Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

O seguimento das listas de ámbito autonómico do 061 (Enfemeir@, Médic@ Coordinador e Médic@ Asistencial) farase dende a Comisión Periférica de Seguimento da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela. As competencias de esta comisión son:

  1. Coñecerán en única instancia, sen prexuízo dos recursos que procedan, de todas as incidencias e reclamacións que se produzan no procedemento de selección de persoal estatutario temporal do seu respectivo ámbito, formulando as oportunas propostas de resolución vinculantes, ás xerencias correspondentes, para o seu traslado, de ser o caso, ás persoas interesadas.
  2. Exercerán o control da execución dos chamamentos das persoas aspirantes en todo o seu ámbito.
  3. Controlarán o proceso de validación dos méritos achegados polas persoas aspirantes coidando de que tal validación se efectúe conforme este pacto e as instrucións que para tal efecto se diten no seu desenvolvemento.
  4. As demais explicitamente recoñecidas no pacto de contratación.

Dita comisión reúnese de forma ordinaria unha vez ao mes.