar esta medida dixo que así no sistema sanitario non habería que repetir procedementos nin tratamentos”.

A nova en Avantar.

 
Datas e lugares de exame da OPE de FEAs e MUH Imprimir Correo-e
Martes, 18 Marzo 2014 00:00

Publicada a resolución que anuncia o lugar, data e hora dos exames da OPE de Facultativos/as Especialistas de Área e de Médicos/as de Urxencias Hospitalarias:

  • EXAMES OPE FEAs. RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área deste servizo. Descargar PDF 


  • EXAMES OPE MUH. RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de urxencias hospitalarias do Servizo Galego de Saúde.   Descargar PDF
 
O SERGAS segue a facer recortes ás agochadas: anula o complemento de gardas en I.T. Imprimir Correo-e
Xoves, 02 Xaneiro 2014 08:07

O SERGAS anula o complemento de gardas en I.T.  sen información previa na Mesa Sectorial.

Recortes-PPO martes 31 de decembro publicouse no DOG a Lei de Orzamentos de Galicia. A devandita Lei recolle a conxelación salarial, a taxa de reposición e todas as medidas de recortes que xa coñecíamos.

O artigo 24 da devandita Lei recolle a anulación de percibir o complemento de gardas en I.T., que cobraba o persoal facultativo cando estaba en situación de I.T., sen información previa na mesa sectorial. Esta anulación xa a contemplaba a Lei de medidas que suspende temporalmente os acordos, pero coa publicación da Lei de orzamentos adquire carácter definitivo.

LEI 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

CAPÍTULO II

Dos réximes retributivos

Artigo 24. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente previstos nunha norma con rango de lei.

 
Publicada a OPE da miseria Imprimir Correo-e
Xoves, 02 Xaneiro 2014 08:02

oposicionsPublícase no DOG do 30 de decembro de 2013 a Oferta Pública de Emprego do 2013 para o SERGAS, á que na CIG-SAÚDE chamamos OPE da miseria. A oferta inclúe 40 prazas para a categoría de Médico/a de Familia e 125 para a categoría de Enfermeiro/a.

DECRETO 186/2013, do 19 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2013. Descargar PDF .

 
The Lancet confirma que a política sanitaria do PP erosiona a cobertura universal Imprimir Correo-e
Martes, 17 Decembro 2013 07:28

TheLancet-RD-1Un informe de “The Lancet” confirma o que levamos denunciando desde a publicación do Real Decreto 16/2012 que rematou ca universalidade da Sanidade Pública.

“The Lancet” dí que o Decreto provocou unha erosión no sistema de cobertura universal de saúde malia a última resolución de Nacións Unidas que instaba aos seus membros a facilitar o acceso.

A normativa provocaría que 837.000 persoas non residentes no estado español, perdan a protección. “The Lancet” rexeita as xustificacións do Goberno que basea a súa decisión na necesidade de adoptar medidas de austeridade, "aínda que o gasto público en saúde en España atopábase entre os máis baixos de Europa antes dos cambios recentes", explica no informe, que reflicte tamén os recortes orzamentarios de 2012 e 2013, do 13,7 por cento e o 16,2 por cento respectivamente, así como as políticas de redución do gasto nas comunidades autónomas. 


O estudo advirte dos riscos asociados a estas medidas como o incremento de infeccións de VIH ou tuberculose ou unha ameaza para os servizos orientados á cronicidade.

Pero a introdución do Real Decreto 16/2012 non é a única medida que contradí as resolucións de Nacións Unidas, que solicitou aos países que eviten iniciativas que supoñan pagos directos dos pacientes na provisión de servizos e medicamentos. Malia isto o Goberno de Mariano Rajoy incrementou o copago de fármacos e para acceder a outras prestacións.


