productivity13

Modulo1

espazo

SOS-3D-peq

Contratacións

Contratacions


Calendario Laboral

CALENDARIO-2017

Orde Conf. Nóminas

2017

Orde Nominas 2017

Exclusiva-3

CIG-Saúde e a Exclusividade

Información

SERGAS Xunta
D.O.G. BOE en Galego
Acceso a: Biblioteca  Cochrane Plus Fisterra, AP na rede
Diario Médico Acceso a: U.S. National Library of  Medicine
El Médico Interactivo FADSP

Lingua

en galego

 

Por un Dominio Galego na Internet

 

Tradutor

Web vella

logo

Afiliate xa!


O_Sindicalismo

Publícanse no BOE as Comisións Cualificadoras das probas de acceso ás Especialidades Sanitarias Imprimir Correo-e
Xoves, 26 Xaneiro 2012 08:51

Xustiza23 de xaneiro: • Resolución de 30 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, Cohesión do Sistema Nacional de Saúde e Alta Inspeción, pola que se nomean as Comisións Calificadoras dos exercicios para Médicos/as, Farmacéuticos/as e outros/as graduados/as-licenciados/as universitarios/as do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física, correspondentes ás probas selectivas 2011.


Actualización 25 de xaneiro:Resolución de 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, pola que se corrixe a de 30 de decembro de 2011, pola que se nomean as Comisións calificadoras dos exercicios para Médicos/as, Farmacéuticos/as e outros/as graduados/as – licenciados/as universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física, correspondentes ás probas selectivas 2011.

 
AO PERSOAL MÉDICO E DE ENFERMARÍA DE PACs Imprimir Correo-e
Mércores, 18 Xaneiro 2012 08:49

pacs_55Se non concordas co SERGAS en que nos PACs  "todo vai ben" participa nas mobilizacións.


Despois da absolutamente decepcionante xuntanza da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria, que por fin o Sergas convocara grazas á insistencia de CIG-Saúde, continuamos a defender os catro puntos apoiados por máis de catrocentas sinaturas de enfermeiras/os e médicas/os de PACs:

1.    Cómputo de xornada. Reclamamos unha interpretación correcta dos termos do acordo e a súa translación ao aplicativo informático, para rematar coa situación actual na que se penaliza aos traballadores cando teñan unha IT ou collen un permiso retribuído.
2.    Confección de calendarios. Reclamamos calendarios anuais elaborados coa participación das e dos traballadores e construídos con criterios de equidade. Neses calendarios, a xornada ordinaria e a complementaria deben estar claramente diferenciadas, e deben recoller necesariamente a xornada ordinaria do persoal de PAC e tódolos seus permisos.
3.    Cumprimento da Acta do 16 de xuño. Na súa aplicación en cada área reclamamos que, de quedar horas suficientes (1623 horas/anuais), se proceda á creación dun vinculo estable (obra e servizo) contratando persoal das listas de contratacións antes de ofertalas á voluntariedade.
4.    Contratación de persoal das listas. Reclamamos que se cumpran os apartados do acordo que establecen que diante dunha ausencia, o primeiro é contratar persoal das listas de contratacións.

E para iso CONVOCAMOS AS SEGUINTES MOBILIZACIÓNS:

1.   Concentracións nas xerencias de cada área (ou no lugar alternativo que se decida en cada comarca), que comezarán ás 11 horas do día 31 de xaneiro.


2.    Concentración diante do SERGAS, en Compostela, ás 11 horas do día 7 de febreiro.

 
Relación definitiva de admitid@s para as probas de especialistas sanitari@s Imprimir Correo-e
Xoves, 12 Xaneiro 2012 08:08

MIR-verdeNo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (Paseo del Prado, 18-20 - 28071-MADRID), e nas Delegacións e Subdelegacións do Goberno exhíbense as relacións definitivas de admitid@s e non admitid@s ás probas selectivas 2011.

Contra estas relacións definitivas pódese presentar recurso de Alzada no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa exhibición.

As persoas Admitidas provisionalmente ao exame deben consultar o apartado da web do Ministerio "prazos para achegar documentación", incluido dentro da información xeral destas probas selectivas.

A data do exercicio é o sábado 28 de xaneiro de 2012, segundo a Resolución que publicará en breve o Boletín Oficial do Estado, na que se contén o nomeamento das Comisións Calificadoras.

