No día de hoxe, Martes 19 de Xullo, recibimos a seguinte comunicación por parte do SERGAS:

O mércores día 20 de Xullo, publicaráse no DOG a data de inicio do expedient-e. Así, estará operativo na páxina web do organismo a partir das 8:00 horas do xoves día 21 o vínculo de acceso a través da sede electrónica do organismo www.sergas.es en expedient-e ( FIDES). Estará a disposición de todos/as os/as usuarios/as un manual de instruccións e diversos vídeos de axuda, tutoriais, de acceso, de rexistro de datos, etc. O xoves deberán ter habilitados os puntos de información para facilitar os accesos. Agradecémoslle a súa colaboración na difusión da información e no apoio para facilitar os accesos de acordo coa formación recibida. Xuntamos a Resolución de iniciación que sarirá publicada no DOG e o manual de instrucións que figurará publicada na web no apartado expedient-e de Recursos Humanos.”

Deixamos aquí:

Manual de Instrucións

Resolución Apertura Expediente-e