O pasado mércores 11 de Decembro celebrouse reunión entre o Comité de Empresa e a Dirección do 061. O noso resumo é o seguinte:
  • Programa Funcional 2008-2009 do persoal sanitario da Fundación.
Para aclarar a polémica xurdida nestes días; as horas do plan funcional para médicos asistencias no ano 2008 son 70. E dicir as horas de presenza son 1515 – 70 = 1445. A dirección propón deixar o relacionado coas localizadas da central para máis adiante. Deixando por escrito no plan funcional o compromiso de cerrar esa negociación antes do 31 de Marzo. A dirección inclúe os permisos para asistir a congresos (21 horas) pero son incompatibles coas axudas de asistencia.
  • Revisión conceptos retributivos.
Vanse pagar as horas de xornada como debe ser, axustadas coa reducción. Van facer o recaculo dende 1 de xaneiro de 2008 para médicos coordinadores (localizadas especiais, vips, etc). Tamén se vai pagar o complemento de noites e feirados nas localizadas activadas e nas especiais. Vanse actualizar o prezo de localizada para Dues dende xuño 2008 co orde de nóminas de 2008. Vaise aplicar o acordo marco publicado hoxe en DOG. A dirección di que vai tratar de pagar todo o que de tempo a procesar na nómina de Decembro e o resto nunha complementaria en Xaneiro.
  • Rogos e preguntas.
Seguen sen estar  aprobadas as 13 prazas do 902 polo que non se poden converter os contratos de cúmulo de tarefas en interinidades . Vai saír “nestes días” os calendarios da central dos 3 primeiros meses a modo de proba e despois sairá o do resto do ano. Xa empezaron as obras da Base de Coruña. Aínda non empezaron as obras da Base de Ferrol.