As persoas aspirantes deben comparecer ante a Mesa de Exame que se lles sinalara provistos do documento acreditativo da súa identidade co que participaran nas Probas Selectivas (D.I, Pasaporte ou Número de identificación de extranxeiros), ás quince trinta horas do sábado 28 de xaneiro. Para contestar a folla de respostas, só se poderá utilizar bolígrafo, non estando permitido o uso de lápis, rotuladores, prumas, etc.

Non está permitida a utilización de calculadora, excepto no caso de aspirantes a prazas de Radiofísica Hospitalaria.

Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, nin de calquera outro dispositivo con capacidade de almacenamento de información ou posibilidade de comunicación mediante voz ou datos, dentro do recinto de exame, unha vez iniciado o exercicio e ata a fin do mesmo.

Duración do exercicio:

Cinco horas máximo, para Médic@s, Farmacéutic@s e outros graduad@s/licenciad@s universitari@s do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

Dúas horas máximo para graduad@s/diplomad@s en Enfermaría.

As respostas deben escribirse na folla que se destina para iso; non se admite resposta no cuestionario.

O exercicio debe ser realizado ante a Mesa que se sinalara a cada aspirante. As Mesas non admitirán a ningún/ha aspirante que non figure na relación de convocad@s ante elas.

Máis información aqui. Tamén podedes consultar a vosa situación particular premendo aqui.

 
Decepcionante reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de PACs Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 10:26

pacs_recorteO día 20 de decembro tivo lugar a xuntanza da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria, que por fin o Sergas convocou grazas á insistencia de CIG-Saúde e á masiva entrega de sinaturas de profesionais de PACs reclamándoa.


A posición do Sergas de forma resumida é:
1. non pensan que exista conflitividade algunha actualmente no ámbito de PAC,
2. o aplicativo informático que utilizan para o cómputo de xornada funciona ben, os cálculos que realiza son correctos, e non limita en absoluto o dereito aos permisos retribuídos do profesional de PAC,
3. os calendarios anuais na súa grande maioría xa están feitos e foron pactados polas xerencias cos profesionais, polo que hai acordo con eles,
4. respecto á contratación de persoal das listas: a creación de novos vínculos está limitada pola normativa estatal e da Xunta, a decisión da cobertura dunha ausencia depende exclusivamente da xerencia e pode utilizar a fórmula que considere xa que é unha ferramenta de xestión.


Por parte de CIG-Saúde:
1. insistimos  en que o aplicativo de xornada, ao considerar un día de permiso retribuído como "día non dispoñible", limita o dereito a ditos permisos,
2. reclamamos a elaboración de calendarios anuais con separación de xornada ordinaria e complementaria,
3. solicitamos información sobre as ofertas de voluntariedade e as bolsas de horas resultantes dos cambios da OPE e o concurso de traslados,
4. denunciamos a non contratación de persoal das listas, o peche de axendas, os contratos de 4 horas en lugar da xornada completa...


Pero o Sergas non deu resposta a ningunha das nosas demandas, dixo incluso que a conflitividade a inventabamos nós. Nun comentario, un membro da administración dixo que temos sorte de cobrar o 80% dos complementos de penosidade, xa que coa suspensión de acordos outros colectivos foron máis prexudicados.


Despois desta xuntanza, que definitivamente CIG-Saúde cualifica de ABSOLUTAMENTE DECEPCIONANTE, pensamos convocar o noso Grupo de Traballo de Primaria inmediatamente despois do Nadal e mobilizacións de persoal médico e de enfermería de PACs para mediados de xaneiro.


Se non concordas co Sergas en que "todo vai ben" amósallo participando nas mobilizacións que se convoquen, das que informaremos a través do correo e das nosas páxinas web.

 
Queremos Indicadores do CPV negociados na Mesa Sectorial XA! Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 09:03

productivity13Queremos Indicadores do CPV consensuados e que avalíen o traballo realizado por cada profesional.


Diante da confusión creada polo ámbito de negociación dos criterios de aplicación do CPV, na Agrupación Médica de CIG-Saúde defendemos que o Complemento de Produtividade Variable son retribucións, e como tais, teñen que ser negociadas na Mesa Sectorial. As e os profesionais temos que ter claras as condicións nas que se aplican os criterios polos que somos avaliados para cobrar unha parte da nosa retribución. Os indicadores de avaliación do CPV do 2012 deben coñecerse en xaneiro e ser consensuados na mesa sectorial e cos profesionais.