The Lancet: Erosion of universal health coverage in Spain. 14/12/2013


La Voz de Galicia: A revista «The Lancet» alerta da «erosión» provocada pola reforma sanitaria de Mato. 16/12/2013

 

Europa Press: La revista 'The Lancet' alerta de la "erosión" provocada por la reforma sanitaria de Mato. En contra de las recomendaciones de la ONU. 17/12/2013

 
Miles de persoas en defensa da Sanidade Pública Imprimir Correo-e
Martes, 17 Decembro 2013 06:51

Miles de persoas nas Manifestacións coas que rematan as dúas xornadas de folga contras as políticas privatizadoras e de recortes deseñadas polo PP e impostas pola consellaría de Sanidade.


ManiSanidadeVigo01

Miles de persoas saíron ás rúas das cidades e vilas galegas na tarde-noite do martes 10 de decembro para amosar o seu rexeitamento ás políticas sanitarias do PP e en defensa da sanidade pública, universal, gratuíta e de calidade. As mobilizacións puxeron o colofón a dúas xornadas de folga que foron secundadas masivamente polo persoal contra os recortes nas prestacións, nos servizos e nas condicións laborais. Unha políticas que abren a vía cara o seu progresivo desmantelamento e privatización “para poder facer negocio coa enfermidade das persoas”.


Máis info en Avantar

 
Satisfacción polo elevado seguimento da folga convocada no SERGAS, cifrada nunha media do 80% Imprimir Correo-e
Martes, 10 Decembro 2013 12:41

CIG-Saúde salienta a solidariedade e apoio que as/os traballadoras/es están a recibir das/os doentes

logosaudeazulA CIG-Saúde considera que a participación do persoal do SERGAS na folga é moi satisfactoria, malia os mínimos decretados pola consellaría, acadándose unha media do 80%. A secretaria nacional, María Xosé Abuín, salienta o apoio que se está a recibir por parte da poboación nas distintas áreas sanitarias, porque as e os doentes entenden que con esta convocatoria “estase defendendo a sanidade pública e consideran que é mellor perder un día de atención sanitaria que perdela para toda a vida, conscientes de que hoxe o que está en perigo é a supervivencia deste modelo universal, público, gratuíto e de calidade”.

A CIG-Saúde fai un chamamento á poboación para que se sume ás mobilizacións convocadas nas cidades e vilas en defensa dun servizo público esencial, como é o sanitario, e contra os pasos que a Xunta de Galiza está a dar no camiño da súa privatización.

Máis Información

 
Carta aberta á cidadanía, na defensa da saúde. Imprimir Correo-e
Martes, 10 Decembro 2013 12:25

SOS-sanidadepublica-pequenoArtigo de Ramón Veras, médico de familia, en representación da Plataforma SOS Sanidade Pública de A Coruña en Sermos Galiza: Carta aberta á cidadanía, na defensa da saúde.

Levamos xa varios anos de recortes sucesivos e non nos sorprende case nada pero a última  proposta da Consellaría galega e do Ministerio de Sanidade, as Áreas de Xestión Clínica, sitúan á  sanidade pública ao borde do precipicio. É momento de moverse.

 
Transparencia, participación real e información nas folgas do Sergas Imprimir Correo-e
Martes, 10 Decembro 2013 12:12

Artigo de opinión de Francisco V. Vizoso, portavoz Nacional da Agrupación Médica da CIG, en Praza Pública: "Transparencia, participación real e información nas folgas do Sergas"

Folga-9-10-decCando hai folga no SERGAS, como a convocada para os días 9 e 10 de decembro, a administración adoita facer pública unha información, habitualmente pouco clara, e que sistematicamente é cuestionada por parte dos convocantes da folga, por considerar que sempre infraestima a participación real na folga.  O obxectivo deste texto é demostrar que esa crítica é certa, que o o SERGAS reduce artificialmente a participación nas folgas que se fan na sanidade pública galega, e que está nas súas mans ser transparente, dando información veraz e dificilmente discutíbel sobre a participación real nas folgas como a que está convocada para os días 9 e 10 de decembro.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>


Confederacion Intersindical Galega - Federacion de Saude
Miguel F. Caaveiro 10 - 981 58 32 00 - 981 58 39 34
executiva@cig-saude.info- compostela@cig-saude.info