No D.O.G. do 3 de Marzo de 2014 publicase os anuncios das resolución das convocatorias de Xefe de Servizo non Sanitario que estaban abertas.