Non está en discusión a lexitimidade da Administración para establecer unha determinada liña estratéxica e, polo tanto, marcar uns obxectivos concretos en cada ámbito asistencial; o que si está en discusión é o ámbito onde se negocia o marco regulador deses obxectivos e os seus criterios de aplicación e o que é inaceptable é que se entreguen e coñezan en maio-xuño cando se van avaliar desde xaneiro.


A Agrupación Médica de CIG-Saúde segue a defender a creación dun Grupo Técnico, emanado da Mesa Sectorial, que elabore unha proposta de CPV (obxectivos, indicadores, ...) que poida ser acordada pola administración e as organizacións sindicais. O documento inicial elaborado polo Grupo Técnico tería que ser debatido e, coas modificacións oportunas, consensuado e aprobado pola administración e as organizacións sindicais da Mesa Sectorial. Logo ese documento sería concretado e consensuado entre profesionais afectados e as xerencias das distintas áreas sanitarias.


A Agrupación Médica de CIG-Saúde defende o necesario avance da cultura da eficiencia e do traballo por obxectivos entre os facultativos da sanidade pública, mais ten ben claro que ese avance será moito máis difícil se o SERGAS sigue empeñándose en usar a vía impositiva e non participativa na elaboración dos obxectivos do CPV, ou se esta negociación se produce nun ámbito distinto ao legalmente establecido, no que están presentes tódalas organizacións que representan ao colectivo afectado.


So un acordo producido na Mesa Sectorial, que cumpra uns criterios mínimos,  e publicado no DOG, serve de garantía para que a maioría das e dos profesionais sexan avaliados en función da súa implicación, do seu esforzo e da calidade que aporten á atención ao paciente, e de que esta avaliación estará adaptada á situación concreta de cada profesional.


A Agrupación Médica de CIG-saúde lémbralle a administración que se está retrasando un ano máis a presentación dos obxectivos en tempo e con boas formas.

 
Segundo CESM-OMEGA sobramos Médicos Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 08:45

235Sorprendente estudo que asina/patrocina CESM-OMEGA.  frecha-r-2


As e os Facultativos da Sanidade Pública, con Foros, chamados da Profesión Médica, como estes, para que queremos inimigos?


Segundo este estudo,
•    SOBRAN FACULTATIVOS
•    SON MOITOS ESTUDANTES DE MEDICINA
•    MEDRA EN EXCESO O NÚMERO DE MÉDICOS DO HOSPITAL
•    GÁSTASE MOITO EN SANIDADE
•    O SECTOR PRIVADO É MÁIS EFICIENTE QUE O PÚBLICO


Non sabemos se o que pretenden é xustificar ás medidas que vai tomar Rajoy. O que si temos máis claro agora é a razón pola que CESM-OMEGA non se opón ás Iniciativas de Privatización.


Os MIR e os estudantes de medicina deben estar entusiasmados con tanto apoio para buscar postos de traballo estables, seguros e cunhas condicións de traballo dignas, na Sanidade Pública.


Mentres outros denunciamos os recortes, formamos parte da Plataforma SOS Sanidade Pública, con outras moitas organizacións, para defendernos das agresións, CESM-OMEGA permítense a alegría de darlle xustificacións e argumentos ao PP para que recorte “co apoio de organizacións médicas”.


Cun estudo, ademais, onde compara os datos de España cos de Estados Unidos, un país que, como todos sabemos, “é moi eficiente”, “gasta pouco en sanidade” e “ten un sistema sanitario igual que o noso”. Ou acaso é ese o modelo que queren?.

 
A ATENCIÓN PRIMARIA DE LUGO CONTRA OS RECORTES Imprimir Correo-e
Luns, 19 Decembro 2011 20:12

XenteA ATENCIÓN PRIMARIA DE LUGO CONTRA OS RECORTES: mobilizacións nos Centros de Saúde de Lugo contra o bloqueo das axendas. 

O bloqueo das axendas dos sanitarios de permiso ou baixa nos Centros de Saúde de Lugo, que o SERGAS está forzando por motivos de aforro económico, está deteriorando gravemente a atención sanitaria que reciben os cidadáns así como o traballo que realizan os profesionais sanitarios deses centros, xa moi sobrecargados case a diario polas intersubstitucións de outros profesionais de permiso.

