Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

 O D.O.G. de hoxe, 23 de Maio de 2013, publica a  RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061.

As listas entrarán en vigor con efectos do 27 de maio de 2013.

Esta resolución pon fin á vía administrativa. As persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte á súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente. Potestativamente, e con carácter previo, poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á súa publicación.

As listas poden consultarse na páxina web do sergas:

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=91427