A os Centros de Saúde de Lugo chegou un correo electrónico informando que os profesionais de AP de Lugo decidiron:


- Convocar concentracións de 10 minutos ás 11,00 horas dos martes e venres nos centros de saúde namentres non se resolva o problema.

- Enviar, o día 16 de decembro, cartas explicativas aos responsábeis da situación (Presidente da Xunta, Conselleira de Sanidade, Directora xeral de asistencia sanitaria, Directora xerente de AP, Directora asistencial), asinadas polos traballadores dos centros que as asuman como propias.

- Entregar notas informativas aos usuarios explicando a situación que os recortes están a provocar.

- Colocar carteis informativos na entrada dos centros informando aos usuarios de quen son os profesionais ausentes que non foron substituídos.

- Diante dos avisos a domicilios dos profesionais coa axenda bloqueada, pedirlle aos usuarios que o xestionen a través do 061 e da xerencia xa que non teñen un médica/o ou enfermeira/o de referencia.

- Organizar en cada centro a atención das consultas "urxentes", e pedirlles aos pacientes que fagan unha reclamación por escrito á Xerencia.


Como eles mesmos comentan “son unhas medidas de aviso á Administración para que entre nun proceso de negociación das medidas a adoptar respecto das substitucións actuais e de futuro”.

CIG-Saúde apoia estas mobilizacións dos profesionais da AP de Lugo contra os recortes, e animamos a todos os traballadores da AP de Lugo a que participen nelas, contribuímos a difundilas a todos os Centros de Saúde de Galiza, e animamos a todos os traballadores galegos de Atención Primaria a que as comenten e debatan entre eles e, se o consideran oportuno, avancen cara a mobilizacións conxuntas cos compañeiros de Lugo.

 
A “MESA DE NEGOCIACIÓN BILATERAL” Imprimir Correo-e
Martes, 13 Decembro 2011 10:24

Negociacion-Bilateral-1A “MESA DE NEGOCIACIÓN BILATERAL”: unha proposta sectaria e ilegal dos sindicatos médicos corporativos.

Os sindicatos médicos corporativos (CESM-OMEGA) pretenden que os problemas laborais dos facultativos se negocien nunha mesa de negociación bilateral entre eles e o SERGAS, e ao marxe da Mesa Sectorial.

Trátase dunha proposta que parte de premisas falsas, e que é claramente ilegal. Tamén é unha proposta profundamente sectaria, pois parte da autoproclamación dos seus promotores como únicos representantes dos facultativos, e pretende deixar ao noso sindicato fóra da negociación das condicións laborais e profesionais dos facultativos. Ademais, trátase dunha proposta que debilita a unidade de acción de todos os que afirmamos que nos opoñemos aos recortes e aos intentos de desmantelar a sanidade pública.

CIG-Saúde, e os facultativos que formamos parte da súa Agrupación Médica (AgM-CIG), non estamos dispostos a ficar calados nin quedos diante dun intento premeditado de negar o noso dereito á negociación colectiva e de marxinarnos. Temos razóns sobradas, e somos quen de razoalas e explicalas. Facémolo aquí.

A recente convocatoria de folga de facultativos do 16/11/2011, e súa posterior e escura desconvocatoria, volveu situar no centro do debate entre os profesionais sanitarios, unha vella pretensión do sindicalismo médico corporativo: a de que se abra “una Mesa de negociación y dialogo directo entre la Administración y CESM-OMEGA en la que se negociarán todas las cuestiones con repercusiones sobre el facultativo y la asistencia sanitaria”. Este, e non a loita contra os recortes, era o 1º obxectivo que se perseguía coa folga do 16/11/2011, como ficaba claramente establecido na acta de convocatoria de folga. Polos motivos que axiña explicamos, esa “Mesa bilateral”, é unha proposta totalmente inaceptábel para a CIG e para os facultativos que formamos a súa Agrupación Médica (AgM-CIG). Neste documento explicamos as nosas posicións.

 
O SERGAS convoca á Comisión de Seguimento. Desconvocada a concentración de PACs do 15. Imprimir Correo-e
Martes, 13 Decembro 2011 00:23

pacs_3O Sergas ven de convocar a Mesa de Seguimento dos Acordos de Primaria para o día 20 de decembro.  Semella que a entrega masiva de sinaturas e a convocatoria de concentración xa ten dado os seus primeiros froitos.

En consecuencia, CIG-Saúde decidiu desconvocar a concentración prevista para o día 15. No caso de que nesa xuntanza do día 20 o Sergas non dea unha resposta satisfactoria ás reivindicacións dos profesionais de PAC, convocaríamos novas mobilizacións.

 
Tribunais OPE Lei 17 Imprimir Correo-e
Xoves, 01 Decembro 2011 10:59

Titulo-1Ven de publicarse no DOG a composición dos tribunais do concurso-oposición de farmacéuticos inspectores de saúde pública, inspectores farmacéuticos, inspectores médicos e subinspectores sanitarios.

Pode consultarse premendo aqui.

 
Falta de respeto na convocatoria ECOE Imprimir Correo-e
Xoves, 01 Decembro 2011 08:57

calendario-ecoeA Agrupación Médica de CIG-Saúde quere manifestar o seu desacordo co xeito no que foi convocada a proba ECOE para o acceso ao título de Especialista en Medicina Familiar e Comunitaria.

Aos máis de 300 profesionais implicados, comunícaselles, mediante carta certificada o día 29 de novembro, que realizarán a proba ECOE o día 6 de decembro en Madrid.

Parece difícil de xustificar que o Ministerio de Sanidade comunique ás comunidades autónomas o día 28 de novembro que o inicio da realización da proba ECOE será cinco días despois, o 3 de decembro, tendo en conta, ademais, que as e os profesionais teñen presentado a documentación para acceder a ela hai máis de tres anos.

A situación resulta aínda máis intolerable cando se introducen cambios na proba ECOE, que difire en canto ao contido, coa xa realizada nas anteriores convocatorias, introducindo un test escrito do que non se explica nin a súa extensión, nin a súa forma de puntuación, nin os coñecementos teóricos que abarca, polo que se xera unha privación do dereito á información, que é básica á hora de afrontar a proba en condicións, e se atenta contra o dereito de igualdade que lle debe equiparar cos anteriores compañeiros para a obtención do mesmo título de Especialista en Medicina Familiar e Comunitaria.

A Agrupación Médica de CIG-Saúde pon a disposición das afectadas e afectados un modelo de recurso de alzada presentado por algúns compañeiros por se estiman oportuno presentalo.

 
Concentración o 15 de decembro en apoio do cumprimento do Acordo de PACs Imprimir Correo-e
Martes, 29 Novembro 2011 07:42

Sinaturas-PAC-1CIG-Saúde reclama o correcto cumprimento dos Acordos de PACs e unha reunión urxente da Comisión de Seguimento, e convoca Concentración do persoal afectado, o xoves 15 de decembro, ás 11:00 horas, diante do SERGAS en Santiago.

Entrega no rexistro da consellaría de Sanidade 400 sinaturas de médicos/as e enfermeiros/as apoiando estas demandas.

CIG-Saúde demandamos, en rolda de prensa, o correcto cumprimento dos acordos de Puntos de Atención Continuada (PACs) e solicitamos a reunión, con carácter urxente, da Comisión de Seguimento dos Acordos para tratar aspectos como cómputo de xornada; confección de calendarios; cumprimento da acta do 16 de xuño e contratación de persoal das listas. Antes da rolda de prensa presentamos, no rexistro da consellaría de Sanidade, 400 sinaturas de médicas/os e enfermeiras/os sumándose a estas reclamacións.

Desde CIG-Saúde temos presentado por rexistro un escrito, con data 26 de outubro de 2011, no que SOLICITAMOS que, con carácter urxente, se reúna a Comisión de Seguimento dos acordos do 14 de marzo e do 4 de abril de 2008.

Diante da ausencia de resposta, realizamos asembleas co persoal afectado de tódalas áreas, onde se decidiu iniciar unha campaña de recollida de sinaturas, que agora presentamos. As máis de 400 sinaturas presentadas supoñen un apoio importante do colectivo ás nosas reivindicacións, polo que agardamos que o SERGAS convoque a comisión de seguimento e atenda as nosas demandas.

De non ser así, CIG-Saúde ten convocada unha Concentración do persoal afectado, médicas/os e enfermeiras/os de PAC, o xoves 15 de decembro, ás 11:00 horas, diante do SERGAS en Santiago.

 
Proba ECOE de Medicina de Familia o 6 de decembro Imprimir Correo-e
Luns, 28 Novembro 2011 22:32

man1As e os aspirantes de GALIZA, realizarán a proba ECOE o Martes 6 de decembro de 2011, co seguinte horario:
    08:00 horas.- De "Abdulkadir Kurdi" a "Salgado González".
    12:00 horas.- De "Salgado Rocha" a "Yáñez Fernández".


Lugar.- Hotel Auditorium Madrid, Centro de Congresos Príncipe Felipe, Av. de Aragón, 400 -28022 Madrid.


Páxina do Ministerio de Sanidade

Páxina da SEMFYC

 
Medicina de Familia. INFORMACIÓN PROBA E.C.O.E. 2011 Imprimir Correo-e
Mércores, 16 Novembro 2011 11:40

physician2Acceso excepcional ao título de Médico Especialista en Medicina Familiar e Comunitaria

INFORMACIÓN PROBA E.C.O.E. 2011

Está previsto que a proba de avaliación de competencias desenvólvase durante os días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17 e 18 de decembro de 2011 nas cidades de Madrid, Sevilla e Barcelona.

O luns 28 de novembro, o órgano responsable de cada Comunidade Autónoma notificará a convocatoria oficial dos aspirantes do seu ámbito territorial. A partir desta data, cada aspirante recibirá por correo postal a notificación oficial de convocatoria a exame, remitida desde o órgano competente da súa Comunidade Autónoma. A Convocatoria oficial desta proba anunciarase tamén nos taboleiros de anuncios das delegacións e subdelegacións do Goberno.

Ler máis...
 
Despois do “éxito”(??) da convocatoria de folga de CESM-OMEGA Imprimir Correo-e
Martes, 15 Novembro 2011 18:28

MILLONARIO-2Despois do “éxito”(??)  da convocatoria de folga de CESM-OMEGA, desde a Agrupación Médica da CIG (AgM-CIG) consideramos oportuno facer chegar a todos os facultativos do SERGAS, a nosa análise previa á folga. Esa análise é a que se adxunta despois desta introdución. Até agora, so a tiñamos difundido entre os nosos afiliados e simpatizantes, para evitar que alguén puidera argumentar que nos opoñiamos a unha folga contra os recortes.  

A desconvocatoria da folga e os motivos aducidos por CESM-OMEGA para facela, confirman plenamente a nosa análise. O sindicalismo médico corporativo non apostaba seriamente pola mobilización, non tiñan intención real de facer a folga, e a convocatoria non era máis que un amago por obxectivos diferentes que loitar contra os recortes.

Os “logros” acadados na “ardua negociación”, e que según CESM-OMEGA xustifican a desconvocatoria da folga, non teñen nada que ver cos motivos recollidos no texto de convocatoira da folga , e tampouco teñen nada que ver coa loita contra os recortes, coa que se pretendeu xustificar a folga. O sindicalismo médico corporativo heiche ben pouco serio.

Na acta de desconvocatoria da folga, so aparecen recollidos compromisos relacionados co CPV: a avaliación dos obxectivos independentemente de que se tiveran asinado ou non, e a desaparición de obxectivos excluíntes para o CPV-2012. Alegrámonos que o SERGAS poña por fin por escrito o que os seus responsábeis viñan recoñecendo desde hai tempo: a non avaliación de obxectivos aos que non asinen os obxectivos é manifestamente ilegal e contradictorio con múltiples sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, e os obxectivos excluíntes afectaban a unha ínfima minoría de facultativos e xa tiñan decidido non incluílos para o CPV-2012.  En calquera caso eses “logros” non teñen nada que ver cos motivos recollidos no texto de convocatoria da folga, nin coa loita contra os recortes, nin coa aplicación da taxa de reposición que pode supoñer a perda de 900 postos de traballo de Facultativos nos próximos anos,  motivos principais que publicamente dicían que xustificaban a folga.

Ler máis...
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>


Confederacion Intersindical Galega - Federacion de Saude
Miguel F. Caaveiro 10 - 981 58 32 00 - 981 58 39 34
executiva@cig-saude.info- compostela@cig-saude.info